موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان

عنوان سفارش :
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
تعداد صفحه :
47
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب بررسی حسابداری مدیریت و انگیزش کارکنان سازمان آب منطقه

 • مقدمه
 • شرح وظایف مالی و پشتیبانی
 • جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
 • شرح وظایف سازمان آب و منطقه
 • تاریخچه آب
 • تاریخچه شرکتهای آب در ایران
 • تاریخچه¬ی سازمان آب و منطقه
 • پست¬های سازمانی شرکت
 • تاریخچه حسابداری در جهان
 • حسابداری در ایران
 • تاریخچه انگیزش
 • تعریف حسابداری
 • مفهوم انگیزش
 • انواع حسابداری
 • تقسیم بندی انگیزه ها بطور کلی
 • آشنایی با امور مالی حسابداری
 • مراحل حسابداری
 • اصول¬پذیرفته شده¬ی حسابداری
 • حسابدار کیست؟
 • دایره رسیدگی و صدور اسناد
 • دایره دریافت و پرداخت و دفترداری
 • اجزای تشکیل دهنده بخش سازمان مالی
 • حقوق و مزایای کارکنان و کسورات
 • بخش ارزیابی فرد شامل
 • بخش روش تعیین امتیازات فردی
 • خدمت زیر پرچم
 • آشنایی با زبان خارجه
 • خصوصیات استثنائیی
 • نحوه احتساب تجربه
 • مراحل حقوق و مزایای کارکنان و کسورات آن
 • تهیه و تنظیم بن کارگری
 • کنترل بودجه و تأمین اعتبار
 • ثبت و نگهداری اطلاعات
 • کنترل¬های داخلی
 • نحوه تنظیم سند هزینه
 • کلیات در مورد صدور چک
 • موارد ایمنی عمومی
 • ثبت دفاتر صدور چک
 • نظریه های فرایندی
 • تئوری برابری آدامز
 • نظریه ای _ آر _جی
 • نظریه ارزشیابی شناخت
 • تئوری تعیین هدف
 • تئوری خود _ کارآمدی
 • خلاصه نویسی
 • نتیجه گیری
 • پیشنهاد
 • مقدمه

  در چند دهه گذشته گسترش تکنیک¬های جدید حسابداری در تمام رشته¬ها و کاربرد آن نوآوری و دگرگونی¬های بسیاری را در زمینه¬های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار است که حسابداری شرکت¬های نیز طی سال¬های اخیر تحولات شگرفی را پذیرا شده و توانسته با بهره¬گیری از روش-های جدید با فرانگری پرداخته است.

  هر سازمان دارای بخش¬های مختلفی است حال ما می¬خواهیم امور مالی سازمان آب و منطقه¬ای استان گیلان را مورد بررسی قرار دهیم امور مالی خود به چند بخش عمده که در بیشتر سازمان¬ها هم به همین صورت است تقسیم شده است:

  حسابداری عمومی و حسابداری طرح که در این دو بخش افراد زیادی در آن مشغول بکار هستند و بخش هایی از قبیل دبیرخانه بر کار آنها نظارت دارد در امور مالی اقلامی مانند: چک، اسناد مهم و اعتبار بودجه و ... مورد بررسی قرار می¬گیرد. امور مالی مسائل مانند حقوق کارکنان و تهیه بن کارگری و ثبت دفاتر را انجام می¬دهند و در پایان دوره¬ی کارخود را به امور آموزش و امور بودجه و برنامه¬ریزی ابلاغ می نمایند.

  نخستین سخن درباره انگیزه ها در اسلام این است که انسان موجودی است چندانگیزه ای و آمیزه ای از خصوصیات از ویژگی فرشتگی و حیوانی است این خصوصیات در او بطور همزمان فعالند و با همدیگر در تعارض و تقابلند و رفتارانسان تابع آن بعدی است که در این نبرد پیروز شود .

