موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
تعداد صفحه :
113
قیمت :
27000 تومان

فهرست
مقدمه
فصل اول
استان گيلان
1-1مقدمه
1-1-2مهمترین شهرها
1-1-3آب و هوا
1-1-4جمعیت
1-2 ارتفاعات گیلان
1-3 مورفولوژی استان گيلان
1-3-1 الف: كوههاي تالش
1-3-2 ب : پهنه دشت ساحلي
1-4رودهای گیلان
1-5راههای ارتباطی گیلان
1-6صنايع استان گيلان
1-7تقسیم بندی گیلان بر اساس محصولات كشاورزي
1-7-1منطقه جلگه اي گیلان
1-7-2 منطقه كوهستاني گیلان
1-8 ميزان زلزله خيزي استان گيلان
1-9 مهم ترين گسلهاي استان گيلان
1-9-1 گسل آستارا (تالش)
1-10 زمین شناسی اقتصادی گيلان
فصل دوم البرز
2-1 زون البـرز
2-1-1 ویژگی های مهم البرز و تقسیم بندی آن
2-1-2 البرزغربی ـ آذربايجان
2-1-3 البرز مرکزی
2-1-4 البرز شرقی
2-2 چينه شناسي البرز
2-3 حوضه خزر جنوبي
2-3-1 مكانيسم پيدايش حوضه خزر جنوبي شامل
2-4 تكتونيك و پروسه هاي كوهزائي البرز
2-5 جايگاه تكتونيكي البرز
2-5-1 موقعيت تكتونيكي البرز
2-6 ساختمانهاي البرز
2-6-1 گسل البرز
2-6-2 گسل عطاری
2-7 زمين‎ساخت البرز
2-8 مجموعه ماگمايي البرز
2-9 ويژگيهاي رسوبي البرز
2-10 سنگهاي دگرگوني در زون البرز
2-11 تحليل اشتوكلين از ساختارهاي البرز
2-12 مزوزوئيک در ايران
2-12-1 آب و هوای دوران دوم
2-13 کرتاسه در البرز
2-13-1 کرتاسه در البرز شمالى
2-13-2 کرتاسه در البرز جنوبى
فصل سوم
اسالم خلخال
3-1منطقه خلخال
3-1-1 شهرستان خلخال
3-1-2تقسیمات کشوری خلخال
3-1-3جمعیت
3-1-4 آب و هوا
3-2 زمین شناسی عمومی اسالم -خلخال
3-3زمین شناسی ساختمانی اسالم -خلخال
3-3-1زمین شناسی ساختمانی رشته كوه باغروداغ
3-3-2گسل محمودآباد
3-3-3گسل سيد آباد
3-3-4تاقديس عباس آباد
3-3-5 زمین ساخت خلخال
-4چینه شناسی اسالم -خلخال
-4-1 سازند فجن
3-4-2 سازند زيارت
3-4-3 سازند شال
3-4-4 سازند کرج
3-5 لیتولوژی اسالم –خلخال
3-5-1 سه سري سنگي در زمان كرتاسه
3-6 زمین شناسی اقتصادی اسالم - خلخال
3-7 ایستگاه ها
3-7-1 ایستگا ه اول
3-7-2 ایستگاه دوم
3-7-3 ایستگا ه سوم
3-7-4 ایستگا ه چهارم
3-7-5 ایستگا ه پنجم
1-1مقدمه
استان گيلان با 13،952 كيلومترمربع وسعت، 8/0 درصد از مساحت كشور را در برگرفته است. اين استان كه در شمال ايران واقع شده، از شرق و شمال شرقي به درياي خزر، از جنوب شرقي به استان مازندران، از جنوب به استان قزوين، از غرب به استان هاي زنجان و اردبيل و از شمال به كشور جمهوري آذربايجان محدود مي‏شود.
مختصات جغرافيايي استان بين 36 درجه و 34 دقيقه تا 38 درجه و 37 دقيقه عرض شمالي و بين 48 درجه و 34 دقيقه تا 50 درجه و 36 دقيقه طول شرقي واقع شده است. . بيش از 23% مساحت اين استان شامل مزارع و باغات كشاورزي و 33% مناطق مسكوني و نواحي جنگلي مي‌باشد.
در پهنة سرزمين گيلان نواحي ييلاقي و محورهاي جهانگردي بسيار زيبايي پديد آمده اند كه معروفترين آنها عبارت اند از: محور ماسوله و ييلاقات آن، محور و ييلاقات ديلمان، محور و ييلاقات رحيم آباد گرماب دشت و كوجيد، محور و ييلاقات اسالم به خلخال، محور و ييلاقات قلعه رودخان، نواحي ييلاقي امامزاده ابراهيم و امامزاده اسحاق (ع)، نواحي ييلاقي رستم آباد و سالانسر، ييلاقات دره اشكور و دره گوهررود و مارليک.
