موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ترجمه رهبری زیبایی 34

مقاله زبان اصلی همراه ترجمه

Aesthetic leadership 17

عنوان سفارش :
ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34
تعداد صفحه :
17
قیمت :
51000 تومان
نمونه متن زبان اصلی
نمونه فایل اصلی هنوز اضافه نگردیده
نمونه متن ترجمه شده
نمونه فایل ترجمه شده هنوز اضافه نشده است
تحقیقهای مشابه
ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
18 صفحه - 54000 تومان
مقام رهبری و مدیریت در ایران
11 صفحه - 1000 تومان
پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
13 صفحه - 1500 تومان
سبک های رهبری و انواع مدیریت
27 صفحه - 9000 تومان
بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
41 صفحه - 75000 تومان
صفات رهبری انگیزشی در کشورهای چین و آمریک
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
6 صفحه - 18000 تومان
مطالعه انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو
10 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار
4 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
5 صفحه - 9000 تومان
بررسی رهبری و مدیریت در قران
34 صفحه - 21000 تومان
کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
12 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
10 صفحه - 105000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
3 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
2 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه رهبری تحولی برنز
9 صفحه - 9000 تومان
ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
20 صفحه - 18000 تومان
مورد کاوی در مورد نوع رهبری در یک سازمان
32 صفحه - 7500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
27 صفحه - 7500 تومان
بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
10 صفحه - 1500 تومان
تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
31 صفحه - 15000 تومان
بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
25 صفحه - 12000 تومان
رهبری تعریف صفات رهبری پاورپوینت
27 صفحه - 9000 تومان
شیوه رهبری امام خمینی (ره)
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری (Vic Gilgeous) (ویس گیلگوس)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه آمادگی رهبری کسب وکار مستقل (احمد پور و مقیمی)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تعیین سبک رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E.Jones,eds) (ویلیام پفیفر و جوهن)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه خود ارزیابی رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری (Ron Cacippe) (رون کاکیپ)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه جانشین های رهبری (James Castiglion) (جامس کاستیگلیون)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه رهبری دانشی (Ritta Viitala) (ریتا ویتالا)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه رهبری چند عاملی (Timothy R.Hinkin & J.Bruce Tracey) (تیمودی. هین کین و بروس تراسی)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه خود رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه رهبری تحول گرا (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه - رهبری آموزشی
4 صفحه - 1500 تومان
استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک رهبری معلم (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
حافظ ، شاعر زیبایی و روشنایی
14 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007