جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 6462 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
تعداد صفحه :
47
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب بررسی حسابداری مدیریت و انگیزش کارکنان سازمان آب منطقه

 • مقدمه
 • شرح وظایف مالی و پشتیبانی
 • جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • شرح وظایف سازمان آب و منطقه
 • تاریخچه آب
 • تاریخچه شرکتهای آب در ایران
 • تاریخچه¬ی سازمان آب و منطقه
 • پست¬های سازمانی شرکت
 • تاریخچه حسابداری در جهان
 • حسابداری در ایران
 • تاریخچه انگیزش
 • تعریف حسابداری
 • مفهوم انگیزش
 • انواع حسابداری
 • تقسیم بندی انگیزه ها بطور کلی
 • آشنایی با امور مالی حسابداری
 • مراحل حسابداری
 • اصول¬پذیرفته شده¬ی حسابداری
 • حسابدار کیست؟
 • دایره رسیدگی و صدور اسناد
 • دایره دریافت و پرداخت و دفترداری
 • اجزای تشکیل دهنده بخش سازمان مالی
 • حقوق و مزایای کارکنان و کسورات
 • بخش ارزیابی فرد شامل
 • بخش روش تعیین امتیازات فردی
 • خدمت زیر پرچم
 • آشنایی با زبان خارجه
 • خصوصیات استثنائیی
 • نحوه احتساب تجربه
 • مراحل حقوق و مزایای کارکنان و کسورات آن
 • تهیه و تنظیم بن کارگری
 • کنترل بودجه و تأمین اعتبار
 • ثبت و نگهداری اطلاعات
 • کنترل¬های داخلی
 • نحوه تنظیم سند هزینه
 • کلیات در مورد صدور چک
 • موارد ایمنی عمومی
 • ثبت دفاتر صدور چک
 • نظریه های فرایندی
 • تئوری برابری آدامز
 • نظریه ای _ آر _جی
 • نظریه ارزشیابی شناخت
 • تئوری تعیین هدف
 • تئوری خود _ کارآمدی
 • خلاصه نویسی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهاد
 • مقدمه

  در چند دهه گذشته گسترش تکنیک¬های جدید حسابداری در تمام رشته¬ها و کاربرد آن نوآوری و دگرگونی¬های بسیاری را در زمینه¬های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار است که حسابداری شرکت¬های نیز طی سال¬های اخیر تحولات شگرفی را پذیرا شده و توانسته با بهره¬گیری از روش-های جدید با فرانگری پرداخته است.

  هر سازمان دارای بخش¬های مختلفی است حال ما می¬خواهیم امور مالی سازمان آب و منطقه¬ای استان گیلان را مورد بررسی قرار دهیم امور مالی خود به چند بخش عمده که در بیشتر سازمان¬ها هم به همین صورت است تقسیم شده است:

  حسابداری عمومی و حسابداری طرح که در این دو بخش افراد زیادی در آن مشغول بکار هستند و بخش هایی از قبیل دبیرخانه بر کار آنها نظارت دارد در امور مالی اقلامی مانند: چک، اسناد مهم و اعتبار بودجه و ... مورد بررسی قرار می¬گیرد. امور مالی مسائل مانند حقوق کارکنان و تهیه بن کارگری و ثبت دفاتر را انجام می¬دهند و در پایان دوره¬ی کارخود را به امور آموزش و امور بودجه و برنامه¬ریزی ابلاغ می نمایند.

  نخستین سخن درباره انگیزه ها در اسلام این است که انسان موجودی است چندانگیزه ای و آمیزه ای از خصوصیات از ویژگی فرشتگی و حیوانی است این خصوصیات در او بطور همزمان فعالند و با همدیگر در تعارض و تقابلند و رفتارانسان تابع آن بعدی است که در این نبرد پیروز شود .

