موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت
عنوان :

جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت

عنوان سفارش :
جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت
تعداد صفحه :
63
قیمت :
14000 تومان

خلاصه مطالب جمعیت و تنظیم خانواده

جمعیت

جمعیت به مجموعه ای از انسانها گفته می شود که در سرزمین معینی سکونتی مداوم دارند و در طول زمان بر حسب ویژگیهایی نظیر سن، جنس ، وضع ازدواج و .... ترکیب ویژهای یافته اند.

شاخه های جمعیت شناسی

در حال حاضر جمعیت شناسی به دو شاخه بزرگ و مهم یعنی جمعیت شناسی کمی (جمعیت شناسی آماری) و جمعیت شناسی کیفی تقسیم بندی می گردد. در جمعیت شناسی کمی ابعاد، ساختار،، ترکیب، حرکات، تحول و خصایص عمومی جمعیت ها را بررسی می کنند. و با شاخه های ریاضی کاربری و نظری از یک طرف و جمعیت شناسی تحلیلی همراه جمعیت شناسی تاریخی نظریه های جمعیتی و جمعیت شناسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی از طرف دیگر به تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی می توان پرداخت، پیدا کردن روابط بین عوامل جمعیتی و رسیدن به قوانین کلی نیز جزء جمعیت شناسی کمی است.حال آنکه در جمعیت شناسی کیفی، مطالعه خصوصیات و ویژگی های کیفی انسانها مورد نظر است که ساختمان حرکات جمعیت ها را بیشتر از نقطه نظر بیولوژیکی و وراثت و تأثیری که محیط اجتماعی و جغرافیایی در این جمعیت ها می گذارد، مورد بررسی قرار می دهد.

تاریخچه اندیشه های جمعیتی

در تاریخ جهان ، گاهی افزایش جمعیت را محرک اصلی در توسعه و ترقی اقتصادی می دانسته اند و زمانی برعکس، کیفیت را بر کمیت ترجیح داده و از انبوه مردم گریزان بوده انند و نیز دوره هایی که به ثبات جمعیت و یا حد متناسب نفوس معتقد بوده اند.

1)طرفداران افزایش جمعیت، 2) مخالفان افزایش جمعیت، 3)طرفداران ثبات جمعیت، 4)طرفداران حد متناسب جمعیت.

روش های کلاسیک مطالعه جمعیت

مهمترین روش هایی که در مطالعه جمعیت ها مورد توجه اند عبارتند از:

الف-سرشماری:سرشماری عبارت از فرآیند جمع آوری، مرتب کردن و انتشار داده های جمعیتی یک محدوده جغرافیایی در زمان معین می باشد. با توجه به حجم بسیار وسیع جامعه آماری و سوالات زیاد، استخراج نتایج سرشماریها مشکل حساس و زمان بر است.

ب-ثبت وقایع حیاتی: ثبت وقایع حیاتی یا وقایع چهارگانه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ می تواند بطور پیوسته و مستمر، تغییرات جمعیت را در طول زمان معرفی نماید.

ج-آمر گیری نمونه ای: به دلایلی از قبیل هزینه سنگین، نیاز بهنیروی انسانی زیاد و طولانی بودن عملیات که در امر جمع آوری اطلاعات از طریق سرشماری وجود دارد، تنها به مطالعه جزئی از جمعیت متوسل می شوند که این روش، به آمار گیری نمونه ای معروف است. مهمترین ایراد روش آمار گیری نمونه ای آن است که نمونه انتخاب شده، ممکن است، حاوی کلیه ویژگی های جامعه نباشد که این امر می تواند، از عدم انتخاب روش مناسب نمونه گیری و عدم برآورد صحیح حجم نمونه ناشی گردد.

