یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 746 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
تعداد صفحه :
88
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سؤال های تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
تحقیقات انجام گرفته پیرامون موضوع
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
تعریف جامعه آماری
گروه نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل آماری داده ها
ارتباط نتایج آزمون ها با فرضیه ها
فصل پنجم
بیان نتایج و بحث
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
ضمایم
چکیده تحقیق :
بررسی حاضر قصد دارد تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت را در کارآیی کسانی که این دوره ها را گذرانده اند ارزیابی نموده و نکات مثبت و منفی این دوره ها را نشان دهد و از اهمیت تشکیل و برگزاری این دوره ها و ضرورت ایجاد چنین فرصت هایی برای معلمان آگاهی درستی به دست دهد . با توجه به کاربرد روش های تحلیلی در بهتر و مؤثرتر نمودن فعالیت های آموزشی کشور این گونه بررسی ها می توانند در بالا بردن کارآیی کلی نظام آموزش کشور مؤثر واقع شوند و این امر در صورتی تحقق می پذیرد که شیوه های آماده کردن نیروی انسانی که در نظام آموزش و پرورش مشغول به کار هستند اصلاح شده و کاستی های کیفی و کمی آنها بر طرف گردد . طبیعی است بالا بردن کارآیی معلمان تأثیر زیادی در بالا بردن کارآیی کل نظام آموزش دارد و هر اقدامی در این مورد ارزشمند خواهد بود . این تحقیق در راستای این هدف انجام شده و در این راستا این موارد مدنظر بوده اند :
-آیا دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت معلمان در بالا بردن کارآیی آنان مؤثر بوده است ؟
- آیا مدرسان این دوره ها از توانایی لازم برای تدریس در این دوره ها برخوردار هستند ؟
- آیا روش های کنونی آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت مناسب هستند ؟
در ارتباط با موارد بالا سؤالات و فرضیه هایی مطرح شده است که مستقیماً هدف های یاد شده در بالا را تعقیب می کنند . که در مجموع و به طور کلی دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت مؤثر بوده اند . آیا دوره ها تأثیری در بهبود شرایط تحصیلی دانش آموزان داشته اند ؟ آیا تشکیلات اجرایی شرایط لازم را برای رسیدن به هدف های فوق دارند ؟ این بررسی برای پاسخ گویی به موارد فوق ، گروه های نمونه ای از معلمان شرکت کننده در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت را به طور تصادفی انتخاب و با تهیه پرسشنامه ای سؤالاتی در ارتباط با هدف های تحقیق مطرح نموده است . و سپس هر یک از سؤالات پرسشنامه ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند . پاسخ گویان در این بررسی تعداد 60 نفر از معلمان شرکت کننده در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بوده اند که به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دادند .
روش بررسی و نتیجه گیری پرسشنامه های تهیه شده روش توصیفی و تحلیلی بوده است .
نتایج به دست آمده در مورد کیفیت کارآیی دوره ها نشان می دهد که حدود 70% از معلمان کیفیت دوره ها را خوب و قابل قبول و تنها کمتر از 30% کیفیت دوره ها را ضعیف ارزیابی کرده اند .
در مجموع با توجه به جداول تحلیلی و توصیفی که در این تحقیق آمده دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت در بالا بردن کارآیی معلمان تأثیر مثبت را نشان می دهد که به طور موردی به وسیله جداول تحلیلی و توصیفی در تحقیق آمده است . با توجه به این داده ها به طور کلی تشکیل دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت موفق بوده و پیشنهاد می شود دوره ها طیف وسیع تری از معلمان را در بر گیرد و در تهیه منابع علمی هم برای معلمان شرکت کننده و هم برای مدرسان دوره ها توجه بیشتری مبذول گردد .
ضمناً لازم است انگیزه های بیشتری برای شرکت فعالانه تر معلمان در این دوره ها فراهم آید .
بیان مسئله و اهمیت آن:
معمولاٌ با شنیدن واژه آموزش اولین تصویری که در ذهن نقش می بندد تصویر مدرسه است . ولی با کمی کوشش و دقت می توان به خاطر آورد که آموزش یا (تعلیم و تربیت ) قبل از تأسیس اولین مدارس در طول عمر بشر وجود داشته است.حتی در میان جوامع اولیه نیز آموزش امجام می پذیرفته است.
