موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : خلاقیت بانکهای اروپایی

عنوان سفارش :
خلاقیت بانکهای اروپایی
تعداد صفحه :
23
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
ویژگی های خلاقیتهای خدمات بانکی اروپایی و خارجی
- ناملموس بودن
- تفکیک ناپذیری
عدم امکان ذخیره سازی و انبار کردن خدمات
- بی ثباتی کیفیت خدمات
مسئولیت امانتداری
جریان دو طرفه اطلاعات
مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی
بررسی کمی محصولات
وخدمات
نام بانک های خارجی نام کشور گروه خدمات نام بانک های ایرانی گروه
خدمات
نام بانک های خارجی نام کشور گروه خدمات نام بانک های ایرانی گروه خدمات
کیفیت ارائه خدمات
وفادارسازی مشتریان وخلق ارزش برای مشتری
- رضایتمندی مشتریان 5- بانکداری بصورت متمرکز 6-مدیریت ارتباط با مشتری
رضایتمندی مشتریان در بانکها
کیفیت فرایند ( سخت افزارها ونرم افزارهای شعبه
کیفیت ستاده
کیفیت فیزیکی
کیفیت تعاملات وارتباط بامشتری
کیفیت سازمان
CRM ) مدیریت ارتباط با مشتری
آمیخته بازار یابی خدمات بانکی
محصول
سطح اول
سطح سوم
سطح چهارم
سطح پنجم
مکان
بازارافزایی
تجزیه وتحلیل ( swot )
هفت پیش‌نهاد کوتاه و موثر برای نوآوری در بانک‌ها ی ایرانی (کشاورزی و ملی)
نتیجه گیری
منابع
  ویژگی های خلاقیتهای خدمات بانکی اروپایی و خارجی :
1- ناملموس بودن : از انجا که خدمت قابل دیدن ،لمس کردن ،چشیدن وبوییدن نیست در خرید ان همواره نوعی ابهام ،تردید ،نگرانی و عدم اطمینان وجود دارد. لذا بانک برای غلبه بر این خصیصه وبیان کیفیت ومزایای خدمات بانکی ،باید عناصر ملموسی را به محصول اولیه (خدمت ) اضافه کند نظیر فیلم و عکس وتبلیغات بصری ،جاذبه های رفتاری . سیستم بازاریابی در بانک نمی تواند برای سنجش عملکرد خود برمعیارهای عادی کیفیت محصول تکیه کند بلکه برای کنترل کیفییت ،باید باید از طریق نظر سنجی راجع به رضایت مشتریا ن اقدام نماید .
2- تفکیک ناپذیری : به دلیل اینکه بسیاری از خدمات بانکی قابل ذخیره نیستندنمی توان تولید را از مصرف مجزا نمود . ابتدا خدمات فروخته وسپس بطور همزمان تولید ومصرف می شوند .درمبادله خدمت معمولا ارتباط ها مستقیم و نزدیک است . خدمت رسان ،خریدار وفروشنده ،زمان ومکان وشرایط حاکم برمبادله خدمت بردادوستد خدمات تاثیر دارند .کیفیت ومطلوبیت خدمات بستگی به نوع ارتباط خریدار وفروشنده خدمت و پذیرش یکدیگر دارد.تمیزی ،زیبایی ،اراستگی ،نظم ،ادب ،همدلی،همکاری ، احترام ،راهنمایی،مشاوره ،مساعدت وبیان ورفتار مناسب ازجمله نکاتی هستند که در بازار یابی خدمات نقش مهمی دارند. 3- عدم امکان ذخیره سازی و انبار کردن خدمات : خدماتی که در بانکها ارائه می شود قابلیت انباشته شدن نداردتا به هنگام نیاز انهارا توزیع ومصرف کرد .پیش بینی درست در خصوص میزان تقاضا برای حفظ تعادل عرضه وتقاضا در خدمات بسیار اهمیت دارد .(مدیریت عرضه وتقاضا )
4- بی ثباتی کیفیت خدمات : اکثر خدمات بانک از طریق افراد عرضه می شود و عملکرد افراد همواره با ثبات وسازگاری همراه نیست .دو عامل روحیه کارکنان (انگیزه ) و حجم کاری سازمان میتواند بی ثباتی کیفیت خدمات را شدت دهد.
5- مسئولیت امانتداری : موسسات مالی برای جذب سپرده به مشتریان توصیه های مالی مناسب ارائه می دهند ودر واقع مشتریان مجموعه ای از وعده هارا می خرند لذا جلب اعتماد واطمینان افرادبوسیله موسسه مالی وکارکنان ان امری اجتناب ناپذیراست .در واقع مشتریان به دنبال سازمانهایی هستند که احتمال حقیقی تر بودن وعده های انها بیشتر است .
6- جریان دو طرفه اطلاعات : ای خصیصه شامل جریانی منظم از معاملات و مبادلات دو سویه بین بانک ومشتری است که باعث ایجاد ثروت از طریق اطلاعات جمع اوری شده از مشتریان می شود .

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007