جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 4113 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
تعداد صفحه :
52
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق

فصل 1:مقدمه
1-1-اهميت تحقيق 2
1-2-بيان مسئله 3
1-3-روش تحقیق 4
فصل2:مروری بر منابع
2-1-مقدمه 6
2-2-تعاریف،اصول و مبانی نظری 7
2-2-1-رضایت شغلی 7
2-2-2-اعتماد و اطمينان به زير دستان 10
2-2-3-تشويق و پاداش 10
2-2-4-تصميم گيري افراد در سطوح مختلف سازمان 12
2-2-5-ترس و تنبیه افراد 13
2-3-مروری بر ادبیات موضوع 14
2-3-1- مطالعات رهبری در دانشگاه آیووا 15
2-3-2-تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو 16
2-3-3-تحقیقات دانشگاه میشیگان 17
2-3-4-تحقیقات پویایی شناسی گروهی 18
2-3-5-سبک های رهبری 19
2-3-6- چهار سبک مدیریت لیکرت 20
2-4-نتیجه گیری 23
فصل3:روش تحقیق
3-1-مقدمه 25
3-2-روش تحقیق 26
3-3-جامعه آماری 26
3-4-نمونه وروش های نمونه گیری 27
3-4-1-نمونه 27
3-4-2-روش نمونه گیری 27
3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات 27
3-6-روایی وپایایی ابزار سنجش 28
3-6-1-روایی 28
3-6-2-پایایی 28
فصل4:تجزیه وتحلیل وتفسیر
4-1-تحلیل عاملی 32
4-2-شاخص kmo وآزمون بارتلت 33
4-2-1-شاخص kmo 33
4-2-2-آزمون بارتلت 34
4-3-تحلیل عاملی پروژه 35
4-4-سیستم های مدیریت 38
4-5-بهترین سبک رهبری 40
فصل5:جمع بندی وپیشنهادها
5-1-مقدمه 43
5-2-جمع بندی پروژه 44
5-3-نتیجه گیری 45
پیوست 46
فهرست منابع 51

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017