د-سایر منابع اطلاعاتی: علاوه بر منابع مذکور در جهت کسب اطلاعات جمعیتی ، منابع فرعی دیگری از قبیل نتایج ثبت نام های عمومی، گزارشات نهادها و مؤسسات دولتی، آمار تولیدات، نشریه ماهانه آمار، مراکز ثبت نام انتخابات و ... نیز وجود دارند. که برای شناخت جمعیت ها و ویژگی های آنها می توانند، مورد توجه قرار گیرند. ضمناً دفتر آمار سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، سازمان یونسکو و سازمان بین المللی کار، بصورت مراکزی جهت کسب اطلاعات ملی، تکمیل و تجزیه و تحلیل آنها فعالیت دارند و به نوبه خود از منابع مهم اطلاعاتی بشمار می روند.

حرکات جمعیت

حرکات جمعیت باعث دگرگونی در ترکیب جمعیت ها می گردد. و عبارت از دگرگونی هایی که در طول زمان معینی در یک جمعیت ظاهر می شود. حرکات جمعیت می تواند گذرا (موقت) باشد یا پایای (دائم) اما می توان آن را به دو صورت مجزا تقسیم کرد:

الف-حرکات طبیعی یا زمانی: مانند ولادت و باروری، مرگ و میر.

ب-حرکات جغرافیایی یا مکانی: ماننده پدیده شهر نشینی و مهاجرت.

ولادت و باروری

ولادت و باروری دو پدیده جمعیتی هستند که هر یک به نوعی در ترکیب جمعیت یک واحد جغرافیایی نقش دارند. در تمایز ولادت و باروری باید گفت از اصطلاح ولادت فقط برای نشان دادن تعداد ولادت ها استفاده می شود. در حالی که وقتی فراوانی ولادت ها را در جمعیتی که قابلیت باروری دارد مطالعه می کنیم، در واقع با باروری سرو کار داریم. به بیان دیگر، در بحث از ولادت، توجه محقق به نوزاد یا مولود است. لیکن در مبحث باروری عمدتاً زنانی مورد توجه هستند که بچه دار شده یا خواهند شد. باروری یکی از پدیده های مهم جمعیتی است و عبارت از توان بالقوه زاد و ولد یک زن یا یک گروه اجتماعی از زنان. به عبارت دیگر باروری مشخص می کند که در یک گروه از زنان که در سن خاصی قرار می گیرند، در یک سال، چند فرزند متولد می شود، باروری توان بالقوه ای است، که معمولاً از سن 15 سالگی در زنان شروع و در سن 49 سالگی خاتمه می یابد. گاهی شروع باروری و خاتمه آن با نوسانی همراه است که عواملی مل محیط، اقلیم، نژاد و وضعیت اقتصادی در آن نقش دارند.

