موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
تعداد صفحه :
41
قیمت :
13500 تومان

چکیده
به رغم آنکه زنان بر اساس اصل عدم تبعیض در جنسیت ، تفاوتی با مردان ندارند و در نتیجه تابع حمایت عام از حقوق بشر هستند . با این حال حقوق بین الملل ، متضمن قواعد حمایت کننده خاص از زنان است .
در این تحقیق سعی شده است تا قراردادهای بین المللی را که در مورد حمایت از حقوق زنان تدوین گشته اند را مصرفی و نیز در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن ها سنجشی به عمل آید .
کلید واژه
حقوق زنان ، بین الملل ، حقوق بشر ، تبعیض جنسیت ، قرارداد
مقدمه
آفرینش انسان همراه با زندگی جمعی آغاز شده است . از این رو ، از همان ابتدا مشکلات رفتاری در بین انسان ها پدیدار گشته و برای رسیدن به خواسته هایشان به نوعی حقوق طبیعی یکدیگر را تضییع می کرده اند . در این میان به رغم آنکه زنان نیمی از اجتماع بشری به شمار آمده و نقش عمده ای در تکوین فرهنگ و تمدن بشری ایفا نموده اند ، از موقعیت و منزلت اجتماعی برخوردار نبوده اند و این بی اعتنایی به ابتدایی نوین حقوق زنان ، تقریبا در تمام نقاط جهان وجود داشته است .
اولین اقدامامی که در جهت دفاع از حقوق مدنی زنان و آشنایی این قشر با موازین حقوقی صورت گرفته و در قالب تدوین نظام نامه حقوقی ، به تصویب پارلمان رسید . به حدود یک قرن قبل باز می گردد و خوشبختانه با افزایش آگاهی و شناخت زنان جامعه ما ، این روند علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته ، همچنان استمرار یافته است .
در این تحقیق سعی شده است که آن دسته از قوانینی را که در عرصه های بین الملل در جهت دفاع از حقوق زنان تدوین گشته را مورد بررسی قرار داده و آن را در ایران به عنوان جزعی از جامعه بین الملل مورد بررسی قرار خواهیم داد .
پس سوال تحقیق من این است که آیا کیفیت اجرای قوانین در دفاع از حقوق زنان در ایران به آن استاندارهای بین المللی رسیده است یا نه ؟ اگر نه چرا ؟فرضیه ی من این است که با توجه به مذهبی و سنتی بودن جامعه ایران و آن قوانینی که بر اساس سنت و نیز مذهب در جامعه رواج دارد سبب می شود که ایران در رسیدن به آن استانداردهای بین المللی عقب بماند .
در راستای این امر در دو فصل و بحثهای مختلف این تحقیق تلاش کرده ایم که فصل اول مباحث اول آن شامل زن و حقوق بشر و نیز اهم حمایت های خاص از زنان می شود و در مبحث بعدی به تاسیس کمیته امور بین المللی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خواهیم پرداخ و در فصل دوم به معرفی کامل متن کنواسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خواهیم پرداخت و نیز مبحث دیگر این فصل به برسی دلایل شورای نهبان بر رد لایه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض از زنان را خواهیم پرداخت و در آخر هم نتیجه گیری به عمل خواهیم آورد .
زنان و حقوق بشر
گروه های زنان دارای تاثیرات شگرف بر روی کنفرانس دین بودند و تاثیر آن توصیه هایی است که برای حفظ حقوق زنان و فرزندان دختر در این کنفرانس ارایه شده است . نکته اصلی این نبود که ادعاهای مختلفی برای حقوق زنان مطرح شود بلکه اعتراض به برخورد تبعیض گونه و نقش حقوق بشریت به زنان بود قابل ذکر است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سال 1979 وارد عمل شده و به وسیله ی حدود 130 کشور به امضاء رسید متعاقبل کنفرانس وین ، کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه ای را نسبت به خشونت نسبت به زنان نصوب کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحده نیز با صدرو بیانیه ای نسبت به وفع خشونت نسبت به زنان موافقت کرد .
یک ویژگی مهم این ابدعات توجه به زنان در جامعه جهانی و تلاش نسبت به جلوگیری از خشونت نسبت به آنان توسط مردان بود . در این جا بازیشان داده شد که جامعه ی جهانی در باره ی حقوق بشر بخصوص حقوق زنان بسیار حساس اس و حاکمیت دولتها در این باره کم رنگ تر خواهد شد .
از طرف دیگر در بیانیه ی کنفرانس نسبت به تضییع حقوق زنان از طرف مذهب و آداب و رسوم سنتی اعتراض شده بود . در این بیانیه آمده بود که دولتها باید خشونت نسبت به زنان را محکوم کرده و نباید از هیچ گونه آداب و رسوم سنتی که باعث تبعیض نسبت به زنان می شود حمایت کنند .
تقویت سازه کارهای سازمان ملل متحد
تضمین کمتر از 1% بودجه سازمان ملل درباره حقوق بشر
موفقیت تشکیل کمیساریای عالی حقوق بشر
اهم حمایتهای خاص از زنان
مهمترین حمایتهای بین المللی خاصی که از زنان به عمل آمده عبارتند از :
1) برخورد داری از حقوق سیاسی ، طبق عهدنامه 1953 در زمینه حقوق سیاسی زنان ،
2) حق دارا بودن تابعیت مستقل و جدا از شوهر برای زنان شوهر دار طبق عهدنامه 1975 در زمینه تابعیت زنان شوهر دار.
3) حق ازدواج بر پایه رضایت با رعایت حداقل سن ازدواج و ثبت آن طبق عهدنامه 1962 تحت همین عنوان 4) حق برخورداری از مزد برابر با مردان ، برای کار دارای ارزش برابر ، طبق مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ، مورخ 1951
5) رفع یا الغای کلیه اشکال تبعضی نسبت به نان طبق عهدنامه ای در همین زمینه ، مورخ 1979 .
این عهدنامه جامع ترین و شاخص ترین سند حمایت کننده از حقوق زنان است .
در اسناد زیر نیز حمایتهای خاصی از زنان به عمل آمده است :
1 ) اعلامیه حقوق بشر وین 1993
2) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993 ( مصوب کمیسیون حقوق بشر )
3 ) اعلامیه کنفرانس جهانی زنان در پکن ( 1995 )
تاسیس کمیته امور بین المللی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان
( مصوب دویست و شصت و چهارمین جلسه مورخ 21/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
..................

تحقیقهای مشابه
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 13500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 12000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
40 صفحه - 18000 تومان
قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
20 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 12000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 6000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 18000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 16500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 7500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 1500 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 9000 تومان
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 7500 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 15000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 30000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 15000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 30000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 15000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 75000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 36000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 7500 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 1500 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
39 صفحه - 15000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 6000 تومان
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 12000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 21000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 12000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 15000 تومان
سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
21 صفحه - 7500 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
19 صفحه - 6000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 21000 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 30000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 15000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 18000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007