موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
تعداد صفحه :
61
قیمت :
21000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه
چکیده
عوامل تهدید کننده و کاهنده اکوسیستمی
- آلودگی
آلودگی هوا
آلودگی آب
آفت کش ها
جاده ها،آب بندها و ساختارهای دیگر
جاده ها
آب بند ها
سایر موانع
آشغال و امثال دیگر
خاک، آتش، آب
فرسایش خاک
پیامدهای جنگل زدایی
علل جنگل زدایی
جنگل زدایی
کاربرد آب
عملکرد حریق
بیابان زدایی
علل بیابان زایی
پیامدهای بیابان زایی
زه کشی، لایروبی، سدسازی و
پیامدهای مربوط به گونه های گیاهی و جانوری در تالاب ها
پیامدهای موجود برای گونه های گیاهی و جانوری روخانه
تجزیه و فروپاشی
تئوری جغرافیایی زیستی جزیره
سایز بخش ها و ماهیت تجزیه عوامل تخریب کننده
علل تجزیه محیط
پیامدهای تجزیه و فروپاشی
بررسی موردی
پیشنهادها
چکیده
اکوسیستم و زیستگاهها ( محیط های طبیعی و بیولوژیکی به کار رفته و توسط گونه های خاص )، عمدتاً توسط فعالیت های انسانی، در معرض تخریب و فروپاشی قرار گرفته اند. این فعالیت ها، مهمترین عامل تهدیدکننده تنوع زیستی اند. آلودگی آب، خاک، هوا و ارگانیسم ها توسط آلاینده ها، شکل اصلی تجزیه و فروپاشی است. الودگی به اشکال متفاوت نظیر رسوب، انتشار مواد شیمیایی، تجزیه کیفیت زیستگاه و .... نمایان می شود. از این گذشته، استخرها، حفاظ ها نیزموانع بارزی در جابجایی گونه ها هستند. اکوسیستم از طریق تغییر فرایندهای طبیعی تجزیه می شوند. به طور مثال، افراد عمدتاً (1) عامل تسریع کننده فرسایش خاک و آلایندگی و در نهایت کاهش حاصل خیزی زمین هستند.(2) کاهش توالی حریق در اکوسیستم ها، به عنوان یک رویداد طبیعی، مستلزم برنامه ریزی استراتژیک است.(3) انتقال یا دفع آب از اکوسیستم ها نیز امری ضروری است.
جنگل زدایی، شکل اصلی تخریب اکوسیستم است که غالباً پیامدهای عمیقی را بر تنوع زیستی وارد می سازند. زیرا جنگل کمتر از 6 درصد از سطح کلی زمین را به خود اختصاص می دهند. اکثریت گونه های شناخته شده زمین در این محیط قرار دارند. جنگل زدایی همان طور که در بخش های قبلی اشاره نمودیم بسرعت رو به افزایش است .
طیف کثیری از اکوسیستم های خشک و نیمه خشک در معرض نابودی و تخریب از طریق جنگل زدایی اند. بیش از هزاران گونه در این محیط ها، بوجود آمده اند. اکثر اکوسیستم های آبی، از طریق تغییرات عمیق در الگوهای آب شناسی تخریب می شوند از جمله این روش ها عبارتند از زه کشی، لایه روبی، سدسازی، کانال کشی، احداث سدهای خاکی و پرکردن حفره ها است. رودخانه ها و باتلاق ها، در برابر این تغییرات بیش از حد حساس هستند. این مناطق بخش کوچکی از زمین را به خود اختصاص می دهند. فرایند تجزیه با تکه تکه شدگی، پروسه ای است که به موجب آن، یک چشم انداز طبیعی به قطعات یا بخش های کوچکی از اکوسیستم طبیعی تبدیل می شوند. این پدیده از فعالیت های انسانی نشات می گیرد. فرایند تجزیه، کاهش تنوع زیستی و به دنبال آن فرسایش خاک را به همراه دارد. بررسی ها حاکی 1/0 این است که (1) بخش های کوچک درمقایسه با نواحی بزرگ از ناهمگونی محیطی کمتری برخوردارند.(2) برخی از گونه های حساس و نادر احتمالاً در مناطق کوچک شناسایی شده اند. (3) محیط های کوچک جمعیت های کمتری را در بر دارند و در معرض انقراض قرار گرفته اند.(4) مهاجرت جمعیت ها در محیط ها و نواحی تفکیک شده، محدود است. (5) محیط های تفکیک شده برای گونه ها، کاربرد چندانی ندارد. از این گذشته، تاثیر تنوع زیستی بر پایه اندازه محیط و افزایش تفکیک، پیامدهای شگفت انگیزی را در پی دارد،
تجزیه نیز عاملی کلیدی در افزایش حاشیه میان انواع متفاوت اکوسیستم هاست. این نواحی مرزی دال بر تخریب زیستگاه از سوی گونه هاست.