تحقیقهای مشابه
جمعیت و تنظیم خانواده فایل بصورت پاورپوینت
63 صفحه - 14000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت shell آشنایی با
48 صفحه - 10000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت shell آشنایی با
48 صفحه - 12000 تومان
SATA چیست فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 5000 تومان
فناوری در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it
11 صفحه - 7000 تومان
در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری اطلاعات
12 صفحه - 6000 تومان
پشته فایل بصورت پاورپوینت (stack) ساختمان داده ها و الگوریتمها
67 صفحه - 24000 تومان
مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
17 صفحه - 4000 تومان
مروری بر جمعیت و تنظیم خانواده
17 صفحه - 4000 تومان
نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده روش تحقیق
45 صفحه - 16000 تومان
جمعیت و تنظیم خانواده پاور پوینت
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
24 صفحه - 6000 تومان
تاثیر تنظیم کننده های رشد در گلدهی فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
معماری جهان فایل بصورت پاور پوینت
50 صفحه - 12000 تومان
هنر روم باستان فایل بصورت پاور پوینت
24 صفحه - 6000 تومان
هنر و معماری آتروریا فایل بصورت پاور پوینت
21 صفحه - 6000 تومان
ژان ژاک روسو نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی فایل بصورت پاور پوینت
26 صفحه - 7000 تومان
مبانی کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 7000 تومان
معمار کنزو تانکو - کنزو تانگه معرفی و شرح آثار فایل بصورت پاورپوینت
58 صفحه - 16000 تومان
سی دی رام - فایل بصورت پاور پوینت
14 صفحه - 4000 تومان
فلاپی درایو - فایل بصورت پاور پوینت
26 صفحه - 5000 تومان
هارد دیسک - فایل بصورت پاور پوینت
23 صفحه - 5000 تومان
ژنیکوماستی فایل بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 7000 تومان
گچ - گچ ساختمان فایل بصورت پاور پوینت
13 صفحه - 5000 تومان
نقش انگیزش در رشد مهارت حرکتی - فایل بصورت پاورپوینت
61 صفحه - 10000 تومان
سازماندهی - فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
اپرای سیدنی - فایل بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 5000 تومان
زمین شناسی دریایی فایل بصورت پاور پوینت
170 صفحه - 14000 تومان
سیمان - فایل بصورت پاور پوینت
25 صفحه - 6000 تومان
بررسی هتل ها و متل های رشت فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 6000 تومان
کاخ عالی قاپور فایل بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 10000 تومان
نمای آلومینیومی فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با ریاضیات- تاریخچه اعداد فایل بصورت پاور پوینت
17 صفحه - 5000 تومان
دیالیز آب و فاضلاب فایل بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 8000 تومان
نمایش اعداد در کامپیوتر فایل بصورت پاور پوینت
19 صفحه - 5000 تومان
آشنایی با سد و سد سازی فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
بررسی گیاه شمعدانی فایل بصورت پاورپوینت
7 صفحه - 5000 تومان
بررسی میزان ماندگاری ماهی سفید شکم خالی در سردخانه با درجه برودت زیر 18 درجه فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 10000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 11000 تومان
حسابداری نفت گاز فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
شتر و بررسی آن فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 6000 تومان
مدبريت اسناد و بايگانی فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 10000 تومان
مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
48 صفحه - 14000 تومان
سبک شناسی نثر - فایل بصورت پاور پوینت
186 صفحه - 30000 تومان
مدیریت استرس فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
معرفی بیماری صرع فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
مهدی اخوان ثالث فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
بتن ریزی پل فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 7000 تومان
تکنولوژی isdn فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 4000 تومان
آموزش Microsoft Publisher فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
مدیریت استرس فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 8000 تومان
اضافه وزن و چاقی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 9000 تومان
نمونه گیری در حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
جرثقیل فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
اعجاز عدد 19 فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 6000 تومان
الکترومغناطیس - میدان الکتریکی فایل بصورت پاورپوینت
49 صفحه - 12000 تومان
انواع بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
90 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 32000 تومان
پول و ارز و بانکداری فایل بصورت پاورپوینت
87 صفحه - 18000 تومان
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
جلبک قرمز فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
سوسیالیسم فایل بصورت پاورپوینت
46 صفحه - 10000 تومان
شناخت فلزات سنگین فایل بصورت پاورپوینت
109 صفحه - 18000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 16000 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
مطالعه تطبیقی دیدگاههای فلسفی فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 7000 تومان
معماری چین پکن فایل بصورت پاورپوینت
