موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کاهش سن فحشا در جامعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کاهش سن فحشا در جامعه
تعداد صفحه :
25
قیمت :
15000 تومان

مقدمه
فحشا را می توان به عنوان برآوردن "خواهش های جنسی" ، در برابر "پول" تعریف کرد. امروزه "روسپی گری" در بسیاری از کشورها به حرفه و شغل تبدیل شده است.
در ایران نیز گسترش میزان فحشا نگران کننده است. کارشناسان معتقدند فقر اقتصادی خانواده ها مهمترین عامل گسترش فحشا در ایران است. در این وضعیت بسیاری از زنان مستاصل آخرین راه را خود فروشی می دانند. یکی از جنبه های اساسی روسپیگری امروزی این است که زنها و مشتریانشان معمولا برای یکدیگر ناشناخته اند اگر چه مردان بعد از آشنایی ممکن است "مشتری دایمی" شوند اما رابطه در آغاز بر اساس آشنایی شخصی برقرار نمی شود. روسپیگری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی و توسعه نواحی شهری بزرگ و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.در شهر های کوچک محلی نمایانی روابط جنسی سبب کنترل این پدیده می شود اما در شهرهای بزرگ ارتباطات پرخطر به علت ناشناخته ماندن به آسانی برقرار می شود.
انواع گوناگون فحشا در جوامع امروزی وجود دارد.امروزه "فحشا قانونی" توسط حکومتهای ملی و محلی در بعضی کشور ها پذیرفته شده است اما در بیشتر کشورها فواحش به طور غیر قانونی فعالیت می کنند. دکتر ،آسیب شناس ،در بیان تاریخچه این پدیده می گوید: فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است و کسانی که در برابر پاداش مادی خواهشهای جنسی افراد را برآورده می کردند، روسپی نامیده می شدند. در طول تاریخ "اروپا" به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد.در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب(فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چهارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007