یکشنبه 24 آذر 1398
بازدید امروز : 9812 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان

عنوان سفارش :
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
تعداد صفحه :
47
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب بررسی حسابداری مدیریت و انگیزش کارکنان سازمان آب منطقه

 • مقدمه
 • شرح وظایف مالی و پشتیبانی
 • جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • شرح وظایف سازمان آب و منطقه
 • تاریخچه آب
 • تاریخچه شرکتهای آب در ایران
 • تاریخچه¬ی سازمان آب و منطقه
 • پست¬های سازمانی شرکت
 • تاریخچه حسابداری در جهان
 • حسابداری در ایران
 • تاریخچه انگیزش
 • تعریف حسابداری
 • مفهوم انگیزش
 • انواع حسابداری
 • تقسیم بندی انگیزه ها بطور کلی
 • آشنایی با امور مالی حسابداری
 • مراحل حسابداری
 • اصول¬پذیرفته شده¬ی حسابداری
 • حسابدار کیست؟
 • دایره رسیدگی و صدور اسناد
 • دایره دریافت و پرداخت و دفترداری
 • اجزای تشکیل دهنده بخش سازمان مالی
 • حقوق و مزایای کارکنان و کسورات
 • بخش ارزیابی فرد شامل
 • بخش روش تعیین امتیازات فردی
 • خدمت زیر پرچم
 • آشنایی با زبان خارجه
 • خصوصیات استثنائیی
 • نحوه احتساب تجربه
 • مراحل حقوق و مزایای کارکنان و کسورات آن
 • تهیه و تنظیم بن کارگری
 • کنترل بودجه و تأمین اعتبار
 • ثبت و نگهداری اطلاعات
 • کنترل¬های داخلی
 • نحوه تنظیم سند هزینه
 • کلیات در مورد صدور چک
 • موارد ایمنی عمومی
 • ثبت دفاتر صدور چک
 • نظریه های فرایندی
 • تئوری برابری آدامز
 • نظریه ای _ آر _جی
 • نظریه ارزشیابی شناخت
 • تئوری تعیین هدف
 • تئوری خود _ کارآمدی
 • خلاصه نویسی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهاد
 • مقدمه

  در چند دهه گذشته گسترش تکنیک¬های جدید حسابداری در تمام رشته¬ها و کاربرد آن نوآوری و دگرگونی¬های بسیاری را در زمینه¬های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار است که حسابداری شرکت¬های نیز طی سال¬های اخیر تحولات شگرفی را پذیرا شده و توانسته با بهره¬گیری از روش-های جدید با فرانگری پرداخته است.

  هر سازمان دارای بخش¬های مختلفی است حال ما می¬خواهیم امور مالی سازمان آب و منطقه¬ای استان گیلان را مورد بررسی قرار دهیم امور مالی خود به چند بخش عمده که در بیشتر سازمان¬ها هم به همین صورت است تقسیم شده است:

  حسابداری عمومی و حسابداری طرح که در این دو بخش افراد زیادی در آن مشغول بکار هستند و بخش هایی از قبیل دبیرخانه بر کار آنها نظارت دارد در امور مالی اقلامی مانند: چک، اسناد مهم و اعتبار بودجه و ... مورد بررسی قرار می¬گیرد. امور مالی مسائل مانند حقوق کارکنان و تهیه بن کارگری و ثبت دفاتر را انجام می¬دهند و در پایان دوره¬ی کارخود را به امور آموزش و امور بودجه و برنامه¬ریزی ابلاغ می نمایند.

  نخستین سخن درباره انگیزه ها در اسلام این است که انسان موجودی است چندانگیزه ای و آمیزه ای از خصوصیات از ویژگی فرشتگی و حیوانی است این خصوصیات در او بطور همزمان فعالند و با همدیگر در تعارض و تقابلند و رفتارانسان تابع آن بعدی است که در این نبرد پیروز شود .

