چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 382 نفر

موضوع : آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
بیانیه 12 شهریور 1324
جنبش انقلابی از مجلس دوم تا انقلاب اکتبر
قیام خیابانی 9 برآوردی از شاخصه های جنبش ملی و اسلامی آذربایجان
نتیجه
منابع
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
چکیده:
از «قیام تنباکو» (1270)، انقلاب مشروطیت (1289 ـ 1284) انقلاب گیلان، آذربایجان و خراسان (1300 ـ 1296) گرفته، نهضت 21 آذر 1324، تا انقلاب 57 جامعه ایران چند بار خیرهای بلند تحول و تغییرات بنیادین را پشت سر گذاشته است.
قیام 21 آذر 1324 از متن تاریخ زادگاه ستارخان و باقرخان ، شیخ محمدخیابانی ، حیدرخان عمواغلی برخاست. در تدارک و اوج دومین جنگ جهانی، نیروهای ارتجاعی ایران، برای احیای دیکتاتوری و تقویت رژیم دیکتاتوری رضاخان پروبال تازه ای یافتند. فعالیت جمعیت ها، سازمان ها، و احزاب مترقی و دمکراتیک را ممنوع کردند و تصفیه نیروهای مسلح از افسران و درجه داران شرافتمند و آزادیخواه در راس اهداف این مرحله از همسوئی با فاشیسم قرار گرفت. پس از شکست فاشیسم و سقوط رژیم رضاخان، قیام افسران خراسان (مرداد 1324) گامی بود درجهت بازگشت ناپذیر ساختن دیکتاتوری و وابستگی به ایران.
آنها نشانه های این بازگشت را در ایجاد تنگناهای جدید برای نیروهای مترقی در سراسر ایران مشاهده می کردند. حمله و هجوم، بویژه به جنبش کارگری ایران، از اواسط سال 1324 توسعه یافت. حملات پی در پی علیه حزب توده ایران و شورای متحده مرکزی دامنه گسترده ای داشت. کلوپ ها، کتابخانه ها، باشگاه ها و دیگر اماکن حزب توده ایران و شورای متحده مرکزی در تهران، اصفهان، مازندران، آبادان و دیگر شهرها مورد تعرض و چپاول قرار می گرفت. امپریالیست های امریکا و انگلیس با همه نیرو به میدان آمده بودند، تا به وسیله عمال خود نیروهای مترقی و جنبش مردمی را در هم شکنند و رژیم خودکامه را، که ابزار مهم سلطه آنها بر شئون حیاتی کشور بود، بار دیگر استوار سازند.
استقلال کشور، حق حاکمیت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود. نیروهای پیشرو جامعه نمی توانستند نسبت به این خطر بی اعتنا بمانند. بدین ترتیب، بار دیگر، از همانجا که پرچم انقلاب مشروطه را در اهتزاز نگهداشته بودند، بار دیگر مردم در صفوف اول قرار گرفتند.
مقدمه:
آذربایجانیها چندخصوصیت دارند که ذکرآنها خالی ازلطف نخواهدبود باتوجه به اینکه سابقه طولانی در حاکمیت ایران دارند وتاثیرگذار تحولات سیاسی ایران بوده اند وبا فارسها ازنظرمذهبی اشتراک دارند درحاشیه قرارنگرفته اندوهنوز براین باورند که ایران مال اینهاست واینها مال ایران وبرای هویت طلبان آذربایجان ارائه سیمای جدیدایران بعدازرضاخان وحکومت برپایه ومحوریت پارسگرایی وجایگاه مردم اذربایجان دراین سیستم آسان نخواهدبوداینکه ایران مال اینهاست واینهامال ایران صحیح می باشد یا فقط قسمت اول صحیح است وحکومت مرکزی میخواهدآنها مال ایران باشد وایران مال آنها نباشد باتوجه به محوربودن اذربایجان درتحولات وفعل وانفعالات سیاسی وملی وداشتن سابقه طولانی دراین زمینهناسیونالیسم کوروانگیزش با شعاروبه قول عامیانه هندوانه زیربغل دادن نظیر ناسیونالیسم کورد نمیشود دراینهاانگیزش ایجادکردبطورساده وقتی یک ناسیونالیست کورد به کوردهامی گویدکوردال است وبل است وماتحت ظلم این عجمهاهستیم و…زودتحریک میشوند وناسیونالیست کورد زحمت زیادی برای برانگیختن مردمش نمی کشدولی وقتی یک ناسیونالیست تورک آذربایجان به مردمش بگویدهزاران دلیل می خواهند وتوضیح ونقدوانگیزش کور ممکن نیست که این خود باعث وبوجوداورنده حرکتهای قوی بازیرساختهای محکم وبینش سیاسی عمیق نیز میشود
بیانیه 12 شهریور 1324
بیانیه 12 شهریور 1324 تصمیم راسخ نیروهای پیشروی را برای تشکیل سازمان سیاسی خود اعلام کرد. در مدتی کمتر از یک ماه، در همه شهرها، قصبه ها و دهات آذربایجان انتخابات آزادی، که تا آن روز در تاریخ ایران سابقه نداشت، برگزار شد.
10 مهر ماه 1324 نخستین کنگره فرقه دمکرات آذربایجان در تالار فردوسی گشایش یافت. کنگره پس از سه روز مذاکرات مفصل، مرامنامه و اساسنامه فرقه دمکرات آذربایجان را تصویب کرد. کمیته مرکزی مرکب از 41 نفر انتخاب و سیدجعفر پیشه وری بعنوان صدر فرقه برگزیده شد. ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007