دوشنبه 17 فروردین 1399
بازدید امروز : 6262 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحه :
36
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
فصل اول مبانی نظری و متودیک سیستم تامین اجتماعی
مفهوم بازنشستگی ، ماهیت و اشکال آن
سیستم های بازنشستگی
تجربیات خارجی در زمینه بازنشستگی
فصل دوم ارزش گذاری شرایط نظام تامین بازنشستگی در ایران
تحلیل شرایط انجام گرفته در معیشت بازنشستگان
ارزش گذاری شرایط در سازمانهای بازنشستگی
تاثیر فرایند ازدیاد جمعیت در تامین بازنشستگی
فصل سوم سمت و سوی تکمیل سازی نظام تامین اجتماعی در ایران
سمت و سوی تکمیل سازی نظام تامین اجتماعی
منابع و ماخذ
  چکیده:
با وجود آنكه، در اكثر كشورهاي جهان افراد بازنشسته، دوران بازنشستگي خود را به دور از نگراني براي تأمين معاش سپري كرده و به عنوان «شهروندان ممتاز جامعه» از منزلت اجتماعي خاصي برخوردارند، در ايران دوران بازنشستگي به گونه‌اي است كه به دليل مشكلات معيشتي و هزينه‌هاي بالا، به دشوارترين دوران زندگي اغلب مردم تبديل شده است.زيرا عمده‌ترين دغدغه افراد بازنشسته در كشور اين است كه به جاي استراحت يا مسافرت، در انديشه يافتن كار جديدي باشند تا بتوانند با ايجاد درآمد جديد از عهدة تأمين هزينه سنگين مخارج زندگي برآيند.علاوه بر مشكلات مالي و اقتصادي كه بازنشستگي براي افرادي ايجاد مي كند كه به دليل كبر سن يا طول خدمت، ‌خانه‌نشين مي‌شوند، به لحاظ بروز تغييرات عمده در شيوه زندگي آنان، اين افراد دچار پريشاني و ترس مي‌شوند. ضمن آنكه، جدا شدن ناگهاني فرد از سازمان، اولاً سازمان را با جاي خالي فردي كه عمري تجربه اندوخته مواجه مي سازد و ثانياً در خود فرد عوارض نامطلوبي به وجود مي آورد.
با تغيير نگرش در سازمانها، بازنشستگي ديگر به عنوان نقطه پايان يك همكاري اداري فرض نمي شود، بلكه آغازي بر مرحلة تكميلي زندگي سازماني فرد، به حساب مي آيد.بر همين اساس، اين نوشتار علاوه بر توجه به نيازهاي مادي، ضرورت برنامه‌ريزي و اجراي سيستم ”بازنشستگي گام به گام“ در سازمانهاي دولتي ايران را به عنوان يك شيوه مناسب به منظور مواجهه با مرحله بازنشستگي تعيين و تبيين مي‌كند.
1-1- مفهوم بازنشستگی ، ماهیت و اشکال آن
بازنشستگی (یا تقاعد) ، دورة کاهش فعالیت تولیدی یا خدماتی فرد، معمولاً به سبب خستگی ناشی از کار یا کهولت . فرد بازنشسته در زمان حیات شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده می کند و بعد از او، بازماندگانش از این حق ، که حقوق وظیفه یا مستمری نام دارد، بهره مند می شوند.بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است.پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند.
تاریخچة بازنشستگی در ایران .
در تشکیلات اداری و نظامی هخامنشیان ، نوعی از خدمات کشوری وجود داشت که بازنشستگی را نیز شامل می شد؛ به گونه ای که هر فرد درباری ، چون به هفتاد سالگی می رسید، از خدمت کناره گیری می کرد و مبلغی معادل دستمزد ایّام اشتغال به او تعلق می گرفت . در دربار خلفای عباسی ، از وجوهی که در بیت المال به عنوان خمس و زکات جمع آوری می شد، به کسانی که در جنگ ناقص العضو می شدند یا در حین انجام خدمت دولتی درمی گذشتند مقرّری ماهیانه پرداخت می شد (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ص 265؛ ایران . قوانین و احکام ، 1370 ش ، ص 5).
