موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک

عنوان سفارش :
آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
تعداد صفحه :
19
قیمت :
36000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه :
تعاریف
آمار توصیفی :
ایروبیک :
قدرت بدنی در تمرین ایروبیک :
جدول فراوانی گروه اول :
میانگین :
میانه:
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
جدول فراوانی گروه دوم :
میانگین :
میانه :
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
چولگی به سمت چپ
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
نتیجه گیری :
منابع
  مقدمه :
آمار یک محصول فرعی از فعالیت های آماری دولت ها است که چنین به نظر میرسد که کلمه آمار (statistics) از کلمه لاتین (status) یا از کلمه ایتالیایی(statista) و یا کلمه آلمانی (statistik) که همگی به معنی دولت هستند استخراج شده باشد. در زمان های قدیم دولت ها اطلاعات مربوط به جمعیت، ثروت ، تعداد سرباز ها ، تعداد سیلوه و ... را برای کنترل اوضاع کشور جمع آوری می کردند.
تعاریف :
مدل سازی ریاضی : بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی گویند .
خطای اندازه¬گیری : همان تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه¬گیری شده است .
جامعه : مجموعه¬ای از افراد است که درباره¬ی اعضای آن می¬خواهیم موضوعی یا موضوعاتی را مطالعه کنیم .
سرشماری : اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم سرشماری کرده¬ایم .
میانه : برای بدست آوردن میانه باید داده¬ها را به صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم .
مد : داده¬ای است که بیشترین تکرار را داشته باشد .
طول دسته : تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می¬نامیم .
فراوانی تجمعی : فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیایی است که مقدار آنها از کران بالای آن دسته کمترند.

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007