موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
تعداد صفحه :
62
قیمت :
9000 تومان

1 ) مقدمه:
امروزه، خشونت خانگی در ایالات متحده به عنوان یک مسألۀ اجتماعی مهم مورد اهتمام است. هنوز کودکان در خانواده¬هایی که در آن چنین خشونت¬هایی بروز می¬کند، به عنوان قربانیان ناشناخته مورد غفلت¬اند. توجه به کودکان در معرض خشونت خانگی در حال فزونی است و دانش اصلی توجه به شیوع و اثرات خشونت خانگی کودکان نیز رشد کرده است.
نتایج تحقیقات بین 3/3 تا 10 میلیون کودک در معرض خشونت خانگی در ایالات متحده در سال را نشان می¬دهد. بیش از یک دهه مطالعۀ تجربی نشان می¬دهد که اینگونه آسیب¬ها می¬توانند اثرات منفی آشکاری بر شکوفایی رفتاری، عاطفی، اجتماعی و شناختی کودکان داشته باشد. خانواده های متأثر از خشونت خانگی در هر اجتماعی که زندگی می¬کنند از سیستم خدمات رسانی بهره¬مند می¬شوند. کودکان در معرض خشونت خانگی، در مدارس، مراکز مراقبت روزانه، نهادهای مراقبت بهداشتی، سیستم¬های رفاه کودکان و دیگر آژانس¬ها قرار دارند. پلیس به تلفن¬های خشونت خانگی و کودکان در معرض خشونت پاسخ می¬دهد... ..
2) بیان مسأله
با توجه به رشد روزافزون آگاهی از پتانسیل آزار کودکانِ در معرض خشونت خانگی، آژانس¬های متعدد و تأمین کنندگان خدمات، سیاست¬ها و تمهیدات مداخله گرانه¬ای اتخاذ کرده¬اند. سازمان¬های حرفه¬ای نظیر شورای ملی اطفال، قضات دادگاه خانواده، انجمن کانون وکلای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن روان¬شناسی امریکا، پیشنهادهایی را طرح، نیروهایی را فراخوانده، گزارش¬هایی را گردآوری کرده و کنفرانس¬هایی در این رابطه برگزار کرده¬اند.
سازمان¬هایی که در راستای رسیدگی به خشونت خانگی تلاش می¬کنند...
تعریف عملیاتی واژه ها :
1- سیاستهای پیشگیرانه :
سیاستهای پیشگیرانه ، کاهش دهنده خشونت علیه کودکانی هستند . تئوریهای پیشگیری ا زخشونت خانگی شدیداً از مدل های بهداشت دولتی که تاکید بر فهم علل مساله ، شناخت استراتژی ها وبیان این علل دارد ، اقتباس شده اند.
2- خشونت خانگی
تعاریف کلینیکی معمولاً از تعاریف حقوق گسترهء بیشتری دارند . مثلاً یک تعریف کلینیکی خشونت خانگی الگویی از رفتارهای توام با اذیت و آزار جسمی ، حبسی ، حملاتت روانی و نیز سختگیری مالی است که والدین نزدیک و صمیمی بر بابغ ها و نوجوانان وارد می کنند. بر عکس مدل قانونی خشونت خانوادگی تعریف اش محدود به اعمال آزار جسمی شامل اعمال جنسی غیر ارادی یا رفتار توام با آزار جسمی است.
3- قانون پیشگیری از سوء استفاده و درمان کودک child Abuse Prevention and treatment Act طبق قانون ( CAPTA ) تمامی ایالت ها بایستی سیستم هایی جهت اخذ گزارشان و تحقیق پیراسون آن ها و اینکه آیا از کودکان غفلت شده ، یا مورد سوءاستفاده واقع شده اند طراحی کنند. با این وجود ، هر ایالت آزاد است تا قوانین خود را جهت تعریف غفلت و سوء استفاده داشته باشند تا نسبت به رفاه کودک تصمیم گیری نمایند.
- جمعیت خدمات¬رسانی به خشونت خانگی
جمعیت خدمات¬رسانی به خشونت خانگی از جنبش زنان آسیب دیده در فاصلۀ سال¬های 1980-1970 سربرآورد. خدمات نخستین آن ابتدا فراهم نمودن سرپناه و حمایت از زنان آسیب دیده بود. هرچند به دلیل اینکه اکثر زنان آسیب دیده از این برنامه¬ها بهره¬مند می¬شدند، کودکان¬شان نیز تحت حمایت قرار داشتند.
بسیاری از این برنامه¬ها، خدمات حمایتی شان را به کودکان نیز ارائه می دادند. در حال حاضر بیش از 2000 جمعیت خدمات رسانی به خشونت خانگی و بیش از 1300 مرکز رسیدگی به بی سرپناه ها [در جامعۀ آمریکا] وجود دارد.
تقریباً نیمی از افراد تحت حمایت گروه های فوق را کودکان بی سرپناه تشکیل می دهند. پیمایش سال 1997 نشان می دهد که 72 درصد از این سرپناه ها به طور معمول در اختیار کودکان هستند. دامنۀ خدمات این مراکز از مراقبت کودک به فعالیت های تفریحی، مراقبت بهداشتی و مشاورۀ بهداشت روانی کشیده شده است، گرچه تعدادی از خدمات ارائه شده شناسایی نشده اند.
برنامه های جدید پناه دادن که به طور خاصی در جهت خشونت خانگی کودکان سرویس دهی می کنند، شاملا جلسات گروه مشاوره برای کودکان و برگزاری کلاس های خاص تربیت فرزند برای مادران آسیب دیده می شود. کارهای دیگری که در این زمینه انجام می شود، عبارتند از: استفاده از وکیل مدافع جهت ارائه خدمات به کودکانی که نیازمند حمایت های قانونی باشند، فراهم نمودن فضای تربیتی جهت کودکانی که در این مکان ها ساکن اند و ارتقای رشد و تعالی کودکان و تحت تأثیر قرار دادن آنها.
- خدمات مراقبت بهداشتی
کُلرز -Culross- در مقاله اش می گوید بین 4 تا 30 درصد از زنانی که به طور اضطراری وارد دپارتمان می شوند، از یک آسیب خشونت خانگی رنج می برند. در اوایل دهۀ 1990 موضوع هزینه های بالای بهداشتی خشونت خانگی مطرح بود. سازمان های حرفه ای مهم مراقبت بهداشتی دستورالعمل هایی جهت شناسایی و پاشخگویی به خشونت خانگی تدوین کردند.
در نتیجه، بسیاری از سازمان های مراقبت بهداشتی کار خود را شروع و به مطالعه پیرامون خشونت خانگی پرداختند. گرچه روشن نیست که این سازمان ها با چه گستره ای به صورت حرفه ای با موضوع برخورد می کردند ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 9000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 3000 تومان
مطالعه و بررسی خشونت خانگی علیه زنان
33 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 7000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 12000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 10000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
77 صفحه - 20000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
19 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خشونت علیه زنان ending violence against women
8 صفحه - 8000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007