جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 2003 نفر

موضوع : انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
تعداد صفحه :
24
قیمت :
3500 تومان

فهرست مطالب
خلاصه :
1. مقدمه :
2. دستگاههاي آزمايش و مراحل آن
3. نتايج آزمايشات :
4) ضريب متوسط انتقال حرارت.
4.1) مقايسه مقادير آزمايشي hw با روابط موجود
4.2) يك رابطه پيشنهادي
4.3) مقايسه با داده¬هاي قبلي
5. خلاصه و نتيجه¬گيري :
  خلاصه :
آزمايشاتي براي اندازه¬گيري ضريب انتقال حرارت بين يك لوله افقي به طور الكتريكي گرم شده و يك بستر جامد – هوا از glass beuds ، دولوميت ، شن ، كربيد سيليكون و ذرات آلومينا انجام شد. اثر اندازه ، شكل و تراكم ذرات ، حرارت مخصوص ، Velocity توده سيال هوا ، اندازه لوله ، مواد لوله ، عمق بستر ، جريان حرارت و طرح توزيع كننده بر سرعت انتقال حرارت تخمين زده شد. نتايج تجربي ضريب انتقال حرارت ، hw با پيشگوئي¬هايي روابط موجود براي اين داده¬ها مقايسه شد. دريافت شد كه اين روابط براي توليد مجدد داده¬ها ناكافي مي¬باشند. بنابراين براي hw براساس داده¬هاي تجربي ، يك رابطه پيشنهاد شد و براي ارزيابي تناسب آن براساس داده¬هاي موجود در مقاله امتحان شد.
1. مقدمه :
بحران انرژي اخير ، توسعه تكنيكهاي كافي براي بقاي نسلها را با استفاده از سوخت فسيلي در آمريكا موجب شده است. يك چنين سوختي زغال سنگ است و كارهاي وسيعي براي توسعه سوخت بستر سيال زغال سنگ در جهت توليد بخار و گازهاي گرم فشرده براي راندن توربينها در يك چرخه قدرتي ادغام شده در حال انجام مي¬باشد. بستر داراي لوله¬هاي ديگ بخار مي¬باشد كه آب براي توليد بخار از آن عبور مي¬كند.
يك طراحي كافي براي دانستن ضريب انتقال حرارت بين لوله و بستر و همچنين بستگي آن به شرايط عمليات ، مواد بستر و ابعاد لوله نياز مي¬باشد.
تلاشهاي حاضر براي توليد اطلاعات براي دستيابي به هدف نهايي نياز بوده است و در حقيقت ما داده-هايي براي متوسط ضريب انتقال حرارت براي يك لوله افقي غوطه¬ور در يك بستر سيال ذرات (كمتر از mm1) با ويژگي¬هاي مختلف در اتاق حرارتي به مانند عمل كردن fluidi3ing velocity. محفظه احتراق بستر سيال ، زغال سنگ گوگردي زيادي را در بستري از سنگ آهك يا دولوميت ذرات بزرگ ، بزرگتر از mm1 مي¬سوزاند. با اين حال اطلاعات منتشر شده در اينجا به طور مستقيم براي طراحي محفظه احتراق بستر سيال زغال سنگ رده پايين مفيد مي¬باشند.
در اينجا زغال سنگ رده پايين در بستر بي¬اثر ماسه و يا ذرات آلوميناي كمتر از mm1 مي¬سوزند. آزمايشي براي مطالعه خصوصيات سوخت زغال سنگ رده پايين در مركز تكنولوژي انرژي Grand Forks در حال انجام مي¬باشد. [1].
مقالات جامعي از مطالعات اساسي روي انتقال حرارت بستر سيال وجود دارند. [10-1] اهميت تلاشهاي تئوري و آزمايش براي درك مكانيزم انتقال حرارت به بستر سيال با شرايط غيريكنواخت براي حركت ذرات جامد در حرارتهايي مانند تابش كه مي¬تواند ناديده گرفته شود (k900 >) و اندازه ذرات (mm1 <) به حد كافي كوچك كه انتقال گاز در سيستم¬هاي غير فشرده مي¬تواند ناديده گرفته شود مي¬باشد.
براساس آناليز مطالعات موجود از مكانيزمهاي ديوار به بستر انتقال حرارت Saxena و همكارانش فاكتورهاي مختلفي را كه بايد در توسعه روابط كلي مورد توجه قرار گيرد پيشنهاد دادند [10] وجود دارند : ..................

تحقیقهای مشابه
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
24 صفحه - 3500 تومان
انتقال حرارت بين يك لوله افقي و يك بستر سيال گاز
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
21 صفحه - 27300 تومان
طراحي تدريس عملي موفق در هر يك از مباحث درس هديه هاي آسمان مربوط به طرح آموزش معلمان
8 صفحه - 2000 تومان
تلخيص يك داستان كوتاه
3 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل چند گانه براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي منشااي خلاصه12
24 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی20
32 صفحه - 15600 تومان
ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي يك مطالعه ميان فرهنگي
27 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك تحليل كيفي مراقبت دوره اي راهها - درك مكانيسم ها در مديريت پياده رو 48
71 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك مدل فازی براي محاسبه اعتماد به جريان كار با استفاده داده هاي اصلی
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك الگوريتم كارآمد در استخراج مجموعه آيتم¬ها از جريان¬هاي اطلاعاتي
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - يك باز نگري از نانو تكنولو‍ژي 23
10 صفحه - 10000 تومان
تأثير بي ثباتي تورم بر روي تورم - ناپايداري تصادفي در مدل ميانگين با يك ساختار دايناميكي
20 صفحه - 6000 تومان
عمليات اجرا و احداث يك ساختمان مسكوني از ابتدا تا اجراي كامل
17 صفحه - 4000 تومان
نگاهي به تاريخچه روز جهاني معلم يك دنيا فانوس رنگي
2 صفحه - 1000 تومان
گفت و گو با يك جانباز شيميايي 70 هزار شمع در حال سوختن...
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه آشنایی با لوله کشی گاز خانگی و تجاری
47 صفحه - 7000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007