موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان

آداب و رسوم
مقدمه:
مقوله فرهنگ به عنوان ريشه و اساس روابط اجتماعي در جوامع بشري, همواره مطرح بوده است . در یک تعریف ساده , فرهنگ عبارتست از مجموعه اداب و رسوم و اعتقادات عامه مردم یک جامعه که دراعمال و رفتار روزانه انها بروز و ظهور می کند .
فرهنگ را میتوان روح کلی حاکم بر اعمال و رفتارهر جامعه دانست که دایما در حال تاثیر گذاری و تاثیرپذیری است . هرچه زمان به پیش میرود میزان ارتباطات و تعامل جوامع بشری نیز بیشتر میشود و در سایه این تعاملات پی در پی و ناگزیری که جوامع بشری با هم دارند , فرهنگ انها نیز متناسب با عمق و ریشه و قدرتی که دارد دستخوش تغییر و تحول سازنده یا مخرب میشود و در این تقابل دایمی فرهنگ های مختلف , فرهنگ هایی دوام میاورند که بیشتر با روح و فطرت ذاتی انسانها همخوانی و هم اوایی دارند. انسانها برای ارضای نیازهایشان با دیگران روابط اجتماعی برقرار می نمایند. اگرچه نیازهای انسان ها جنبه عام دارند اما از نظام های اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیرپذیر می باشند . متناسب با شرایط هر جامعه , میزان ونوع نیازانسانها در جوامع و فرهنگ های حاکم بر انها متفاوت بوده و در نتیجه , ابزار و وسایل ارضای نیازها نیز در ان جامعه متفاوت خواهد بود. هرچه یک جامعه و اعضای ان بتوانند برای ارضای نیازهایشان راهها و ابزارهای مناسب تری ابداع نمایند بدان معنی است که در واقع از پیشرفت فکری بالاتری برخوردارمی باشند و بهتر می توانند به اهدافشان برسند. فرهنگ در واقع میزان تجربه و عمق تفکر و ادراک درهمه زمینه هاست که انسان یا انسانها چگونه به بهترین وجهی محیط پیرامون خود را بشناسند و روش ها و ابزار مناسبی برای کسب بهترین شناخت ابداع نمایند .
در یک جامعه همواره خرده فرهنگ هایی وجود دارد که حاصل برایند تاثیر این خرده فرهنگ ها بر همدیگر, فرهنگ عامه را بوجود می اورد . هرقدر که خرده فرهنگ های مثبت جامعه ای بیشتر باشد , ان جامعه از غنای فرهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
یکی از وظایف مدیران جامعه , شناخت و تقویت نقاط قوت فرهنگ ان جامعه و سعی در گسترش ان می باشد. از دیگر وظایف مدیران , سعی در شناخت و جایگزینی نقاط ضعف فرهنگی ان جامعه از طریق اشاعه فرهنگ های سازنده است . در غیر اینصورت , بمرور زمان هجوم فرهنگهای مخرب جوامع دیگر از یک سو و نقاط ضعف فرهنگی از دیگر سو ان جامعه را به انحطاط خواهد کشاند . تکیه بر اموزه های دینی و فرهنگی جامعه , مکتوب نمودن اداب و رسوم فرهنگی جامعه , معرفی نقاط مثبت ..................

تحقیقهای مشابه
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 1500 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 18000 تومان
پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
36 صفحه - 7500 تومان
رابطه جامعه شناسی با حقوق
49 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
6 صفحه - 18000 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 6000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
30 صفحه - 90000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
55 صفحه - 18000 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 10500 تومان
تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
راهكاري مؤثر در توسعه فرهنگ روحيه ورزشكاری در جامعه صنعتي
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
آسیب شناسی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن
17 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 9000 تومان
اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان
9 صفحه - 1500 تومان
اشتراکهای فرهنگی ایران و ترکیه
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 1000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007