تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
شنبه 26 اسفند 1396
بازدید امروز : 6023 نفر

موضوع : آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
بیانیه 12 شهریور 1324
جنبش انقلابی از مجلس دوم تا انقلاب اکتبر
قیام خیابانی 9 برآوردی از شاخصه های جنبش ملی و اسلامی آذربایجان
نتیجه
منابع
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
چکیده:
از «قیام تنباکو» (1270)، انقلاب مشروطیت (1289 ـ 1284) انقلاب گیلان، آذربایجان و خراسان (1300 ـ 1296) گرفته، نهضت 21 آذر 1324، تا انقلاب 57 جامعه ایران چند بار خیرهای بلند تحول و تغییرات بنیادین را پشت سر گذاشته است.
قیام 21 آذر 1324 از متن تاریخ زادگاه ستارخان و باقرخان ، شیخ محمدخیابانی ، حیدرخان عمواغلی برخاست. در تدارک و اوج دومین جنگ جهانی، نیروهای ارتجاعی ایران، برای احیای دیکتاتوری و تقویت رژیم دیکتاتوری رضاخان پروبال تازه ای یافتند. فعالیت جمعیت ها، سازمان ها، و احزاب مترقی و دمکراتیک را ممنوع کردند و تصفیه نیروهای مسلح از افسران و درجه داران شرافتمند و آزادیخواه در راس اهداف این مرحله از همسوئی با فاشیسم قرار گرفت. پس از شکست فاشیسم و سقوط رژیم رضاخان، قیام افسران خراسان (مرداد 1324) گامی بود درجهت بازگشت ناپذیر ساختن دیکتاتوری و وابستگی به ایران.
آنها نشانه های این بازگشت را در ایجاد تنگناهای جدید برای نیروهای مترقی در سراسر ایران مشاهده می کردند. حمله و هجوم، بویژه به جنبش کارگری ایران، از اواسط سال 1324 توسعه یافت. حملات پی در پی علیه حزب توده ایران و شورای متحده مرکزی دامنه گسترده ای داشت. کلوپ ها، کتابخانه ها، باشگاه ها و دیگر اماکن حزب توده ایران و شورای متحده مرکزی در تهران، اصفهان، مازندران، آبادان و دیگر شهرها مورد تعرض و چپاول قرار می گرفت. امپریالیست های امریکا و انگلیس با همه نیرو به میدان آمده بودند، تا به وسیله عمال خود نیروهای مترقی و جنبش مردمی را در هم شکنند و رژیم خودکامه را، که ابزار مهم سلطه آنها بر شئون حیاتی کشور بود، بار دیگر استوار سازند.
استقلال کشور، حق حاکمیت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود. نیروهای پیشرو جامعه نمی توانستند نسبت به این خطر بی اعتنا بمانند. بدین ترتیب، بار دیگر، از همانجا که پرچم انقلاب مشروطه را در اهتزاز نگهداشته بودند، بار دیگر مردم در صفوف اول قرار گرفتند.
مقدمه:
آذربایجانیها چندخصوصیت دارند که ذکرآنها خالی ازلطف نخواهدبود باتوجه به اینکه سابقه طولانی در حاکمیت ایران دارند وتاثیرگذار تحولات سیاسی ایران بوده اند وبا فارسها ازنظرمذهبی اشتراک دارند درحاشیه قرارنگرفته اندوهنوز براین باورند که ایران مال اینهاست واینها مال ایران وبرای هویت طلبان آذربایجان ارائه سیمای جدیدایران بعدازرضاخان وحکومت برپایه ومحوریت پارسگرایی وجایگاه مردم اذربایجان دراین سیستم آسان نخواهدبوداینکه ایران مال اینهاست واینهامال ایران صحیح می باشد یا فقط قسمت اول صحیح است وحکومت مرکزی میخواهدآنها مال ایران باشد وایران مال آنها نباشد باتوجه به محوربودن اذربایجان درتحولات وفعل وانفعالات سیاسی وملی وداشتن سابقه طولانی دراین زمینهناسیونالیسم کوروانگیزش با شعاروبه قول عامیانه هندوانه زیربغل دادن نظیر ناسیونالیسم کورد نمیشود دراینهاانگیزش ایجادکردبطورساده وقتی یک ناسیونالیست کورد به کوردهامی گویدکوردال است وبل است وماتحت ظلم این عجمهاهستیم و…زودتحریک میشوند وناسیونالیست کورد زحمت زیادی برای برانگیختن مردمش نمی کشدولی وقتی یک ناسیونالیست تورک آذربایجان به مردمش بگویدهزاران دلیل می خواهند وتوضیح ونقدوانگیزش کور ممکن نیست که این خود باعث وبوجوداورنده حرکتهای قوی بازیرساختهای محکم وبینش سیاسی عمیق نیز میشود
بیانیه 12 شهریور 1324
بیانیه 12 شهریور 1324 تصمیم راسخ نیروهای پیشروی را برای تشکیل سازمان سیاسی خود اعلام کرد. در مدتی کمتر از یک ماه، در همه شهرها، قصبه ها و دهات آذربایجان انتخابات آزادی، که تا آن روز در تاریخ ایران سابقه نداشت، برگزار شد.
