موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق اداری انگلیس و فرانسه

عنوان سفارش :
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
تعداد صفحه :
42
قیمت :
21000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پرسش اصلي
 • فرضيه
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • تفسیر موضوع
 • تعريف حقوق اداري
 • موضوعات و مسايل حقوق اداري

  ساختاردستگاه اداري در غرب

  تعريف تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا در کشور فرانسه

  مشخصات تمرکز اداري در فرانسه

 • تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي
 • تمرکز قدرت اجرايي و اداري
 • حقوق اداري در نظامهاي بسته يا متمركز فرانسه
 • ساخت اداري وحدت گرا
 • حقوق اداري نظامهاي توتاليتر ( فراگير ) و ليبرال
 • چگونگي تحقق تمرکز يا وحدت اداري
 • تمرکز اختيار تصميم گيري
 • تمرکز اختيار اجرايي
 • پيامد‌هاي وحدت اداري
 • وحدت شخصيت حقوقي
 • سلسله مراتب اداري
 • سلسله مراتبي قانوني
 • قدرت سلسله مراتب اداري
 • محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک
 • عناصر تعيين کننده
 • محاسن وحدت يا تمرکز اداري
 • تمرکزاداري يا ديوانسالاري عقلاني
 • معايب وحدت يا تمرکز اداري
 • عدم مشارکت عمومي مردم درتصميم گيريهاي سياسي واجتماعي
 • عدم کارايي مقامات مرکزي
 • افزايش ديوان سالاري وتشريفات اداري
 • تعريف و مشخصات کثرت گرا يا عدم تمرکز اداري
 • تعريف عدم تمرکز يا کثرت اداري
 • مشخصات يا عدم تمرکز کثرت اداري
 • مشخصه اول: وجود امور خاص محلي
 • مشخصه دوم: امور محلي واجراي
 • مشخصه سوم: امور فني و اجرايي
 • مزاياي عدم تمرکز يا کثرت اداري
 • نظريات موافقان و مخالفان وحدت متمرکز اداري
 • ديدگاه طرفداران نظام متمرکز فرانسه يا وحدت گرا
 • ديدگاه مخالفان سيستم نظام متمرکز فرانسه
 • حقوق اداري درحكومتهاي سلطنتي انگلستان
 • منابع حقوق انگلستان
 • کامن لا
 • انصاف
 • رویّه قضایی
 • 4. قانون
 • قوّه قضاییه
 • نتيجه گيري
 • منابع فارسی:
 • منابع لاتین
 • تحقیقهای مشابه
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
  28 صفحه - 13500 تومان
  پلیس اداری در حقوق اداری
  15 صفحه - 9000 تومان
  پلیس اداری در حقوق اداری
  16 صفحه - 6000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 18000 تومان
  ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
  33 صفحه - 9000 تومان
  قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
  27 صفحه - 12000 تومان
  حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 15000 تومان
  حقوق اداری انگلیس و فرانسه
  42 صفحه - 21000 تومان
  حقوق اداری انگلیس و فرانسه
  42 صفحه - 15000 تومان
  نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
  53 صفحه - 36000 تومان
  نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
  53 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007