موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
تعداد صفحه :
72
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – آشنایی با دریای خزر
بخش اول – ژوپولتیک دریای خزر
بخش دوم – اهمیت دریای خزر
بخش سوم – خزر ، دریا یا دریاچه
گفتار اول – مفهوم دریاچه و دریای بسته و نیمه بسته
الف – تعریف دریاچه
ب – تعریف دریایی بسته و نیمه بسته
گفتار دوم – وضعیت دریای خزر
گفتار سوم – الگوهای مرز بندی در دریاچه های بین المللی
1- تقسیم بر اساس خط میانه
2- تقسیم بر اساس خط تالوگ
3- تقسیم بر اساس خط مستقیم انتخابی
4- استفاده از یک نقظه مرکزی
5- استفاده از مدل تقسیم دریای آزاد
6- تقسیم بر اساس حقوق بین الملل دریاها
7- استفاده مشترک
فصل دوم – قراردادها و اعتبار آنها
بخش اول – قراردادهای مربوط به دریای خزر
گفتار اول – وضعیت حقوقی دریای خزر تا قبل از انقلاب اکتبر 1917 .
گفتار دوم – وضعیت حقوقی خزر بعد از انقلاب اکتبر 1917
گفتار سوم – مقررات حاکم بر دریای خزر
الف – مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع زیر بستر دریا
ب – مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع جاندار
ج – مقررات حاکم بر کشتیرانی
د – مقررات حاکم بر مرزها
گفتار چهارم – نظریه تقسیم دریای خزر
گفتار پنجم – نظریه مشاع و مشترک بودن دریای خزر
الف – مفهوم اشاعه و اشتراک
ب – مفهوم مالکیت
ج – مفهوم حاکمیت
د – افتراق حاکمیت و مالکیت
گفتار ششم – اصول حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر
الف- اصل تساوی حقوق
ب – اصل انحصاری بودن دریا
بخش دوم – سنجش اعتبار قراردادهای مربوط به دریای خزر
گفتار اول – فروپاشی شوروی و بروز تحولات جدید
گفتار دوم – مفهوم جانشینی در حقوق بین الملل
الف – تعریف جانشینی ، از دید علمای حقوق
ب – تعریف کنوانسیون های دو گانه وین ( 1983 – 1978 )
گفتار سوم – جانشینی در وضعیت تجزیه و تقسیم
گفتار چهارم – حقوق بین الملل مستمسک جمهوریها
الف – قاعده عدم انتقال
ب – دکترین لوح پاک
ج – اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال
گفتار پنجم – اعلامیه مینسک و آلماتی
فصل سوم – تقسیم بر اساس رژیم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
بخش اول – آبهای داخلی
بخش دوم – آبهای ساحلی
بخش سوم – منطقه نظارت ( منطقه مجاور )
بخش چهارم – منطقه انحصاری اقتصادی
بخش پنجم – تحدید حدود فلات قاره
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقدمه
از نظر استراتژیک ، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه ای و ابر قدرتهای جهانی را به خود جلب نماید . منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده اند . با همکای فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر ، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای جهانی ظاهر خواهد شد . این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام برده می باشد . زیرا اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند . دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توسط ایران و شوروی مورد استفاده قرار می گرفت و قرار دادهای 1921 و 1940 بر آن حاکم بود .
به دنبال فروپاشی شوروی و پیدایش سه کشور دیگر در ساحل دریای خزر این وضعیت دچار تحول شده است . این پنج کشور عبارتند از : ایران ، روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان . به دنبال این تحول سوال پیش می آید که آیا کشورهای جدید که اصلاً طرف قرارداد نبوده اند بر اساس حقوق بین الملل ملزم به رعایت قراردادهای حاکم بر رفتار دولت های ساحلی در دریای خزر که قبل از فروپاشی شوروی منعقد گردید ، هستند یا خیر ؟ موضع گیری کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و بحث جانشینی با یکدیگر تفاوت دارد و علت آن می تواند وجود منابع هیدروکربنی فراوان در دریای خزر باشد : « هر یک از کشورهای ساحلی تلاش می نمایند حتی الامکان منابع نفت و گاز بیشتری را به واحد خود تخصیص دهند . در همین راستا سعی می کنند رژیم حقوقی دریای خزر را طوری شکل دهند که هدف فوق برآورده شود . »
علاوه بر این ایالات متحده آمریکا با وجودی که کشور ساحلی خزر محسوب نمی شود ولی از آنجایی که منافع خود را در این منطقه می بیند با نفوذ بر برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر مانع از رسیدن کشورها به یک وحدت نظر شده است . مطالب این تحقیق به سه فصل تقسیم می شود . در فصل اول به آشنایی دریای خزر اعم از ژئوپولتیک دریای خزر و اهمیتی که دریا دارد و اینکه خزر را در تقسیمات دریا می دانیم یا دریاچه پرداخته شده است . در فصل دوم به بررسی قراردادهایی که در خصوص خزر منعقد شده و اینکه آیا این قراردادها هنوز اعتبار دارند یا خیر ؟ و در فصل سوم نهایتاً به این موضوع پرداخته شد که اگر خزر را دریا بدانیم تقسیمات حقوقی آن بر اساس کنوانسیون 1982 چگونه خواهد بود .
