شنبه 16 آذر 1398
بازدید امروز : 4468 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط : word

عنوان : آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک

عنوان سفارش :
آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
تعداد صفحه :
19
قیمت :
12000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه :
تعاریف
آمار توصیفی :
ایروبیک :
قدرت بدنی در تمرین ایروبیک :
جدول فراوانی گروه اول :
میانگین :
میانه:
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
جدول فراوانی گروه دوم :
میانگین :
میانه :
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
چولگی به سمت چپ
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
نتیجه گیری :
منابع
  مقدمه :
آمار یک محصول فرعی از فعالیت های آماری دولت ها است که چنین به نظر میرسد که کلمه آمار (statistics) از کلمه لاتین (status) یا از کلمه ایتالیایی(statista) و یا کلمه آلمانی (statistik) که همگی به معنی دولت هستند استخراج شده باشد. در زمان های قدیم دولت ها اطلاعات مربوط به جمعیت، ثروت ، تعداد سرباز ها ، تعداد سیلوه و ... را برای کنترل اوضاع کشور جمع آوری می کردند.
تعاریف :
مدل سازی ریاضی : بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی گویند .
خطای اندازه¬گیری : همان تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه¬گیری شده است .
جامعه : مجموعه¬ای از افراد است که درباره¬ی اعضای آن می¬خواهیم موضوعی یا موضوعاتی را مطالعه کنیم .
سرشماری : اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم سرشماری کرده¬ایم .
میانه : برای بدست آوردن میانه باید داده¬ها را به صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم .
مد : داده¬ای است که بیشترین تکرار را داشته باشد .
طول دسته : تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می¬نامیم .
فراوانی تجمعی : فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیایی است که مقدار آنها از کران بالای آن دسته کمترند.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007