چهارشنبه 21 آذر 1397
بازدید امروز : 5338 نفر

موضوع : مدل سازی انقباض بطنی با تغییرات ضربان قلب
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مدل سازی انقباض بطنی با تغییرات ضربان قلب
تعداد صفحه :
26
قیمت :
2500 تومان

* خلاصه
توصیف مدل نشان دهنده عمل پمپ کردن بطن
مدلهای Isovolumic قدیمی
چگونگی تطبیق آنها با آزمایشات
تکمیل کردن
در نظر گرفتن تغییرات ضربان در مدل سازی
پیاده سازی مدل تکمیل شده توسط سه المان
دستاوردها و آینده

* مقدمه
Isovolumic
Otto Frank در سال 1985 فشار بطن قورباغه را در حالت انقباض Isovolumic بدست آورد.
فشار بین ماکزیمم و مینیمم درحالت Isovolumic تغییر میکند.
که در آن f(t) یک تابع پیوسته میباشد، که آن را تابع activation می نامیم.

* معایب، مزایا و آینده
نتایج بدست آمده در مدل ارائه شده با آزمایشات تجربی مغایرت چندانی ندارد.
تقسیم روند مدل سازی به دو بخش Isovolumic و ejecting کار را ساده تر می کند.
کاهش پارامترها یکی از اصلی ترین اهداف در بهبود عملکرد هر مدل ارائه شده، می باشد.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007