پرداخت آنلاین بانک ملت
     موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
امروز : 28 آذر سال 1393
  بازدید امروز : 4023 نفر

موضوع : پروژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد با عنوان ارتباط دست برتری با توانایی نجسم فضایی در دانش آموزان دوره دبیرستان
تحویل در محیط : word


پرداخت از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991813769019بانک ملی بنام سید علیرضا هاشمی
و یا واریز به شماره حساب سیبا 0102834007003 ملی به نام علیرضا هاشمی اقدام نمایید
  عنوان سفارش : این عنوان از سایت حذف گردید
  تعداد صفحه : 1
  قیمت : 1 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

مقدمه :
از همان آغاز شکل گیری تمدن ، انسان ها در به کار گیری ابزار ، از یک دست بیشتر از دست دیگر استفاده کرده و بنا به دلایل خاصی ، دست راست در اغلب انسان ها دست مسلط بوده است .
دلایل زیادی برای این مسئله وجود داشته است . متأثر بودن از عوامل فرهنگی و اجتماعی ، مسائل ناشی از عوامل ژنتیکی در رواج راست دستی ، جانبی شدن مغز و برتری یک نیمکره بر دیگری و غالب شدن آن . اما برخی افراد هم وجود دارند که نه راست دست هستند و نه چپ دست . این افراد دوموتران هستند که برخی فعالیت ها را با دست راست و برخی را با دست چپ و برخی فعالیت ها را با هر دو دست انجام می دهند .
در این تحقیق تفاوت افراد راست دست ، چپ دست و دوموتران در میزان برخورداری از توانایی تجسم فضایی مورد بررسی قرار می گیرد .
بیان مسئله
دست برتری و تجسم فضایی هر دو با کنش های هنر و به ویژه با عملکرد نیمکره های آن ارتباط خاصی دارد . تحقیقات زیادی ارتباط بین دست برتری و توانایی شناختی را مورد تأیید قرار داده اند و با تحقیقاتی به سزایی مسئله را مورد تردید قرار داده اند ( برای مثال هاردیک و همکاران ، 1976 ، مک مانی و تایلر ، 1983 ) .
به نظر می رسد که در مورد این رابطه ، اتفاق نظر خاصی وجود ندارد و این امر پیچیدگی و گستردگی موضوع دست برتری را نشان می دهد . رابطه تجسم فضایی با جنسیت مورد آزمون قرار گرفته و تحقیقات نشان داده اند که مردان در آزمون های فضایی بر زنان برتری دارند ( برای مثال باتیشتا ، 1990 ) . در مورد رابطه دست برتری و تجسم فضایی باید به کنش مغز توجه خاصی شود . شاید تفاوت موجود در نیمکره مغز بتواند راهی برای گشایش این رابطه باشد . با توجه به عملکرد مغز در مورد جانبی شدن ، شاید بتوان فرض کرد که افراد چپ دست در زمینه تجسم فضایی بر افراد راست دست چیره شوند . اما آنچه که شاید تا کنون کنجکاوی زیادی در خصوص آن صورت نگرفته ، میزان بهره مندی افراد دوموتران از توانایی تجسم فضایی دست و این امر هدف محوری تحقیق فعلی است . در نهایت تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه دست برتری با توانایی تجسم فضایی بپردازد .
* اهداف پژوهش
هدف اصلی : بررسی ارتباط دست برتری با توانایی تجسم فضایی
اهداف فرعی :
- مقایسه افراد چپ دست با راست دست در توانایی تجسم فضایی
- بررسی تفاوت دانش آموزان عادی و دوموتران در میزان برخورداری از توانایی تجسم فضایی
- تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در توانایی تجسم فضایی
- رابطه بین جنسیت و دست برتری در رابطه با توانایی تجسم فضایی
- ارتباط نوع دست برتری با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد
- بررسی ارتباط بین نمرات درسی ریاضی و ادبیات دانش آموزان با نوع دست برتری
- بررسی ارتباط توانایی تجسم فضایی با توانایی ریاضی
* سوالات تحقیق :
1- آیا میزان توانایی تجسم فضایی دانش آموزان چپ دست بیشتر از دانش آموزان راست دست است ؟
2- آیا بین دانش آموزان دوموتران و دانش آموزان عادی ( راست دست و چپ دست ) در میزان توانایی تجسم فضایی تفاوتی وجود دارد ؟
3- آیا بین دانش آموزان دختر و پسر در میزان برخورداری از توانایی تجسم فضایی تفاوتی وجود دارد ؟
4- آیا رابطه بین نوع دست برتری و توانایی تجسم فضایی در بین دختران و پسران متفاوت است ؟
5- آیا بین نوع دست برتری و موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد ؟
6- آیا بین نوع دست برتری و نمره درس ریاضی رابطه وجود دارد ؟
7- آیا بین نوع دست برتری و نمره ادبیات رابطه ای وجود دارد ؟
8- آیا بین توانایی تجسم فضایی و توانایی ریاضی رابطه وجود دارد ؟
فرضیات تحقیق :
1- توانایی تجسم فضایی دانش آموزان چپ دست بیشتر از توانایی تجسم فضایی دانش آموزان راست دست است ؟
2- بین دانش آموزان دوموتران و دانش آموزان عادی ( راست دست و چپ دست ) در میزان برخورداری از توانایی تجسم فضایی تفاوت وجود دارد .
3- بین دانش آموزان دختر و دانش آموزان پسر در میزان برخورداری از توانایی تجسم فضایی تفاوت وجود دارد .
4- رابطه دست برتری و توانایی تجسم فضایی در بین دختران و پسران متفاوت است .
5- بین نوع دست برتری و موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد .
6- بین نوع دست برتری و نمره درس ریاضی رابطه وجود دارد .
7- بین نوع دست برتری و نمره درس ادبیات رابطه وجود دارد .
8- بین توانایی تجسم فضایی و توانایی ریاضی رابطه وجود دارد .
[ در اکثر کتاب های روش تحقیق ( برای مثالسرمد و همکاران ، 1379 ) اشاره شده است که فرضیه جواب سوالات طرح شده نیست . اگر مبانی نظری و تجربی ، توانسته پشتوانه ای برای هدف پژوهش فراهم کند ، در آن صورت فرضیه مطرح می شود در غیر این صورت ، محقق ناگزیر است سوال طرح کند ] .
* پیشینه ی پژوهش :
تحقیقات در زمینه دست برتری شدن موارد ذیل را برجسته ساخته اند که لازم است مورد توجه قرار گیرد .
1- تحقیق بین دست برتری و پیشرفت تحصیلی رابطه ای پیدا نکرده است ( علی پور و کلانتریان ، 1384 ) . ..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359      Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net       2007 - 2014