تلگرام سایت تحقیق
پنج شنبه 3 اسفند 1396
بازدید امروز : 4497 نفر

موضوع : حق وتو و سطله
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
حق وتو و سطله
تعداد صفحه :
17
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

مقدمه :
براي اكثر مردم جهان كه آشناي كاملي با نهاد » وتو « در منشور ملل متحد ندارند هميشه اين سوال مطرح بوده است كه چرا پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت ( ايالات متحده آمريكا، روسيه ، انگلستان، فرانسه و چين ) بايد از چنين امتيازي برخوردار باشند و در عمل از اين امتياز ويژه به عنوان عاملي براي سلطه بر ساير كشورها استفاده نمايند؟به هنگام طرح مسائل مهم بين ا لمللي در شوراي امنيت ( در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين المللي ) اعضاي دائمي شوراي امنيت به كرات براي حفظ منافع خود و هم پيمانان خود از اين حربه برنده استفاده كرده اند. استفاده از اين حق ويژه جنبه حق بودن آنرا زير سوال برده است چرا كه با استفاده از وتو كشورهاي جهان سوم در بازي بين قدرتهاي بزرگ زيانهاي جبران ناپذيري را تحمل نموده و در آينده ينز مانعي جهت وادر آوردن فشار بر اين كشورهاي مظلوم وجود ندارد. وجود اين حق ويژه لزوم بررسي و مطالعه در اطراف آنرا ايجاب مي نمايد .در اين مقاله سعي شده است تا به گوشه هايي از اين نهاد كه منشور ملل متحد آنرا ابداع نموده است اشاره شود.
  حق » وتو « چيست ؟
بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد مقرر مي دارد: » تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با رأي مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي گردد. به اين شرط كه در مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي شود . طرف دعوي از دادن رأي خود داري نمايد ( 1) » بند يك همين ماده اشعار مي دارد هر عضو شوراي امنيت داراي يك رأي مي باشد و بند 2 اعلام مي دارد تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين كار با رأي نه عضو اتخاذ مي شود. بر اساس بند 3 از ماده 27 منشور ملل متحد هيچ تصميم ماهوي را نمي توان بدون توافق پنج عضو دائمي شواري امنيت اتخاذ نمود به عبارت ديگر توافق اين پنج عضو خواه رأي مثبت دهند يا رأي ممتنع الزامي است مگر اينكه از حق وتو استفاده كنند. موضوع حق وتو براي اولين بار در كنفرانس يالتا ( 2) از طرف روز ولت رئيس جمهور آمريكا پيشنهاد شد و در مورد قبول رهبران اتحاد جماهير شوروي و انگلستان قرار گرفت. اين قدرتها معتقد بودند بعنوان كشورهاي ضامن صلح و امنيت بين المللي براي نظراتشان در مسائل مهم و حاد كه در شوراي امنيت مطرح مي شود مورد توجه قرار گيرد و هيچ يك از تصميماتي كه توسط شوراي امنيت اتخاذ مي گردد نبايد به اين كشورها تحميل گردد. به عبارت ديگر اين كشورها بر اين جهان پس از جنگ دوم جهاني برنامه ريزي نمود و اين امتياز ويژه را براي خود و سپس فرانسه و چين در نظر گرفتند. شايد در بادي امر چنين بنظر برسد كه هدف آنها از پيش بيني چنين امري اين بوده است كه تا توافق پنج كشور بزرگ پس از جنگ براي حل يك معضل بين المللي وجود نداشت باشد مشكل ايجاد شده قابل حل نخواهد بود ولي در عمل وجود اين نهاد خود باعث بروز مشكلات فراواني در جهان گرديد. هر گاه مسئله اي در شواري امنيت مطرح گرديده كه به نحوي با منافع يكي از قدرتهاي بزرگ يا هم پيمانان آنها در تضاد بوده است نماينده آن كشور در استفاده از اين حق هيچ ترديدي بخود راه نداده است.

تحقیقهای مشابه
حق وتو و سطله
17 صفحه - 3000 تومان
حق وتو
10 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثرات تغذیه میکوتوکسین ها ی فوساریوم بر روی عملکرد، متابولیسم، و سیستم ایمنی گاوهای شیرده. 20
33 صفحه - 17000 تومان
رسانه های مجازی وتوسعه اجتماعی - روش تحقیق
20 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موتورهاي الكتريكي AC 4
2 صفحه - 2000 تومان
بررسی سازمان ملل متحدد با تاکید بر حق وتو
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به حداقل رساندن اثر جبرانی گروه MCDM تصمیم گیری تجمع افزودنی با استفاده از "مفهوم حق وتو" 20
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری پروتکل بلوتوث
20 صفحه - 20000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018