79 صفحه - 18000 تومان
مقایسه سیستم عامل ویندوز و سیستم عامل لینوکس فایل بصورت پاور پوینت
31 صفحه - 10000 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
نمونه سئوال فیزیک پایه 1 فایل بصورت پاورپوینت
7 صفحه - 4000 تومان
آشنایی یا موتورهای جستجوگر فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 7000 تومان
جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 5000 تومان
محوطه سازی فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 9000 تومان
بررسی بازاریابی شرکت نوکیا فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 7000 تومان
بررسي اجمالي عملكرد بازرگاني خارجي كشور در شش ماهه اول سال 1386 فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 6000 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 4000 تومان
خازن و تشریح و کارکرد فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 5000 تومان
کار آفرینی زنان و موانع آن فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
مدیریت توسعه فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 10000 تومان
حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
74 صفحه - 18000 تومان
علل لزوم وجود بيمه و پيدايش آن درجوامع بشري فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
علل و عوامل قيام عاشورا را از زبان حضرت سيدالشهداء فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 6000 تومان
کارآفرین نمونه - ماتسوشیتا فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
آرگونومی - تعریف و تشریح فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 4000 تومان
آشنایی با انرژی خورشیدی فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 7000 تومان
برنامه نویسی آژاکس فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 18000 تومان
روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 10000 تومان
شناخت فلزات صنعتی فایل بصورت پاورپوینت
109 صفحه - 20000 تومان
طراحی یک سیستم پشتیبانی به منظور عملیات نگهداری کانتینرها در پایانه های کانتینری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 8000 تومان
کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی و مدلسازی سیستم ها فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 12000 تومان
نمایی از شیروانی چوبی فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 8000 تومان
کارگاه شبکه محلی فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
مطالعه و بررسی معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 10000 تومان
تاریخچه در و پنجره در ایران فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
معماری چین کاخها و قصرها فایل بصورت پاورپوینت
84 صفحه - 20000 تومان
نمای آلومینیومی در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
54 صفحه - 12000 تومان
معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
112 صفحه - 30000 تومان
مطالعه و بررسی معماری قصرها و کاخهای چین فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 30000 تومان
معماری چوب در گیلان فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 8000 تومان
آشنايي با مفـاهيـم ، ويژگي هـا ، اصـول ، روش و برنــامــه ريــزي آمــوزش بزرگسالان فایل بصورت پاورپوینت
157 صفحه - 16000 تومان
آلیاژ های منیزیم و مطالعه و بررسی کاربرد آنها فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 10000 تومان
برنامه ريزي استراتژيك فایل بصورت پاور پوینت
24 صفحه - 7000 تومان
آشنایی با نرم افزارvirtual pc فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 8000 تومان
ویروس ها و آنتی ویروس های کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 44000 تومان
سیستم های عامل فایل بصورت پاورپوینت
322 صفحه - 56000 تومان
گل و گیاهان زینتی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
ماشین آلات راه سازی فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 7000 تومان
نیاز سنجی در آموزش سلامت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
آشنایی و مطالعه ماشینهای تراش فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
بررسی مکانیسم های دفاعی از نظر روانشناسی فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 5000 تومان
تاریخچه و آشنایی با شرکت بنز و بنیانگذار آن کارل بنز فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 8000 تومان
جاذبه های شهر رشت- فایل بصورت پاور پوینت
16 صفحه - 6000 تومان
شیطان پرستی فایل بصورت پاورپوینت
47 صفحه - 10000 تومان
کارآفرینی در تعاونیها فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 6000 تومان
کارآفرینی در تعاونیها و گذری بر موسس اتومبیل ساز بنز فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
ماشین آلات راهسازی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 8000 تومان
ماکروسفالی فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
مطالعه تطبیقی دیدگاههای فلسفی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
مطالعه کودکان تیز هوش و نابغه فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 6000 تومان
هیدروسفالی فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با کامیونها فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
90 صفحه - 20000 تومان
جلبک قرمز فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 7000 تومان
مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 12000 تومان
بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
جنبش تنباکو فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
فرش اصفهان فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 8000 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 5000 تومان
مسجد الحرام - معماری فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 5000 تومان
سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 10000 تومان
شنایی با معابد هند فایل بصورت پاورپوینت
52 صفحه - 12000 تومان
قیر و مواد نفتی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
بررسی گنبد فایل بصورت پاورپوینت
45 صفحه - 10000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با چند گیاه دارویی و تزیینی فایل بصورت پاورپوینت
52 صفحه - 12000 تومان
بررسی روش آموزش - روش کاوشگری اکتشافی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
برف و نحوه تشکیل آن فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 6000 تومان
خاک و شناخت آن فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 10000 تومان
راههای کاهش تصادفات جاده ای فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 8000 تومان
سیستم های اطلاعاتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 8000 تومان
شناخت گچ فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
تندرا و تایگا فایل بصورت پاورپوینت.pptx
55 صفحه - 12000 تومان
حسابداری سرمایه فکری فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
کاهش تصادف جاده ای فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 5000 تومان
نحوه عملیات گود برداری فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
آنتی ویروس فایل بصورت پاورپوینت
40 صفحه - 12000 تومان
آنتی ویروس فایل بصورت پاورپوینت
40 صفحه - 12000 تومان
انواع دیوارها فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
الکترودیالیز در تصفیه آب فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 10000 تومان
بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
تاثیری که تلویزیون بر افکار عمومی گذاشته است فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 10000 تومان
دانه بندی خاک فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
سازه های نگهبان - گودبرداری و سازه های نگهبان فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
ظرافت معلمی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
ظرافت های معلمی فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 24000 تومان
بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 10000 تومان
آبهای زیر زمینی فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 16000 تومان
آبهای سطحی و استفاده بهینه از آنها فایل بصورت پاورپوینت
70 صفحه - 16000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 30000 تومان
مدیریت زمان فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 10000 تومان
معماری دیکانستراکسن و بررسی فلسفه آن فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 14000 تومان
بورس و اصطلاحات بورس فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 8000 تومان
معماری هند فایل بصورت پاورپوینت
55 صفحه - 16000 تومان
نمودارهای مربوط به طراحی سیستم کتاب فروشی آنلاین فایل بصورت پاورپوینت
13 صفحه - 10000 تومان
هزینه یابی کایزن فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 5000 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي كودكان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 10000 تومان
مهارت حل مساله و تصمصم گیری فایل بصورت پاورپوینت
55 صفحه - 12000 تومان
آنتن یاگی فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
شناخت روستای جراغیل - بررسی رسوم آداب موقعیت معماری و اقلیم روستا فایل بصورت پاورپوینت
80 صفحه - 30000 تومان
برآورد نتيجه رابطه مبادله بازرگاني در ايران با توجه به انواع شاخص هاي تعديل کننده فایل بصورت پاورپوینت
51 صفحه - 16000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 18000 تومان
حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 12000 تومان
مدیریت ریسک فایل بصورت پاورپوینت
72 صفحه - 18000 تومان
بتن هبلکس و سیپورکس فایل بصورت پاورپوینت
49 صفحه - 12000 تومان
پروژه در مورد مرمت بنای ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 24000 تومان
استفاده از کامپوزیت هایfrp در ساخت و بهسازی سازه ها فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 8000 تومان
آزمایشگاه شبکهnat -در شبکه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 10000 تومان
قطارهای سریع السیر مغناطیسی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
کاریرد کامپوزیت در راه آهن فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 10000 تومان
مطالعه و بررسی کاربران اینترنت فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 12000 تومان
مطالعه و بررسی و طراحی و ساخت باند و پی فرودگاه فایل بصورت پاورپوینت
41 صفحه - 20000 تومان
رنه دکارت فیلسوف ریاضیدان فیزیکدان فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
روباتهای پاسخگو فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 8000 تومان
ساختار موتورهای جستجوگر کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
تعارف در فرهنگ مردم کرمان فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 36000 تومان
آرگونومی فایل بصورت پاورپوینت
61 صفحه - 20000 تومان
آشنایی با شرکت مایکروسافت فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
