موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان

تعداد فرضیه : 0 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون :
تعداد نمونه : 0 عدد
پرسشنامه :
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده :
قیمت : 105000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
تعداد صفحه :
15
قیمت :
105000 تومان

جدول شماره (1) : سن پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سن پاسخگویان می باشد که 6/81 درصد سن خود را 24 تا 30 سال و 9/16 درصد 30 تا 40 سال و 5/1 درصد 40 سال به بالا عنوان کردند .

جدول شماره (2) : جنسیت پاسخگویان

جدول فوق بیانگر جنسیت پاسخگویان می باشد که 2/69 درصد مرد و 8/30 درصد زن می باشند .

جدول شماره (3) : سطح تحصیلات پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سطح تحصیلات پاسخگویان می باشد که 8/50 درصد تحصیلات خود را لیسانس و 8/10

درصد زیر دیپلم عنوان کردند .

جدول شماره (4) : میزان درآمد پاسخگویان

جدول فوق بیانگر میزان درآمد پاسخگویان می¬باشد که 1/43 درصد درآمد خود را 801 تا یک میلیون و 3/32 درصد تا 800 هزار و 6/24 درصد بالاتر از یک میلیون عنوان کردند .

جدول شماره (5) : سابقه کار پاسخگویان

جدول فوق بیانگر سابقه کار پاسخگویان می باشد که بیشترین تعداد یعنی 4/35 درصد سابقه خود را 3 سال و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد 1 سال عنوان کردند .

جدول شماره (6) : آیا در مرحله استخدام گزینش نیز شده اید ؟

جدول فوق بیانگر آیا در مرحله استخدام گزینش نیز شده اید می باشد که 3/92 درصد بلی و 7/7 درصد خیر عنوان کردند .

جدول شماره (7) : به نظر شما در فرایند گزینش کارمندان تا چه اندازه عدالت و انصاف رعایت می¬شود؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما در فرایند گزینش کارمندان تا چه اندازه عدالت و انصاف رعایت می شود می باشد که بیشترین تعداد یعنی 6/44 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (8) : به نظر شما گزینش گران تا چه اندازه از اخلاق و رفتار پسندیده برخوردار هستند؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما گزینش گران تا چه اندازه از اخلاق و رفتار پسندیده برخوردار هستند می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 7/27 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 2/9 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (9) : به نظر شما گزینشگران در فرایند استخدام تا چه اندازه نسبت به گزینش شوندگان با بدبینی و سوءظن برخورد می¬کنند؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما گزینشگران در فرایند استخدام تا چه اندازه نسبت به گزینش شوندگان با بدبینی و سوءظن برخورد می¬کنند می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 2/46 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 2/6 درصد خیلی زیاد بیان کردند .

جدول شماره (10) : به نظر شما سلسله مراتب استخدام در ادارات دولتی تا چه اندازه مناسب و استاندارد می-باشد؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما سلسله مراتب استخدام در ادارات دولتی تا چه اندازه مناسب و استاندارد می باشد می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 9/36 درصد کم و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (11) : گزینشگران تا چه اندازه دارای صداقت و درستی هستند ؟

جدول فوق بیانگر گزینشگران تا چه اندازه دارای صداقت و درستی هستند می باشد که بیشترین تعداد یعنی 40 درصد زیاد و کمترین تعداد یعنی 2/6 درصد متوسط و خیلی کم بیان کردند .

جدول شماره (12) : تا چه اندازه از فرایند گزینش خود در جریان استخدام رضایت دارید ؟

جدول فوق بیانگر تا چه اندازه از فرایند گزینش خود در جریان استخدام رضایت دارید می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 40 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد کم بیان کردند .

جدول شماره (13) : به نظر شما در زمان گزینش شما، گزینشگر تا چه اندازه جانب انصاف و عدالت را رعایت کرده است؟

جدول فوق بیانگر به نظر شما در زمان گزینش شما، گزینشگر تا چه اندازه جانب انصاف و عدالت را رعایت کرده است می¬باشد که بیشترین تعداد یعنی 6/44 درصد خیلی زیاد و کمترین تعداد یعنی 6/4 درصد خیلی کم بیان کردند .

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007