موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رهبري درنظام اسلامي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رهبري درنظام اسلامي
تعداد صفحه :
15
قیمت :
7500 تومان

فهرست
اهميّت رهبري
ارزش و اهمیت ولایت و رهبری در جامعه اسلامی
اهمیت رهبری و مدیریت در اسلام
ضرورت و اهمیت رهبری:
منابع
  اهميّت رهبري
موضوع رهبري وهدايت جامعه ، درطول تاريخِ حيات انساني همواره يك امر مهمّ سياسي،فرهنگي، اجتماعي وتربيتي بوده است؛ زيرا رهبران سهمي تعيين كننده دررشد يا انحطاط جامعه ها وملت ها دارند.اهميّت رهبري درجامعه ازآن جهت است كه زندگي اجتماعي وويژگي هايش ايجاب مي كند فرد يا افرادي براي سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها درجامعه به رهبري وهدايت آنان همت گمارند وبراي جلوگيري ازهرج ومرج و بي نظمي ، برنامه ريزي كنند وآن را به اجرا درآورند. اين موضوع ويژه ي جامعه ي خاصي نيست، بلكه قوانين اساسي دربيشتر كشورهاي دنيا، كه با نظام دموكراسي اداره مي شوند، به گونه اي تدوين يافته كه يك فرد نسبت به ديگران داراي اختيارات ومسؤوليت هاي بيشتري است؛ خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رييس جمهور، يا صدراعظم ويا نخست وزير.
اسلام به عنوان دين كامل وجامع، كه براي تمام نسل ها و درهمه ي زمان ها ومكان ها، عرضه شده است، به رهبري وهدايت جامعه توجّهي ويژه دارد.پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) پس ازهجرت به مدينه وفراهم ساختن زمينه هاي حكومت وگرفتن بيعت ازقبيله هاي مدينه وانعقاد پيمان برادري ميان مهاجران وانصار، نخستين حكومت اسلامي را بنا نهاد وخود ، زمامش را برعهده گرفت. درآن هنگام، مساجد ، محل تجمّع مسلمانان براي حل وفصل امورعبادي ، اجتماعي وسياسي شد.بدين ترتيب، رهبري وزمامداري جامعه درمفهوم گسترده اش ازهمان هنگام دراجتماع مسلمانان شكل گرفت.
درباورشيعه، پس ازپيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) امامان معصوم(عليهم السلام) ازسوي خداوند افزون بر هدايت ديني ومعنوي مردم مسؤوليّت رهبري سياسي جامعه ي اسلامي را نيز برعهده داشته اند. درزمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (عليه السّلام) نيزگرچه شخص معيني براي رياست حكومت تعيين نشده است، ولي با توّجه به آيات قرآن و روايات معصومين( عليهم السلام) درباره ي ملاك هاي حاكم وزمامدار سياسي، مشخص مي شود كه رهبري جامعه برعهده ي فقيهان وكارشناسان ديني است؛ چرا كه ازآنان به عنوان جانشينان پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم)، امينان رسولان، دژهاي اسلام، حاكمان مردم ووارثان پيامبران، يادشده است. اين روايات، برحاكميت الهي فقيه ولزوم گردن نهادن مردم به ا ين گونه ولايت ورهبري تصريح دارند.

تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007