استان گیلان از لحاظ تقسیمات کشوری از نظر تقسيمات كشوري استان گيلان داراي 16 شهرستان، 43 بخش، 45 شهر و 109 دهستان مي‏باشد. استان گيلان در برگيرنده قسمتي از جلگه‏هاي ساحلي جنوب غربي درياي خزر و كوهپايه‏هاي تالش و البرز است. رشته كوه هاي البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر همانند ديواري در غرب و جنوب گيلان كشيده شده و اين منطقه جز از راه دره منجيل، راه شوسه ديگري به فلات ايران ندارد.
1-1-2مهمترین شهرها
رشت ، آستارا ، آستانه اشرفيه ، بندر انزلي ، رودبار ، رودسر ، املش ، صومعه سرا ، هشتپر ، رضوانشهر، ماسال ، فومن ، ماسوله ، شفت ، لاهيجان ، سياهكل ، لنگرود مهم ترين شهرهاي استان گيلان مي‏باشند.
1-1-3آب و هوا
سرزمين گيلان در ميان كوه هاي البرز و درياي خزر، داراي آب و هواي خاصي متأثر از آب و هواي كوهستان و درياي خزر مي‏باشد كه به آن آب و هواي معتدل خزري مي‏گويند. به دليل همجواري با درياي خزر، گيلان منطقه‏اي است با رطوبت زياد (رطوبت نسبي بين 40 تا 100 درصد) كه فصل خشكي، در طول سال مدت زيادي دوام ندارد.
1-1-4جمعیت
بر اساس نتايج آخرين سرشماري عمومي در سال 1375 استان گيلان 2،241،896 نفر جمعيت داشته و طبق برآورد انجام شده، اين استان در سال 1381 داراي 2،310،033 نفر جمعيت مي‏باشد.(1/55 درصد جمعيت شهري ، 9/44 درصد جمعيت روستايي ) است. نسبت باسوادي در استان گيلان 5/20 درصد در بخش صنعت، 5/39 درصد در بخش كشاورزي، و 5/38 درصد در بخش خدمات فعاليت مي‏كنند.
1-2 ارتفاعات گیلان
ارتفاعات استان گيلان دو گروهند : 1- بخشي از ارتفاعات سلسله جبال البرز كه در جنوب استان، اين منطقه را از فلات مركزي ايران جدا مي‏سازد. 2- ارتفاعاتي كه در امتداد شهرستان تالش واقع شده‏اند و به كوه هاي تالش معروفند. اين ارتفاعات، گيلان را از آذربايجان جدا مي‏كنند.
1-3 مورفولوژی استان گيلان
استان گيلان در بخش باختري البرز شمالي قرار دارد . در اين استان دو مورفولوژي متفاوت حاكم است در بخش جنوبي استان ارتفاعات بلند و خشن البرز شمالي چهره‌ساز است در حالي كه كوهپايه‌ها و دشت ساحلي خزر موفولوژي تپه ماهوري و دشت گونه دارد كه با پادگانه‌هاي دريايي و يا نهشته‌هاي آبرفتي جوان زمان حال پوشيده شده‌اند.
شواهد زمين‌شناسي موجود نشان مي‌دهد كه در مورفولوژي گفته شده گسله‌هاي حد كوه و دشت و زمين‌ساخت نقش اساسي دارد.
به عبارت بهتر حد فاصل مورفولوژي كوهستان و واحد فيزيوگرافيك دشت گونه ممكن است منطبق بر زمین درز ، در تتيس كهن باشد كه باقيمانده‌هاي آن به ويژه درجنوب غرب انزلي و ماسوله‌ برونزد دارند. به لحاظ عملكرد زمين درز ياد شده، استان گيلان مي‌تواند متشكل از دو پهنه زمين‌ساختي ـ رسوبي جداگانه زير باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم خلخال ، دیلمان ، ماسوله
113 صفحه - 27000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
75 صفحه - 54000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایلپهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
بازدید زمین شناسی مس پورفیری
60 صفحه - 21000 تومان
تاریخچه زمین شناسی - زمین شناسی
38 صفحه - 10500 تومان
مقاله در مورد زمین شناسی (پاور پوینت)
38 صفحه - 13500 تومان
متن زبان اصلی و ترجمه زمین شناسی دیلمان
22 صفحه - 240000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دور
5 صفحه - 15000 تومان
کاربرد روش دیرینه لرزه شناسی در شناسایی مناطق فعال پوسته ی زمین
11 صفحه - 7500 تومان
معماری مسکونیگونه شناسی برونگرا در گیلان
36 صفحه - 13500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007