بشر بر حسب ضرورت مجبور بوده است برای رفع نیازهای خود بسیاری چیزها را بیاموزد از یافته های دیگران استفاده کند . تجارب دیگران را در نظر بگیرد نظریات افراد مجرب را لحاظ کند و خلاصه همیشه در عین اینکه تلاش میکرده تا بر مشکلات فائق آید و به هدفهای خود برسد در همان حال نیز می آموخته است و یا به عبارتی در معرض آموزش نیز قرار داشته است و هر چه در طول زمان پیش برویم و بشر مراحل رشد و تکامل را بیشتر طی کند این نیاز به آموزش و یادگیری بیشتر می شود. در عصر حاضر با توجه به شتاب فزاینده های که علم و تکنولوژی پیدا کرده است کارائی افراد بستگی صرف به میزان آموزشی که قبل از اشتغال دیده اند و یا در زمان اشتغال می بیند دارد . در غیر این صورت از کارائی مطلوب برخوردار نخواهد بود. شتاب و حرکتی که جوامع در نیمه دوم قرن بیستم از شیوه های کهن و شناخته شده به سوی تغیرات تازه و قبول آن تغییرات می کند به حدی است که در بسیاری از اقشار جامعه اختلافی ایجاد نموده است. تغییر نیازها, اصلاح اهداف, تعدیل روشها, تغییر خط و مشی ها و سیاستها, برخورد با تنگناها افزایش یا کاهش منابع انسانی و مادی و بسیاری موارد دیگر امروزه یادآوری می شوند که برای حفظ کارایی نظام و سیستم و عوامل اجرائی آن پیوسته باید آموزش کارکنان و تطبیق دادن توانایی های آنان به نیاز های جدید و مسئولیتهای نو از اهمیت و حساسیت فراوانی برخوردار است.
بنابراین آموزش ضمن خدمت به موازات رشد سرسع علوم و تکنولوژی و به وجود آمدن نیازهای یادگیری تازه مورد توجه و نظر دست اندر کاران امور برنامه ریزی آموزش و سازمانهای ذیربط قرار گرفته است . در این راستا آموزش و پرورش بنابر سیاست سازمانی و استراتژی توسعه خود از طریق آموزشهای ضمن خدمت به منظور تأمین نیروهای کمی و کیفی و کارامد مورد نیاز بسیاری از معلمان مقاطع مختلف و کارکنان اداری خود را از طریق راههایی وارد طیفی از آموزشهای خود کرده است کهبه آموزشهای ضمن خدمت موسوم شده اند . این آموزشها هم اکنون در اکثر کشور های جهان معمول است و پیوسته گسترش یافته و متحول می
3 گردد و کارشناسان جهانی در منطقه ای تعلیم و تربیت نیز بر آن تأکید می ورزند.بطوریکه دهمین اجلاس مشورتی برنامه و نوآوری های آموزشی برای توسعه در آسیا اقیانوسیه (1991ـ1917) نسبت به این امر اهمیت زیادی قائل شده است . در همین اجلاس اعلام شد که در بعضی از مناطق تجربه ثابت کرده است که بطور متوسط پس از گذشت 5 سال از کار آموزش معلمان دوره دیده کارایی آنها به تدریج ضعیف می شود. به همین جهت همه معلمان باید بطور متناوب تححب آمورش های ضمن خدمت قرار گیرند. همچنین در سومین نشست اجلاس برنامه های آموزش و پترورش آسیا ـ اقیانوسیه در سال 1992 در بانکوک تمام کشورهای عضو به روی مسئله ارتقاءکیفی معلمان تأکید داشتند. مواردی که در این اجلاس بر آن تأکید شده است علارتند از :
1ـ بهبود شرایط کار معلمان 2ـ افزایش حقوق آنان 3ـ ایجاد دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن خدمت 4ـاختصاص امتیازات ویژه به معلمان مناطق محروم و دور افتاده 5ـ تقویت دوره های ضمن خدمت موجود 6ـ ارتقاءمدرسان دوره ها 7ـ فرصت ادامه تحصیل به مدرسان برجسته در خارج
یکی از واحدهای تابعه دفتر منطقه ای یونسکو در آسیا و اقیانوسیه که جوزه فعالیتهای آن نو آوریهای آموزشی است در تابستان 1990 در سمپوزیونی با شرکت 20 کشور به ویژگیهای قرن 21 میلادی یعنی عصری که دانش آموزان فعلی در آن کار و زندگی خواهند کرد پرداخته و ییکی از عمده ترین ویژگی های آن را انفجار دانش دانسته است یعنی سرعت تبدیل دانش و معرفت به دانشهای جدید.
........

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017