موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه.docx
تعداد صفحه :
5
قیمت :
4500 تومان

حماسة ملّی ایران براساس سرگذشت انسان و ستایش پهلوانان استوار شده که در اثر تحول ، هم آهنگ شدن و جابجایی اساطیر کهن در شکل تازة خود، انسان جایگزین ایزدان شده است . سیاوش هم در شمار ایزدانی است که در اثر این جابجایی ، از جایگاه مینوی خود به جهان حماسه و دنیای فرودین، نقل مکان کرده تا به ایفای خویشکاری خود بپردازد . همچنین او از زیبایی آرمانی و دلربایی خاصی برخوردار است که در میان تمام نقش آفرینان شاهنامه ، ممتاز و بی¬بدیل است؛ به طوری که همه تا سرحدّ پرستش او را دوست دارند که این نکته می¬تواند نشانة پری¬زادگی شخصیت سیاوش باشد که آن را از مادر خود به ارث برده است .
سیاوش دارای فرّة ایزدی ؛ انسانی دیگرسان و از گونه¬ای دیگر
یکی از مشخصه¬هایی که بر پری¬زادگی سیاوش ، دلالت دارد، داشتن «فرّة ایزدی» است . فرّه ، نیرویی کیهانی و ایزدی است که به واسطة خویشکاری ، از جهان خدایان به انسان برگزیده منتقل می¬شود .
فرّة اهورایی سیاوش، کارکردهای ویژة خود را دارد . یکی از این کارکردها، یاری گرفتن از آن برای پیشگویی حوادث آینده است (فردوسی ، 1383 : 247) از دیگر کارکردهای فرّة ایزدی او، یاری گرفتن از آن برای ساخت بهشت زمینی گنگ دژ است؛ به طوری که گویا این بنا را در ارتباط با سروش ساخته است .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007