129 صفحه - 24000 تومان
دستگاه اره نواری صنایع چوب فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 4000 تومان
سیستمهای حسابرسی مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 6000 تومان
کاربرد کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 10000 تومان
معماری مدارس جهان اسلام فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 14000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 12000 تومان
معماری مدارس اولیه فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 10000 تومان
امنیت در شبکه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 10000 تومان
امنیت شبکه فایل بصورت پاور امنیت
63 صفحه - 18000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
پوشاک زنان گیلانی - گیلک فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
سیستم عامل فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
عوامل موثر بر تربیت فرزندان فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 8000 تومان
منطق فازی و کاربردهای آن فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 14000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 34000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 8000 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 14000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 16000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد ارایش می کنند فایل بصورت پاورپوینت
75 صفحه - 18000 تومان
خاک فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 7000 تومان
داراییهای ثایت فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 8000 تومان
روشهای هزینه يابي سفارش كار – مرحله ای فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 12000 تومان
سرمایه گذاری فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
طرح تجاري كسب و كار آژانس مسکن فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
گردشگری فضایی فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
هزینه یابی بر مبنای هدف فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با بتن فایل بصورت پا.رپوینت.pptx
29 صفحه - 12000 تومان
برج خلیفه فایل بصورت پاور پوینت.pptx
27 صفحه - 12000 تومان
بررسی اپرای سیدنی اثر یورن اتزون فایل بصورت پاورپوینت.pptx
37 صفحه - 14000 تومان
بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین فایل بصورت پاورپوینت.ppt
12 صفحه - 5000 تومان
تاثیر مصالح در صرفه جویی - استفاده از شیشه های دو جداره فایل بصورت پاورپوینت.ppt
30 صفحه - 12000 تومان
جداسازی پروتین فایل بصورت پاورپوینت.pptx
36 صفحه - 12000 تومان
ستون ساختمان فایل بصورت پاورپوینت.pptx
16 صفحه - 8000 تومان
سقف کرمیت فایل بصورت پاورپوینت.pptx
31 صفحه - 12000 تومان
کفپوشها فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
مطالعه برند پپسی - نوشابه پپسی فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 10000 تومان
معرفی انواع خاک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 5000 تومان
مفاهيم اصلي حسابداري پيمانكاري استاندارد شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
45 صفحه - 18000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با هتل و بخشهای مختلف آن فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 14000 تومان
برج خلیفه فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 12000 تومان
فرمونهای حشرات فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 12000 تومان
کاربرد کامپیوتر فایل بصورت پاورپوینت
38 صفحه - 12000 تومان
کاشی کاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 8000 تومان
معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 7000 تومان
مکانیسم پرواز حشرات فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
تاثیر رطوبت در ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 12000 تومان
ترافیک فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 12000 تومان
تشریح بیان مسئله در پژوهش فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 12000 تومان
داده کاوی فایل بصورت پاورپوینت
84 صفحه - 24000 تومان
سلسله مراتب اداری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 10000 تومان
شرکت اپل و گوشی های آن فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 14000 تومان
کانون اصلاح و تربیت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 14000 تومان
چغندر قند فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 14000 تومان
خلاقیت بانکهای اروپایی فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 14000 تومان
دوپینگ و مشکلات و معضلات فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 14000 تومان
رادار فایل بصورت پاورپوینت
57 صفحه - 16000 تومان
روش تست نرم افزاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 70000 تومان
سموم قارچی فایل بصورت پاورپوینت
133 صفحه - 30000 تومان
سیستم حرارتی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 6000 تومان
عایق های رطوبت فایل بصورت پاورپوینت
19 صفحه - 10000 تومان
عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 12000 تومان
قالبهای لغزنده فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 12000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 24000 تومان
گلهای زینتی فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 7000 تومان