کلمات کلیدی :
آلودگی – اکوسیستم – فروافت
1- مقدمه
آلودگی اکوسیستم که بی توجهی به آن می تواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و خطر جدی قرار دهد، از منابع گوناگون ناشی می شود.
يكي از عوامل مهم تهديد كننده اکوسیستم ورود و تكثير گونه هاي غير بومي مي باشد. ورود گونه هاي غير بومي به دو دليل تنوع زيستي را به خطر مي اندازد. اولا اينكه ورود هر گونه غير بومي به اكوسيستم در واقع گامي در جهت همگن سازي تنوع موجودات كره زمين است. اين مسئله از دست رفتن تنوع و گوناگوني حيات را در اكوسيستم هاي مستقل به دنبال دارد.
2- عوامل تهدید کننده و کاهنده اکوسیستمی
با جاری شدن نهرها در حاشیه های شهر و عبور آن از چشم اندازها، منظره جالبی در ذهن هر مسافر یا بیننده، مجسم می شود. همزمان با پیدایش انسان ها و سکونت آنها در زمین، تحولات شگرفی در این محیط متنوع بوقوع پیوست. یکی از کارشناسان حفاظت از محیط زیست، انسان ها را یکی از عوامل تخریب کننده اکوسیستم ها، معرفی نمود وی معتقد به بقای و تداوم زندگی انسانها در زمین از میلیون ها سال پیش بود. همزمان با توسعه روش های زندگی انسان و نفوذ آنها به بخشهای بکر، و نیز استفاده بیش از حد از زمین ها (به ویژه کشت و زرع)، میزان فرسایش خاک افزایش یافت. و منابع حیاتی نیز در معرض خطر قرار گرفته شدند. این منابع مولفه اصلی محیط هایی همچون جنگل ها، بیشه زارها و ... است. مباحث گسترده ای در این حیطه ارائه شده است.
توده های زیستی موجود در این قبیل از مکانها نیز در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. در این میان، نباید توانایی کلی زمین را در حمایت از زندگی و تولید فراورده ها یا محصولات نادیده گرفت. (میزان فتوسنتز، نوره مواد غذایی، مواد آلی و معدنی، از حمله فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان باروری خاک است (ویتوسک 1997؛ روجستاکزر 2001، ساندرسن a2002 ؛ هابری 2004 ؛ ام هون 2004 ) ، در این فصل، به بررسی روش های متفاوت اعمال شده از سوی انسان ها در راستای حمایت از گونه های گیاهی و جانوری، که در نهایت به کاهش توانایی زمین منتهی می شود، می پردازیم در ابتدا، با مقایسه زیتسگاه در برابر اکوسیستم، تعاریف کلیدی و متمایزی را ارائه می دهیم. یک زیستگاه، محیطی بیولوژیکی و طبیعی است که توسط یک فرد یک جمعیت یا گروهی از گون ها مورد استفاده قرار می گیرد.
( های، 1997). از سوی دیگر، در سطح گونه ها، توصیف زیستگاههای نهنگ آبی، زیستگاه ( درخت) سکویا و احتمالاً زیستگاههای مرغان آبی را مدنظر قرار می دهیم. با این همه در صورت وسیع بودن گونه ها از اصطلاحات تخصصی و کاربردی تر استفاده می کنیم. آیا زیستگاه حیات وحش عملاً به حمایت از موجودات وحشی می پردازد؟ گروهی از میکروب ها و بی مهره گان کوچک در میان شکاف ها یا درزهای آسفالت زندگی می کنند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 21000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 6000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 24000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 54000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 7500 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 3000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 30000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 12000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه توجه به محیط زیست (Elana Fraj & Eva Martinez) (النا فرج و اوا مارتینز)
2 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پودرهای زیست تخریب پذیر VpCI-609/609S که پودرهای مهار کننده ی خوردگی برای فلزات آهنی ، انحصاری می باشند
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007