  امام علی (ع) در مورد ضرورت وجود انگیزه می فرمایند :
  در دلها حالات رغبت و بی رغبتی وجود دارد . از راه رغبتهای آن وارد شوید چه هر گاه دل به اکراه روبرو شود کور می شود . بحث انگیزش در روانشناسی در رفتار هر سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است چرا عده ای از کارکنان از کارشان ناراضی و گروهی راضی هستند ؟ چرا عده ای از انگیزه ی بالایی در کاربرخوردارند و گروهایی انگیزه هستند ؟ و اینگونه مباحث از جمله اصولی است که در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه مدیران و مسئولان را به خود مشغول داشته و سعی بر این است که عوامل مهم انگیزشی را شناخته و بکارگیری آن عوامل انگیزه ی کارکنان را افزایش داده چرا که یک کارگر با انگیزه بهتر از چند کارگر بدون انگیزه است .

  شرح وظایف مالی و پشتیبانی

  - اجرای صحیح مقررات و قوانین مالی، سیستم و دستورالعمل¬های حسابداری نمونه ارائه نظارات اصلاحی و یا پیشنهاد سیستم¬های جدید - اعمال سیاستهای کلی شرکت در زمینه¬های امور مالی، اداری، کارکنان و رفاه و استفاده بهینه از نقدینگی. - انجام امور مربوط به تأمین اعتبارات و پرداخت هزینه¬های مربوط در چهارچوب بودجه مصوب. - ارائه خدمات عمومی به واحدها در زمینه¬های موتوری ارتباطات نگهداری ساختمان و تأسیسات اداری. - انجام امور دبیرخانه¬ای شرکت - ارائه دستورالعمل¬های مالی به واحدهای آب و فاضلاب شهری تابع و نظارت و پیگیری در اجرای آن. - تهیه صورتهای مالی شرکت براساس دفاتر قانونی و اسناد مالی. - بررسی و تأیید کلیه اسناد و مالی قبل از پرداخت به منظور حصول اطمینان از بکارگیری صحیح دستورالعمل¬ها، آیین نامه¬ها و قوانین و مقررات مالی.

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات در شرکت آب در اجرای ماده 17 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به منظور توسعه امر تحقیق و مطالعه در زمینه آب با اهداف ذیل تعیین شده است
  -فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی در امر تحقیق
  -بالا بردن توان علمی و فنی کارشناسان
  -کاربردی کردن تحقیقات و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
  -توجه به تجاری سازی تحقیقات

  فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  ایجاد بهبود بهره وری سازمان از طریق مدبریت فرایندها , تعریف شاخص های بهره وری در ایجاد بستر مناسب جهت استقرار سیستم در سازمان -پاسخگویی به انجام ارزیابی های عملکرد به وسیله استانداری و شرکت
  - انجام ارزیابی های مستمر و حفظ و نگهداری گواهی اخذ شده در سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 2008 , 9001 iso
  -حفظ محیط زیست ومدیریت مسائل زیست محیطی در سازمان منطبق با الزاماتاستاندارد 2008 , 14001iso
  -مدیریت موارد ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل و بهبود شرایط کار منطبق با الزامات استاندارد 2007, 18001iso
  -انجام خود ارزیابی های مستمر در سازمان بر مبنای مدل متعالی سازمان efqm
  -استمرار در کسب گواهینامه های استاندارد بین المللی مرتبطط با صنعت جهت ارتقاء عملکرد .

  شرح وظایف سازمان آب و منطقه

  - احداث سدها شبکه¬های آبیاری و زهکش به منظور ازدیار منابع آب و بهره¬برداری از آن ها.
  - انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره¬برداری از منابع آب¬های سطحی و زیرزمینی.
  - انجام مطالعات لازم و کاربرد روش¬های جدید علمی و فنی برای بهره¬برداری بیشتر و بهتر از منابع آب.
  - ایجاد تصفیه¬خانه و خطوط آب زمانی
  - انجام وظایف مقرر در قانون توزیع آب
  - احداث نیروگاه¬های برق آبی و بهره برداری از آنها.

  تاریخچه شرکتهای آب در ایران

  نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی و پخش از شهرها لوله کشی شدند .

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 10000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 2500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 3500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 5000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
  38 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 7000 تومان
  مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
  36 صفحه - 4000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 7000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 10000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 8000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 12000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  8 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14
  8 صفحه - 8000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 20000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 7000 تومان
  سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
  95 صفحه - 10000 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 2000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 15000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  43 صفحه - 6000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 8000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 6000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 12000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2019 - 2007