گنبد قابوس بزرگترین گنبد آجری جهان فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 14000 تومان
گیاه دارویی تاتوره فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 5000 تومان
گیاه دیفنباخیا فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 10000 تومان
مطالعه گل همیشه بهار فایل بصورت پاورپوینت
114 صفحه - 36000 تومان
معرفی سایت آمازون فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 10000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
مقبره رامسس دوم و معبد آمون کارناک فایل بصورت پاورپوینت
44 صفحه - 14000 تومان
مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
22 صفحه - 10000 تومان
هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 12000 تومان
نگهداری بر مبنای قابلیت اعتماد فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 14000 تومان
ویتامین های محلول در چربی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 10000 تومان
وایمکس فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
گیاه دارویی تاتوره فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 4000 تومان
نگهداری بر مبنای قابلیت اعتماد فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 12000 تومان
هبلکس بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 6000 تومان
چغندر قند فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 12000 تومان
خلاقیت بانکهای اروپایی فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 10000 تومان
دوپینگ و مشکلات و معضلات فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 8000 تومان
رادار فایل بصورت پاورپوینت
57 صفحه - 12000 تومان
روش تست نرم افزاری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 6000 تومان
سموم قارچی فایل بصورت پاورپوینت
133 صفحه - 24000 تومان
عناصر و جزئیات ساختمان های چوبی فایل بصورت پاورپوینت
37 صفحه - 12000 تومان
قالبهای لغزنده فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 16000 تومان
گلهای زینتی فایل بصورت پاورپوینت
14 صفحه - 6000 تومان
گنبد قابوس بزرگترین گنبد آجری جهان فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 12000 تومان
گیاه دیفنباخیا فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 8000 تومان
مطالعه گل همیشه بهار فایل بصورت پاورپوینت
114 صفحه - 18000 تومان
معرفی سایت آمازون فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 10000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 12000 تومان
مقبره رامسس دوم و معبد آمون کارناک فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 12000 تومان
وایمکس فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 8000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 10000 تومان
ویتامین های محلول در چربی فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 8000 تومان
اصول پرورش و فراوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
112 صفحه - 20000 تومان
اصول و پرورش و نوآوری گیاهان دارویی فایل بصورت پاورپوینت
131 صفحه - 24000 تومان
اضطراب و ترس ازامتحان وراههای درمان آن فایل بصورت پاورپوینت
62 صفحه - 16000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 8000 تومان
آرماتور بندی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 8000 تومان
آزمایش کاهش ایمنومگنتیک فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
آشکار ساز اهداف متحرک فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با زعفران فایل بصورت پاورپوینت
118 صفحه - 30000 تومان
بازاریابی اینترنی در ایران فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 10000 تومان
بتن سبک فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 4000 تومان
پوشش سقف فایل بصورت پاورپوینت
56 صفحه - 20000 تومان
پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 24000 تومان
جی پی اس و جی ای اس فایل بصورت پاورپوینت
32 صفحه - 12000 تومان
جنگ افزار فایل بصورت پاورپوینت
27 صفحه - 10000 تومان
قطب نما فایل بصورت پاورپوینت
28 صفحه - 10000 تومان
مطالعات فرهنگسرای هنر تبریز فایل بصورت پاورپوینت
119 صفحه - 20000 تومان
هیدرولوژی سیل فایل بصورت پاورپوینت
22 صفحه - 8000 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 10000 تومان
فرم الکترونیک فایل بصورت پاورپوینت
9 صفحه - 3000 تومان
منظومه شمسی فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 4000 تومان
شاخش ها در سنجش سرمایه انسانی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 5000 تومان
فرآیند تحلیل شبکه ای فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 5000 تومان
تراکیال و برونش ( فایل به صورت پاورپوینت می باشد )
14 صفحه - 6000 تومان
حسین شیخ زین الدین ( فایل به صورت پاورپوینت می باشد )
28 صفحه - 8000 تومان
حافظه کامپیوتر ram فایل به صورت پاورپوینت
24 صفحه - 6000 تومان
مرمت بنا- آسیب شناسی و مرمت بنای خانه قلمی در لاهیجان بصورت پاورپوینت
95 صفحه - 30000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت - H.D.D هارد دیسک
22 صفحه - 5000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری
12 صفحه - 6000 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 6000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت s5 طراحی سیستم
19 صفحه - 10000 تومان
فایل بصورت پاورپوینت PET-CT تصحیح تضعیف در سیستمهای
27 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007