چهارشنبه 26 مهر 1397
بازدید امروز : 711 نفر

موضوع : اختلال وسواس فکری عملی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اختلال وسواس فکری عملی
تعداد صفحه :
18
قیمت :
2500 تومان

چکیده
وسواس و یا اگر دقیق تر بگوییم اختلال وسواسی جبری از دیر باز مشکل ساز و مزاحم انسان بوده است و همواره تعداد کثیری از ابناءبشر درگیر مسائل و مشکلات ناشی از آن بوده وهستند . قطعاً هرکدام از ما در پیرامون خود تعدادی از این انسانهای دردمند را دیده ایم ،چه به عنوان مراجعین و یا در بین بستگان و نزدیکان خود .اگر کمی دقیق تر به زندگی آنها نگاه کنیم متوجه درد ورنج آنان و مشکلاتی که برای دیگران ، به خصوص نزدیکان خود می آفرینند ، خواهیم شد .تمام افراد خانواده بیمار ، خواسته یا ناخواسته ،درگیر مسائل و مشکلات ناشی از بیماری می شوند و این مشکلات در اغلب موارد رو به تزاید و فزونی می رود .در اکثر موارد این بیماران به صورت تعجب آوری مدتها در خانواده تحمل می شوند و خانواده تابع تشریفات ومقررات خاص آنها در رفتاروکردار و به طور کلی «زندگی»میگردد. در وسواس فکری وعملی به نظر می رسد که شخص مجبور است در باره چیزهایی فکر کند که همواره آرزو می کند بتواند راجع به آنها نیندیشد . یا ناچار است اعمالی را انجام دهد که دائماًبه خود می گوید :ای کاش می توانستم آنها را انجام ندهم . بدین ترتیب وسواسهای فکری شامل اندیشه ها ، تکانه ها و عقاید نا خواسته و مداومی هستند که شخص قادر به خودداری از آنها نیست . اما وسواسهای عملی ، رفتارهای به ظاهر نا معقولی را که به صورتی ثابت و تکراری انجام می شوند ، در بر می گیرند .افرادی که اختلال وسواس فکری و عملی دارند از ماهیت اضطراب آور و ناتوان کننده وسواسهای خود آگاهند ، ولی احساس می کنند که قادر نیستند آنها را متوقف سازند .وسواس فکری و عملی غالباًارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند . مثلاًشخصی که به کثیف بودن دستهای خود یا گناه آلود بودن آنها معتقد است ،امکان دارد که دستهای خود را هر چند دقیقه یکبار بشوید. فرد دیگری که افکار وسواسی دارد ممکن است بکوشد تا از طریق تمرکزبر شمردن قدمهایش آنها را از ذهن خویش دور کند.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007