جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1392 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آمار توصیفی مربوط به دبیرستان با عنوان بررسی میزان مراجعه افراد به ورزش ایروبیک
تعداد صفحه :
19
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه :
تعاریف
آمار توصیفی :
ایروبیک :
قدرت بدنی در تمرین ایروبیک :
جدول فراوانی گروه اول :
میانگین :
میانه:
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
جدول فراوانی گروه دوم :
میانگین :
میانه :
مد :
میانگین انحرافی :
نقطه ی m درصدی :
چولگی به سمت چپ
واریانس :
انحراف معیار :
ضریب تغییرات :
نتیجه گیری :
منابع
  مقدمه :
آمار یک محصول فرعی از فعالیت های آماری دولت ها است که چنین به نظر میرسد که کلمه آمار (statistics) از کلمه لاتین (status) یا از کلمه ایتالیایی(statista) و یا کلمه آلمانی (statistik) که همگی به معنی دولت هستند استخراج شده باشد. در زمان های قدیم دولت ها اطلاعات مربوط به جمعیت، ثروت ، تعداد سرباز ها ، تعداد سیلوه و ... را برای کنترل اوضاع کشور جمع آوری می کردند.
تعاریف :
مدل سازی ریاضی : بیان مسئله به زبان ریاضی را مدل سازی ریاضی گویند .
خطای اندازه¬گیری : همان تفاضل مقدار واقعی و مقدار اندازه¬گیری شده است .
جامعه : مجموعه¬ای از افراد است که درباره¬ی اعضای آن می¬خواهیم موضوعی یا موضوعاتی را مطالعه کنیم .
سرشماری : اگر تمام افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم سرشماری کرده¬ایم .
میانه : برای بدست آوردن میانه باید داده¬ها را به صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم .
مد : داده¬ای است که بیشترین تکرار را داشته باشد .
طول دسته : تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می¬نامیم .
فراوانی تجمعی : فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیایی است که مقدار آنها از کران بالای آن دسته کمترند.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017