10 مهر ماه 1324 نخستین کنگره فرقه دمکرات آذربایجان در تالار فردوسی گشایش یافت. کنگره پس از سه روز مذاکرات مفصل، مرامنامه و اساسنامه فرقه دمکرات آذربایجان را تصویب کرد. کمیته مرکزی مرکب از 41 نفر انتخاب و سیدجعفر پیشه وری بعنوان صدر فرقه برگزیده شد. ..................

تحقیقهای مشابه
آذربایجان و جنبش های اسلامی آن
20 صفحه - 2500 تومان
انواع جنبشهای اسلامی در فلسطین
18 صفحه - 2500 تومان
دامداری در استان آذربایجان غربی
8 صفحه - 1500 تومان
آسیب های امنیتی مرز ایران و آذربایجان
71 صفحه - 10000 تومان
جنبش های اسلامی در فلسطین
27 صفحه - 3500 تومان
جنبش های اسلامی الجزایر
15 صفحه - 2000 تومان
جنبش ها اسلامی حماس و فتح در فلسطین
15 صفحه - 2000 تومان
جنبش های اسلامی حماس و فتح در فلسطین
9 صفحه - 2500 تومان
جنبش مهدی سودانی
30 صفحه - 3500 تومان
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
20 صفحه - 2500 تومان
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران
23 صفحه - 3000 تومان
جنبش مشروطه گیلان
18 صفحه - 2500 تومان
انقلاب اسلامی 1357
22 صفحه - 2000 تومان
بانکداری اسلامی
25 صفحه - 2500 تومان
وحدت ملی و انسجام اسلامی
66 صفحه - 5000 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2000 تومان
صدور انقلاب اسلامی
22 صفحه - 2000 تومان
وحدت ملی و انسجام اسلامی از نظر قرآن و سنت
31 صفحه - 3000 تومان
بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
بازتاب عدالت اسلامی در جریان اسلامی
11 صفحه - 1500 تومان
نقش معنویت در انقلاب اسلامی
19 صفحه - 2500 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 3000 تومان
بانکداری اسلامی
21 صفحه - 2500 تومان
بانکداری اسلامی چیست؟
21 صفحه - 2500 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 9000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
سازمان تبلیغات اسلامی
44 صفحه - 5000 تومان
دیدگاه محقق غربی (آبراهامیان) در مورد انقلاب اسلامی
6 صفحه - 1500 تومان
سازمان کنفرانس اسلامی
17 صفحه - 2000 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
19 صفحه - 2500 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
جایگاه زنان در انقلاب اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 2000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
32 صفحه - 3500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
11 صفحه - 2000 تومان
صکوک ابزار بانکداری اسلامی
5 صفحه - 1500 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 2000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
نقش مساجد در انقلاب اسلامی
16 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 20000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 6000 تومان
اقتصاد کلان با ابزارهای اسلامی
11 صفحه - 2000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
18 صفحه - 3000 تومان
معماری مدارس اسلامی جهان اسلام
4 صفحه - 1500 تومان
آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
35 صفحه - 5000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
تداوم یا استحانه انقلاب اسلامی- روش تحقیق
19 صفحه - 5000 تومان
دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست
20 صفحه - 3000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 2000 تومان
انقلاب اسلامی ایران
27 صفحه - 3500 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 2500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
10 صفحه - 2000 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 4000 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 2000 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی راه و روشهای تبلیغات انتخاباتی نمانیده های مجلس شورای اسلامی
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 20000 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
بررسی را و روشهای تبلیغات انتخاباتی نماینده های مجلس شورای اسلامی
13 صفحه - 2000 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 3000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 4000 تومان
نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
63 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
5 صفحه - 5000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 10000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 3000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
11 صفحه - 2500 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 12000 تومان
بررسی ساختار و عملکردسازمان کنفرانس اسلامی
29 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
24 صفحه - 24000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 4000 تومان
انسان شناسی در مدیریت اسلامی
10 صفحه - 1500 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 2000 تومان
پیروزی انقلاب اسلامی
3 صفحه - 1000 تومان
زنا در قانون مجازات اسلامی
16 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007