موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی حقوقی اکره در عقود و قرار دادها
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی حقوقی اکره در عقود و قرار دادها
تعداد صفحه :
26
قیمت :
6000 تومان

عنوان
مقدمه
فصل اول:تعریف عقد
مبحث نخست : فرق بين عقد و قرارداد
فصل دوم:تعریف اکراه
مبحث نخست:وضع معامله توام با اکراه
مبحث دوم:اقسام اکراه
گفتار اول:اکراه مادی
گفتار دوم:اکراه معنوی
مبحث سوم:عناصر تشکیل دهنده اکراه
مبحث چهارم : شرایط تاثیر‌گذاری اکراه
فصل سوم: اکراه در عقود و قرارداد
مبحث نخست : اکراه از سوی شخص ثالث
مبحث دوم : مورد تهدید در اکراه موثر
مبحث سوم : خوف در مقابل تهدید
گفتار اول : اکراه در ایقاعات
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع

مقدمه
قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ماده 202 ق . م . به برخی از شرایط و ملاک های تحقق اکراه اشاره کرده است اکراه به اعتبار مکره عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثر فشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می شود به طوری که وی می تواند آزادانه قصد کند این فشار در حدی است که تنها رضا را از شخص مکره سلب می کند اما قصد و اراده انسانی شخص صحیح است به طور مثال اگر کسی به تخریب اموالش تهدید شود و با اکراه خانه خود را بفروشد در هنگام فروش اگر چه فاقد رضاست اما با اراده انشایی خود رابطه حقوقی را ایجاد می کند اما اگر شدت فشار و تهدید به حدی باشد که شخص قادر به انشا معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد , در چنین وضعی باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله او را باطل اعلام کرد . این حالت را الجا می نامند پس نتیجه آن است که اکراه به معنای متعارف خود موجب فقد رضاست و در معنای شدید خود سبب از بین رفتن قصد است در حقوق خارجی عنوان مشابه دیگری به نام نفوذ ناروا وجود دارد نفوذ ناروا در مواردی که تحقق می یابد که در یک رابطه نزدیک و پنهان یک طرف ضعیف و یک طرف مسلط وجود دارد و طرف قوی با استفاده از موقعیت خود با اعمال فشار نامشروع طرف مقابل را به دادن امتیاز مجبور می کند که در روابط بین والدین و فرزندان وکیل و موکل و پزشک و بیمار ممکن است چنین وضعیتی پیش آید در این موارد نیز شرایط مشابه با اکراه وجود دارد.
ساماندهی موضوع
این تحقیق در دو فصل و یک نتیجه گیری بیان شده است که در فصل اول به تعریفهایی از عقد و قراد و اکراه و انواع آن پرداخته شده است. و در فصل دوم ضمن بررسی به موضوع اصلی، که همان بررسی اکراه در عقود و قرار دادها می باشد ، ضمن تحلیل و تجزیه موضوع هر یک از فرضیه ها بیان شده و در رد و یا اثبات درستنی آن بحث و گفتگو شده است و در نتیجه گیری ضمن خلاصه ای از کل مطالب گفتهئشده چند راهکار در زمینه بهتر شدن موضوع فوق بیان شده است. ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی حقوقی اکره در عقود و قرار دادها
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
72 صفحه - 15000 تومان
طلاق - بررسی حقوقی و قانونی طلاق
36 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 8000 تومان
مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
19 صفحه - 2500 تومان
قصاص و بررسی حقوقی قصاص
67 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه
41 صفحه - 10000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
20 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
20 صفحه - 5000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
29 صفحه - 4000 تومان
حقوق- بررسی اکراه در عقود و قراد داد
37 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 6000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 1000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007