سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید امروز : 7874 نفر

موضوع : رهبري درنظام اسلامي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رهبري درنظام اسلامي
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2500 تومان

فهرست
اهميّت رهبري
ارزش و اهمیت ولایت و رهبری در جامعه اسلامی
اهمیت رهبری و مدیریت در اسلام
ضرورت و اهمیت رهبری:
منابع
  اهميّت رهبري
موضوع رهبري وهدايت جامعه ، درطول تاريخِ حيات انساني همواره يك امر مهمّ سياسي،فرهنگي، اجتماعي وتربيتي بوده است؛ زيرا رهبران سهمي تعيين كننده دررشد يا انحطاط جامعه ها وملت ها دارند.اهميّت رهبري درجامعه ازآن جهت است كه زندگي اجتماعي وويژگي هايش ايجاب مي كند فرد يا افرادي براي سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها درجامعه به رهبري وهدايت آنان همت گمارند وبراي جلوگيري ازهرج ومرج و بي نظمي ، برنامه ريزي كنند وآن را به اجرا درآورند. اين موضوع ويژه ي جامعه ي خاصي نيست، بلكه قوانين اساسي دربيشتر كشورهاي دنيا، كه با نظام دموكراسي اداره مي شوند، به گونه اي تدوين يافته كه يك فرد نسبت به ديگران داراي اختيارات ومسؤوليت هاي بيشتري است؛ خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رييس جمهور، يا صدراعظم ويا نخست وزير.
اسلام به عنوان دين كامل وجامع، كه براي تمام نسل ها و درهمه ي زمان ها ومكان ها، عرضه شده است، به رهبري وهدايت جامعه توجّهي ويژه دارد.پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) پس ازهجرت به مدينه وفراهم ساختن زمينه هاي حكومت وگرفتن بيعت ازقبيله هاي مدينه وانعقاد پيمان برادري ميان مهاجران وانصار، نخستين حكومت اسلامي را بنا نهاد وخود ، زمامش را برعهده گرفت. درآن هنگام، مساجد ، محل تجمّع مسلمانان براي حل وفصل امورعبادي ، اجتماعي وسياسي شد.بدين ترتيب، رهبري وزمامداري جامعه درمفهوم گسترده اش ازهمان هنگام دراجتماع مسلمانان شكل گرفت.
درباورشيعه، پس ازپيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) امامان معصوم(عليهم السلام) ازسوي خداوند افزون بر هدايت ديني ومعنوي مردم مسؤوليّت رهبري سياسي جامعه ي اسلامي را نيز برعهده داشته اند. درزمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (عليه السّلام) نيزگرچه شخص معيني براي رياست حكومت تعيين نشده است، ولي با توّجه به آيات قرآن و روايات معصومين( عليهم السلام) درباره ي ملاك هاي حاكم وزمامدار سياسي، مشخص مي شود كه رهبري جامعه برعهده ي فقيهان وكارشناسان ديني است؛ چرا كه ازآنان به عنوان جانشينان پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم)، امينان رسولان، دژهاي اسلام، حاكمان مردم ووارثان پيامبران، يادشده است. اين روايات، برحاكميت الهي فقيه ولزوم گردن نهادن مردم به ا ين گونه ولايت ورهبري تصريح دارند.

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007