  امام علی (ع) در مورد ضرورت وجود انگیزه می فرمایند :
  در دلها حالات رغبت و بی رغبتی وجود دارد . از راه رغبتهای آن وارد شوید چه هر گاه دل به اکراه روبرو شود کور می شود . بحث انگیزش در روانشناسی در رفتار هر سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است چرا عده ای از کارکنان از کارشان ناراضی و گروهی راضی هستند ؟ چرا عده ای از انگیزه ی بالایی در کاربرخوردارند و گروهایی انگیزه هستند ؟ و اینگونه مباحث از جمله اصولی است که در مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه مدیران و مسئولان را به خود مشغول داشته و سعی بر این است که عوامل مهم انگیزشی را شناخته و بکارگیری آن عوامل انگیزه ی کارکنان را افزایش داده چرا که یک کارگر با انگیزه بهتر از چند کارگر بدون انگیزه است .

  شرح وظایف مالی و پشتیبانی

  - اجرای صحیح مقررات و قوانین مالی، سیستم و دستورالعمل¬های حسابداری نمونه ارائه نظارات اصلاحی و یا پیشنهاد سیستم¬های جدید - اعمال سیاستهای کلی شرکت در زمینه¬های امور مالی، اداری، کارکنان و رفاه و استفاده بهینه از نقدینگی. - انجام امور مربوط به تأمین اعتبارات و پرداخت هزینه¬های مربوط در چهارچوب بودجه مصوب. - ارائه خدمات عمومی به واحدها در زمینه¬های موتوری ارتباطات نگهداری ساختمان و تأسیسات اداری. - انجام امور دبیرخانه¬ای شرکت - ارائه دستورالعمل¬های مالی به واحدهای آب و فاضلاب شهری تابع و نظارت و پیگیری در اجرای آن. - تهیه صورتهای مالی شرکت براساس دفاتر قانونی و اسناد مالی. - بررسی و تأیید کلیه اسناد و مالی قبل از پرداخت به منظور حصول اطمینان از بکارگیری صحیح دستورالعمل¬ها، آیین نامه¬ها و قوانین و مقررات مالی.

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  جایگاه دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات در شرکت آب در اجرای ماده 17 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به منظور توسعه امر تحقیق و مطالعه در زمینه آب با اهداف ذیل تعیین شده است
  -فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی در امر تحقیق
  -بالا بردن توان علمی و فنی کارشناسان
  -کاربردی کردن تحقیقات و استفاده از نتایج آن در عملیات شرکت
  -توجه به تجاری سازی تحقیقات

  فعالیت های اصلی دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

  ایجاد بهبود بهره وری سازمان از طریق مدبریت فرایندها , تعریف شاخص های بهره وری در ایجاد بستر مناسب جهت استقرار سیستم در سازمان -پاسخگویی به انجام ارزیابی های عملکرد به وسیله استانداری و شرکت
  - انجام ارزیابی های مستمر و حفظ و نگهداری گواهی اخذ شده در سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 2008 , 9001 iso
  -حفظ محیط زیست ومدیریت مسائل زیست محیطی در سازمان منطبق با الزاماتاستاندارد 2008 , 14001iso
  -مدیریت موارد ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل و بهبود شرایط کار منطبق با الزامات استاندارد 2007, 18001iso
  -انجام خود ارزیابی های مستمر در سازمان بر مبنای مدل متعالی سازمان efqm
  -استمرار در کسب گواهینامه های استاندارد بین المللی مرتبطط با صنعت جهت ارتقاء عملکرد .

  شرح وظایف سازمان آب و منطقه

  - احداث سدها شبکه¬های آبیاری و زهکش به منظور ازدیار منابع آب و بهره¬برداری از آن ها.
  - انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره¬برداری از منابع آب¬های سطحی و زیرزمینی.
  - انجام مطالعات لازم و کاربرد روش¬های جدید علمی و فنی برای بهره¬برداری بیشتر و بهتر از منابع آب.
  - ایجاد تصفیه¬خانه و خطوط آب زمانی
  - انجام وظایف مقرر در قانون توزیع آب
  - احداث نیروگاه¬های برق آبی و بهره برداری از آنها.

  تاریخچه شرکتهای آب در ایران

  نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی و پخش از شهرها لوله کشی شدند .

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
  38 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
  29 صفحه - 21000 تومان
  مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
  36 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 30000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 36000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات فشار ( سختی ) آب ، سیستم مدیریت آب و الزامات آبیاری برای برنج در سریلانکا WATER STRESS EFFECTS
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت دانه درختان در آب و هوای متغیر 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
  95 صفحه - 30000 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
  89 صفحه - 45000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  43 صفحه - 18000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 24000 تومان
  معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
  46 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007