موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان

فعالیت ها و تبادلات فرهنگی ایران در روسیه در قالب تئوریک
کشور روسیه از یک سو به لحاظ گستردگی جغرافیایی ، منطقه ای ، تنوع قومیت ها و ادیان و از سوی دیگر به لحاظ تنوع مسائل فرهنگی اعم از سنتی و مدرن و گستردگی مراکز مطالعات ایرانشناسی و اسلام شناسی و پیشرفت های علمی بدون شک برای جمهوری اسلامی ایران به اندازه یک قاره اهمیت دارد. البته نقش این کشور قدرتمند در معادلات بین المللی بویژه به لحاظ اشتراک مرزهای آبی دریای خزر در معادلات منطقه ای و تاثیر مهم این کشور در شکل گیری تاریخ کشورمان مضاف بر این امر است. همچنین شناخت بسیار ناچیز دو ملت از یکدیگر خصوصا بعد از جریان انقلاب اسلامی در ایران و فروپاشی نظام شوروی و ایجاد روسیه جدید و شناسایی و شناساندن فرهنگ دو کشور از جمله عواملی است که ضرورت نگارش این مطلب را گوشزد می کند ولی با توجه به گستردگی موضوع باید اعتراف کرد در یک چنین مطلب کوتاهی تنها شاید بتوان به مبانی یکی از موضوعات روابط فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی و... بین دو کشور اشاره کرد.
پیشینه روابط فرهنگی ایران و روسیه
روابط ایران و روسیه از قدمتی چهارصد ساله برخوردار است. با وجود خاطرات ناخوشایندی که از برخی دوره های روابط دو کشور در برخی ذهن ها باقی مانده است٬ گسترش روابط دوره اخیر بین دو کشور به آغاز دهه هشتاد میلادی برمی گردد که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و اصل " نه شرقی و نه غربی" به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. در این دوران نیز روابط ایران و روسیه تا پایان دهه هشتاد و آغاز دهه نود با تنش فراوان و رکود همراه بوده است. با فروپاشی شوروی سابق به این معنا که از سویی شبح یک ابرقدرت خوفناک از مرزهای شمالی ایران رخت بربست و از سویی دیگر معلوم شد که درمورد خطر انقلاب اسلامی و ترویج نهضت های اسلامی و بنیادگرایی در جمهوری های سابق شوروی بیش از اندازه مبالغه شده است.گرمی در روابط دو کشور طی سال های اخیر در نتیجه فروپاشی شوروی و پدید آمدن تغییرات عظیم در صحنه بین المللی و زوال بلوک شرق به عنوان یک صحنه مبارزات ایدئولوژیک بوجود آمده است.موافقتنامه فرهنگی میان ایران و روسیه که در سال 1345 به امضا رسید ، هم اکنون نیز پایه قانونی مناسبی برای فعالیت های فرهنگی دو کشور می باشد٬ تا پیش از فروپاشی این قرارداد بیشتر مبنای فعالیت های نسبتا گسترده سفارت و مرکز فرهنگی روسیه در ایران بود ولی با فروپاشی شوروی و فروریختن دیوارهای آهنین ، زمینه ظهور مبادلات فرهنگی دو جانبه و انجام فعالیت های فرهنگی از سوی جمهوری اسلامی ایران پدید آمد. با گشایش رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در فدراتیو روسیه دردوران اخیر و با بهره گیری از بستر و فضای بوجود آمده ، فعالیت های متنوعی از سوی این مرکز صورت گرفته است.رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. در مسکو با هدف تعمیق، توسعه و ارتقای سطح روابط فرهنگی میان دو کشور ، دور فعالیت جدید خود را آذرماه 1378 در ساختمان مستقل و جدید آغاز کرد.

تحقیقهای مشابه
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 9000 تومان
اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 12000 تومان
خاورمیانه و روابط بین الملل
25 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
مقایسه مکتب انگلیسی با نظریه سازه انگاری با توجه به راه میانه آنها در روابط بین الملل
38 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه روابط بین شخص در تیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی (Philip H.Siegel et all) (فیلیپ. سیگل و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
2 صفحه - 4500 تومان
بررسی روابط ایران و ارمنستان
16 صفحه - 9000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
27 صفحه - 12000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران وجنبش های اسلامی
21 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه هدف نظر سنجی از شرکت کنندگان در جشنواره روابط عمومی
2 صفحه - 9000 تومان
تأثیر نفوذ اجتماعی هنجاری و تنوع فرهنگی بر روابط گروه
16 صفحه - 7500 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 15000 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 10500 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 12000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 3000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 12000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 18000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 9000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 15000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
64 صفحه - 30000 تومان
سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
21 صفحه - 7500 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
19 صفحه - 6000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 30000 تومان
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
21 صفحه - 24000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 6000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 7500 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
23 صفحه - 9000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
بررسی تعارض سیاستهای بین ایران وامریکا
41 صفحه - 15000 تومان
مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
16 صفحه - 15000 تومان
مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی
16 صفحه - 10500 تومان
رابطه بین تعارضات زناشویی و سلامت فرزندان( از نظر جسمی و روانی)
8 صفحه - 4500 تومان
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
55 صفحه - 18000 تومان
شیوه های ارتباط سازمانهای فرهنگی بین المللی
16 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 3000 تومان
پروژه مقایسه تبلیغات بانکهای کشور (خصوصی و دولتی)
114 صفحه - 48000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 7500 تومان
بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
20 صفحه - 6000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
مقایسه دو کشور ژاپن و کانادا
16 صفحه - 6000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
21 صفحه - 9000 تومان
چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
20 صفحه - 12000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
آموزش پیش دبستانی در کشور ایران و مالزی
4 صفحه - 4500 تومان
تاثیرات فرهنگی سازمان فنی و حرفه ای کشور بر روی مخاطبان
21 صفحه - 9000 تومان
بررسی جاذبه های مذهبی و فرهنگی کشور عراق - روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
انقلاب ایران از نظر میشل فوکو
46 صفحه - 15000 تومان
تقسیم بندی نواحی مختلف ایران از نظر زمین شناسی
26 صفحه - 9000 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 4500 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 18000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
9 صفحه - 4500 تومان
اشتراکهای فرهنگی ایران و ترکیه
10 صفحه - 4500 تومان
سازمانها و مراکز انجمن های فرهنگی زیر نظر ارشاد
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007