چهارشنبه 28 شهریور 1397
بازدید امروز : 6678 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
تعداد صفحه :
24
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
خلاصه :
1. مقدمه :
2. دستگاههاي آزمايش و مراحل آن
3. نتايج آزمايشات :
4) ضريب متوسط انتقال حرارت.
4.1) مقايسه مقادير آزمايشي hw با روابط موجود
4.2) يك رابطه پيشنهادي
4.3) مقايسه با داده¬هاي قبلي
5. خلاصه و نتيجه¬گيري :
  خلاصه :
آزمايشاتي براي اندازه¬گيري ضريب انتقال حرارت بين يك لوله افقي به طور الكتريكي گرم شده و يك بستر جامد – هوا از glass beuds ، دولوميت ، شن ، كربيد سيليكون و ذرات آلومينا انجام شد. اثر اندازه ، شكل و تراكم ذرات ، حرارت مخصوص ، Velocity توده سيال هوا ، اندازه لوله ، مواد لوله ، عمق بستر ، جريان حرارت و طرح توزيع كننده بر سرعت انتقال حرارت تخمين زده شد. نتايج تجربي ضريب انتقال حرارت ، hw با پيشگوئي¬هايي روابط موجود براي اين داده¬ها مقايسه شد. دريافت شد كه اين روابط براي توليد مجدد داده¬ها ناكافي مي¬باشند. بنابراين براي hw براساس داده¬هاي تجربي ، يك رابطه پيشنهاد شد و براي ارزيابي تناسب آن براساس داده¬هاي موجود در مقاله امتحان شد.
1. مقدمه :
بحران انرژي اخير ، توسعه تكنيكهاي كافي براي بقاي نسلها را با استفاده از سوخت فسيلي در آمريكا موجب شده است. يك چنين سوختي زغال سنگ است و كارهاي وسيعي براي توسعه سوخت بستر سيال زغال سنگ در جهت توليد بخار و گازهاي گرم فشرده براي راندن توربينها در يك چرخه قدرتي ادغام شده در حال انجام مي¬باشد. بستر داراي لوله¬هاي ديگ بخار مي¬باشد كه آب براي توليد بخار از آن عبور مي¬كند.
يك طراحي كافي براي دانستن ضريب انتقال حرارت بين لوله و بستر و همچنين بستگي آن به شرايط عمليات ، مواد بستر و ابعاد لوله نياز مي¬باشد.
تلاشهاي حاضر براي توليد اطلاعات براي دستيابي به هدف نهايي نياز بوده است و در حقيقت ما داده-هايي براي متوسط ضريب انتقال حرارت براي يك لوله افقي غوطه¬ور در يك بستر سيال ذرات (كمتر از mm1) با ويژگي¬هاي مختلف در اتاق حرارتي به مانند عمل كردن fluidi3ing velocity. محفظه احتراق بستر سيال ، زغال سنگ گوگردي زيادي را در بستري از سنگ آهك يا دولوميت ذرات بزرگ ، بزرگتر از mm1 مي¬سوزاند. با اين حال اطلاعات منتشر شده در اينجا به طور مستقيم براي طراحي محفظه احتراق بستر سيال زغال سنگ رده پايين مفيد مي¬باشند.
در اينجا زغال سنگ رده پايين در بستر بي¬اثر ماسه و يا ذرات آلوميناي كمتر از mm1 مي¬سوزند. آزمايشي براي مطالعه خصوصيات سوخت زغال سنگ رده پايين در مركز تكنولوژي انرژي Grand Forks در حال انجام مي¬باشد. [1].
مقالات جامعي از مطالعات اساسي روي انتقال حرارت بستر سيال وجود دارند. [10-1] اهميت تلاشهاي تئوري و آزمايش براي درك مكانيزم انتقال حرارت به بستر سيال با شرايط غيريكنواخت براي حركت ذرات جامد در حرارتهايي مانند تابش كه مي¬تواند ناديده گرفته شود (k900 >) و اندازه ذرات (mm1 <) به حد كافي كوچك كه انتقال گاز در سيستم¬هاي غير فشرده مي¬تواند ناديده گرفته شود مي¬باشد.
براساس آناليز مطالعات موجود از مكانيزمهاي ديوار به بستر انتقال حرارت Saxena و همكارانش فاكتورهاي مختلفي را كه بايد در توسعه روابط كلي مورد توجه قرار گيرد پيشنهاد دادند [10] وجود دارند : ..................

تحقیقهای مشابه
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
24 صفحه - 3500 تومان
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
21 صفحه - 25000 تومان
طراحي تدريس عملي موفق در هر يك از مباحث درس هديه هاي آسمان مربوط به طرح آموزش معلمان
8 صفحه - 2000 تومان
تلخيص يك داستان كوتاه
3 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12
24 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20
32 صفحه - 15600 تومان
ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي يك مطالعه ميان فرهنگي
27 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك تحليل كيفي مراقبت دوره اي راهها - درك مكانيسم ها در مديريت پياده رو 48
71 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم¬ها از جريان¬هاي اطلاعاتي
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك باز نگري از نانو تكنولو‍ژي 23
10 صفحه - 10000 تومان
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
20 صفحه - 6000 تومان
عمليات اجرا و احداث يك ساختمان مسكوني از ابتدا تا اجراي كامل
17 صفحه - 4000 تومان
نگاهي به تاريخچه روز جهاني معلم يك دنيا فانوس رنگي
2 صفحه - 1000 تومان
پروژه آشنایی با لوله کشی گاز خانگی و تجاری
47 صفحه - 7000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007