  امام علی (ع) در مورد ضرورت وجود انگیزه می فرمایند :
  در دلها حالات رغبت و بی رغبتی وجود دارد . از راه رغبتهای آن وارد شوید چه هر گاه دل به اکراه روبرو شود کور می شود . بحث انگیزش در روانشناسی در رفتار هر سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است چرا عده ای از کارکنان از کارشان ناراضی و گروهی راضی هستند ؟ چرا عده ای از انگیزه ی بالایی در کاربرخوردارند و گروهایی انگیزه هستند ؟ و اینگونه مباحث از جمله اصولی است که در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه مدیران و مسئولان را به خود مشغول داشته و سعی بر این است که عوامل مهم انگیزشی را شناخته و بکارگیری آن عوامل انگیزه ی کارکنان را افزایش داده چرا که یک کارگر با انگیزه بهتر از چند کارگر بدون انگیزه است .

  شرح وظایف مالی و پشتیبانی

  - اجرای صحیح مقررات و قوانین مالی، سیستم و دستورالعمل¬های حسابداری نمونه ارائه نظارات اصلاحی و یا پیشنهاد سیستم¬های جدید - اعمال سیاستهای کلی شرکت در زمینه¬های امور مالی، اداری، کارکنان و رفاه و استفاده بهینه از نقدینگی. - انجام امور مربوط به تأمین اعتبارات و پرداخت هزینه¬های مربوط در چهارچوب بودجه مصوب. - ارائه خدمات عمومی به واحدها در زمینه¬های موتوری ارتباطات نگهداری ساختمان و تأسیسات اداری. - انجام امور دبیرخانه¬ای شرکت - ارائه دستورالعمل¬های مالی به واحدهای آب و فاضلاب شهری تابع و نظارت و پیگیری در اجرای آن. - تهیه صورتهای مالی شرکت براساس دفاتر قانونی و اسناد مالی. - بررسی و تأیید کلیه اسناد و مالی قبل از پرداخت به منظور حصول اطمینان از بکارگیری صحیح دستورالعمل¬ها، آیین نامه¬ها و قوانین و مقررات مالی.

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات در شرکت آب در اجرای ماده 17 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به منظور توسعه امر تحقیق و مطالعه در زمینه آب با اهداف ذیل تعیین شده است
  -فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی در امر تحقیق
  -بالا بردن توان علمی و فنی کارشناسان
  -کاربردی کردن تحقیقات و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
  -توجه به تجاری سازی تحقیقات

  فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  ایجاد بهبود بهره وری سازمان از طریق مدبریت فرایندها , تعریف شاخص های بهره وری در ایجاد بستر مناسب جهت استقرار سیستم در سازمان -پاسخگویی به انجام ارزیابی های عملکرد به وسیله استانداری و شرکت
  - انجام ارزیابی های مستمر و حفظ و نگهداری گواهی اخذ شده در سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 2008 , 9001 iso
  -حفظ محیط زیست ومدیریت مسائل زیست محیطی در سازمان منطبق با الزاماتاستاندارد 2008 , 14001iso
  -مدیریت موارد ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل و بهبود شرایط کار منطبق با الزامات استاندارد 2007, 18001iso
  -انجام خود ارزیابی های مستمر در سازمان بر مبنای مدل متعالی سازمان efqm
  -استمرار در کسب گواهینامه های استاندارد بین المللی مرتبطط با صنعت جهت ارتقاء عملکرد .

  شرح وظایف سازمان آب و منطقه

  - احداث سدها شبکه¬های آبیاری و زهکش به منظور ازدیار منابع آب و بهره¬برداری از آن ها.
  - انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره¬برداری از منابع آب¬های سطحی و زیرزمینی.
  - انجام مطالعات لازم و کاربرد روش¬های جدید علمی و فنی برای بهره¬برداری بیشتر و بهتر از منابع آب.
  - ایجاد تصفیه¬خانه و خطوط آب زمانی
  - انجام وظایف مقرر در قانون توزیع آب
  - احداث نیروگاه¬های برق آبی و بهره برداری از آنها.

  تاریخچه شرکتهای آب در ایران

  نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی و پخش از شهرها لوله کشی شدند .

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017