و در نهایت از تمامی بحث نتیجه گیری می شود .
بخش اول – ژئوپولتیک دریای خزر
دریاچه خزر در واقع مانند وان آبی است که در سمت شمال رو به بالا کشیده شده است و در سم جنوب به گودی نشسته است این دریچه بزرگترین قسمت باقی مانده از تجزیه دریاچه قدیمی « تنیس » است که در دوران اول تا سوم زمین شناسی از قطب شمال تا اقیانوس هند گسترش داشت ولی در دوران سوم زمین شناسی بر اثر بروز چین خوردگی هایی در کوه آلپ و هیمالیا و پیدایش رشته کوههای مانند قفقاز و آسیای صغیر ( ترکیه ) تجزیه شده و با بالا آمدن قاره اروپا و پیدایش فلات ایران ، دریاچه هایی از جمله دریاچه خزر بوجود آمد و به جهت اینکه بزرگترین دریاچه روی زمین می باش همواره دریای خزر نامیده می شود .
از دریاچه خزر در اکثر کتب تاریخی نام برده شده است البته این منابع بیشتر یونانی و ایرانی هستند برای اولین بار از دریاچه کاسپین ، مورخ و جغرافیدانان مشهور یونانی هکاتی میلتی (Hekataios milesios) در قرن 6-5 قبل از میلاد مسیح ، با نام دریاچه هیر کان نام می برد در قرن پنجم پیش از میلاد هرودوت مورخ یونانی از بسته بودن دریاچه خزر و عدم پیوستگی آن با دیگر دریاهای دنیا خبر می دهد در سال 348 قبل از میلاد ، ارسطو ، دریاچه کاسپین را دریاچه مستقل می داند و آنرا هیرکانی و کاسپی می نامد ، استرابون جغرافی دان یونانی پیش از میلاد اطلاعات بهتر و بیشتری از دریاچه کاسپین اراه می دهد .
اطلاعات دانشمندان ایرانی و عرب که با آثار مورخان و جغرافیدانان یونان باستان آشنایی داشتند وسیع تر است . منجم و ریاضیدان شهیر ایانی خوارزمی ، مختصات دریاچه کاسپین را تعیین کرده است ، استخری در کتاب مسالک و ممالک خود ، حدود دریاچه کاسپین ، جزایر آن و رودهایی که به آن می ریزند و نیز شهرهای ساحلی خزر را نام می برد . ذکریای قزوینی ، ابوالفدا ، یاقوت حموی ، ابن خرداد ، حمد الله مستوفی ، مقدسی و تعدادی دیگر از مورخان و مولفان درباره خزر ، اطلاعات گوناگون و در پاره ای موارد مشابه اراه داده اند در دهه های بعد جغرافیدانان و جهانگردان ایرانی و ترک ، روس و اروپایی ف اطلاعات زیادتری درباره خزر اراه داده اند . پطر اول دستور داد نقشه دریاچه خزر را تهیه کنند این امر در سال 1717 میلادی بود البته بررسی منظم در مورد دریاچه کاسپین در اوایل قرن 18 توسط روس ها آغاز شد . ( معصومه قاسمی ، 1385 )
دریاچه خزر تقریبا به شکل مستطیل می باشد از شمال به جنوب 1204 کیلومتر طول دارد و عرض آن در پهن ترین قسمت به 554 کیلومتر و در باریکترین قسمت بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کوارالی 202 کیلومتر می رسد و اما عرض متوسط آن 302 کیلومتر می باشد و مجموع طول ساحلی خزر 6500 کیلومتر است از این مقدار 657 کیلومتر آن سواحل ایرانی می باشد 820 کیلومتر سواحل آذربایجان 1900 کیلومر سواحل قزاقستان و مابقی سواحل روسیه می باشد مساحت خزر در سال 1970 ، 5/376 کیلومتر بود ( بدون محاسبه خلیج قره بوغاز گل ) ذخایر ماهی : دریاچه خزر با دارا بودن 850 نوع جاندار آبزی و بیش از 500 نوع گیاه یک منبع بسیار غنی غذایی می باشد به همین جهت نه تنها به عنوان یکی از منابع غنی شیلات بلکه فراتر از آن خاویار جهان می باشد . منابع دریاچه خزر از ارزش بالایی برخوردارند و ارزش آن حدود 10 میلیارد دلار می باشد . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 42000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 27000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 36000 تومان
گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی
386 صفحه - 150000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
رگرسیون لجستیک حداقل مربعات آن پروژه ریاضی
42 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 27000 تومان
هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سیستم های اطلاعات مدیریت
21 صفحه - 7500 تومان
پردازش ابری و اولین سیستم عامل های مبتنی بر آن پروژه
109 صفحه - 36000 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی
30 صفحه - 12000 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007