بازنشستگی به گونه ای که اکنون در ایران معمول است ، پدیدة نسبتاً نوظهوری است که بیش از یک قرن سابقه ندارد. در 1327، قانونی به نام «قانون وظایف » دربارة حقوق وظیفه به تصویب مجلس اوّل رسید که به موجب آن ، تنها بازماندگانِ کارمندانِ رسمی دولت حق تقاعد دریافت می کردند. حقوق وظیفه هم نیمی از مقرری متوفّی بود که از محل درآمد عمومی پرداخت می شد و در ایّام خدمت مستخدم مبلغی از مقرری او کسر نمی شد. هر وزارتخانه ای مسئول پرداخت این وظیفه به ورّاثِ کارمندانِ خود بود و معمولاً از پانصد تومان وجه نقد و ده خروار جنس در سال تجاوز نمی کرد. برای پرداخت مقرریهای بیش از آن ، وزیر مسئول و مجلس شورا تصمیم می گرفتند. این وظیفه تنها به مدت پانزده سال به مستمری بگیران (عیال ، اولاد، پدر، مادر و نوادگان تحت تکفل متوفّی ) پرداخت می شد. سهم وَرَثة اناث ، نصف سهم ذکور بود (ایران . قوانین و احکام ، 1370 ش ، ص 6؛ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ص 265).
از آنجا که «قانون وظایف » مصوب 1327 قانون جامعی نبود، در 22 قوس (آذر) 1301 ش ، در دورة رییس الوزرایی قوام السلطنه ، اولین قانون استخدامی کشور به تصویب مجلس شورای وقت رسید و بازنشستگی جنبة قانونی پیدا کرد و نخستین احکام آن در فروردین 1302 ش صادر شد. پیش از آن ، سلاطین قاجار تنها به افراد خاصی ، نظیر شاهزادگان ، مقربان شاه و فرزندان بعضی از امنای دولت ، مستمری می پرداختند که شباهتی به حقوق بازنشستگی نداشت . در زمان مظفرالدین شاه (حک : 1313-1324)، عدة مستمری بگیران بیشتر شد، به گونه ای که پس از مشروطیّت ، کمیسیون قوانین و مالیة مجلس برای تعدیل بودجه ، ناگزیر به تقلیل یا حذف بعضی از آنها شد. اما پس از انقراض قاجاریه ، پرداخت این گونه مستمری بکلی قطع شد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 2500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 8000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 18000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 14000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 9000 تومان
شبکه های موبایل در سیستم های بیسیم - نسل سوم موبایل – پهنای باند – امنیت در شبکه های موبایل پروژه کامپیوتر
85 صفحه - 12000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 7000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح طبقه بندی ژنومی برای سیستم های اطلاعات مدیریت زنجیره ی تأمین
16 صفحه - 16000 تومان
پیدایش و تکمیل سیستم های نگهداری و تعمیرات
26 صفحه - 4000 تومان
پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
طراحی سیستم حقوق و دستمزد - کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
88 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش سیستم حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان
73 صفحه - 8000 تومان
بررسی سیستم حقوق و دستمزد رشته حسابداری
60 صفحه - 8000 تومان
بررسی سیستم بازنشستگی در ایران
26 صفحه - 3000 تومان
بررسی سیستم بازنشستگی در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
43 صفحه - 7000 تومان
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
40 صفحه - 6000 تومان
مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
23 صفحه - 4000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 7000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 4000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 5000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 2000 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 2000 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 3000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 12000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
صدور انقلاب اسلامی در کشور هند دوره ریاست جمهوری خاتمی
16 صفحه - 2000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 4000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007