موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2c آنلاین تایلند
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
تعداد صفحه :
73
قیمت :
54000 تومان

چكيده:
هدف از اين مطالعه بررسي اين بود كه چگونه شركتهاي b2c تايلندي كه در تجارت تازه وارد مي باشند با يا بدون مارك تجاري شناخته شده با استفاده از استراتژي اطمينان اعتماد مصرف كننده را در تجارت آنلاين به طور كامل كنترل مي كند.
براي انجام اين مطالعه سؤالات زير مطرح شد چگونه مؤلفه ها به ويژه انتقال، اعتبار، آشنايي، وضعيت، ريسك،‌ مشاركت و شفافيت در مدل اطمينان ايگل براي استراتژي اطمينان شركتهاي b2c در تاليند ميتواند مؤثر به كار گرفته شود.
چگونه مدل اعتماد ايگل مي تواند براي شركتهاي b2c در تايلند به طور مؤثر به كار گرفته شود و اينكه از مباحث فوق تحقيق و متدولوژي آن با مطالعات چندگانه شركتهاي آنلاين تايواني تكميل شد ما همچنين اطلاعات را از طريق مصاحبه ها جمع آوري كرديم همچنين آنها را از وب سايتهاي هر دو شركت مطابق با نظريه مربوطه گرد آوري كرديم نتيجه گيري اين مطالعه نيز نشان ميدهد كه شركتها نياز به تمام مؤلفه هايي دارند كه از نظريه براي ايجاد كارآيي مؤثر در اعتماد مصرف كننده در محيط آنلاين مشخص مي گردد.
فهرست مطالب
فصل اول:
1 مقدمه
1-1 سابقه
2-1 تعريف اعتماد
3-1 ناحيه مسئله
4-1 هدف كلي تحقيق
فصل دوم :
2- مرور ادبيات موضوعي
1-2- مدل اطيمنان
1-1-2- انتقال
2-1-2-اعتبار
3-1-2 آَشنایی
4-1-2- وضعیت
5-1-2- ریسک
6-1-2- مشارکت و همکاری
7-1-2- شفافیت
2-2 به کارگیری اعتماد برای مصرف کننده
1-2-2- فراهم کردن ابزار تماس
2-2-2 واکنش پذیر بودن
3-2-2- کیفیت کمک
4-2-2- لمس شخصی
5-2-2- کنترل مشتری
6-2-2- انجام تعهد
7-2-2- خدمات پس از فروش
3-2- بحث مسئله
فصل سوم :
3- چارچوب مفهومی
1-1-3- مدل اطمینان
2-1-3- به کار گیری اعتماد برای مصرف کننده
2-3- چارچوب مرجع تلفیق شده
فصل چهارم :
4- متدلوژی تحقیق
1-4-استراتژی تحقیق
2-4- انتخاب نمونه
3-4- روش جمع آوری داده ها
4-4- تجزیه وتحلیل داده ها
5-4- اعتبار وقابلیت اطمینان
فصل پنجم :
5-ارائه داده ها
مطالعه موردي شماره 1 : شركت هوايي آسيا
فصل ششم:
6- داده هاي تجزيه وتحليل
1-6- شركت شماره 1 شركت هوايي آسيا
1-1-6- مدل اطمينان در شركت هوايي آسيا
2-1-6- به كارگيري اعتماد در شركت هوايي آسيا
2-6- دو شركت : تاي هند
1-2-6- مدل اعتماد در شركت تاي هند
2-2-6- به كارگيري اعتماد در شركت تاي هند
3-6- تجزيه و تحليل مورد عرضي
فصل هفتم :
7- نتيجه گيري و توجيهات
1-7- نتيجه گيري
مراجع
1- مقدمه:
در فصل اول اين پايان نامه ما اين موضوع را مطرح مي كنيم كه چگونه اينترنت در زندگي بشر عموميت يافته و سپس پيشينه اينترنت و شبكه جهاني آن را بررسي مي كنيم سپس تعريف اعتماد و توسعه اطمينان و اعتماد مصرف كنده را در توسعه تجارت معرفي مي كنيم بعد به ناحيه مسئله مي رويم و در مورد ‌آنچه كه در تجارت آنلاين روي مي دهد بحث مي كنيم در نهايت هدف و موقعيت بندي مسئله را مشخص مي كنيم.
1-1 سابقه
خريد و فرايند آن به طور كلي شامل مصرف كننده و فراهم كننده آن مي باشد سلومون و آزيگارد خريد در يك فروشگاه را با آشنايي مصرف كننده در مورد كالاي مورد خريد براي يك مدت زمان طولاني مطرح مي كنند با وجود اين وقتي كه شركتها با توسعه تكنولوژي براي حروف آنلاين مواجه مي شوند بسياري از شركتها فرصت خود را براي توسعه تجارت در به دست آوردن مزاياي بيشتر براي رقباي خود مدنظر قرار مي دهند كه اين مي تواند پايه اي براي شروع تجارت الكترونيك باشد .
در مقايسه خريد سنتي با خريد آنلاين رايكورد و جان بيان كردند كه خريد آنلاين با خريد سنتي و با كاهش تعاملات بين مغازه ها و فروشگاهها و خريداران فيزيكي متفاوت مي باشد بنابراين در مورد بحث درباره نوع جديد سيستم خريد آنلاين تجارت الكترونيكي توسعه مي يابد مايكل بيان مي دارد كه خريد الكترونيكي سيستم خاصي را با عنوان فرايند معاملاتي توسعه مي دهند كه متفاوت از خريد سنتي مي باشد زيرا مذاكره بين مشتري و فروشنده را از طريق صفحات الكترونيكي فراهم مي كند و به نوعي معامله و مذاكره رو در رو مي باشد علاوه بر اين استفاده از تداخلات الكترونيك به جاي استفاده از فضاهاي مكاني مثلاً‌ قفسه هاي فروشگاه مي تواند شرايطي بهتري را مطرح نمايد برخلاف اين كه سيستم مشخص مي باشد و جذابيت خاصي دارد پيت و واتسون در سال 1998 بيان داشتند كه اينترنت هسته مركزي را داشته و مي تواند پتانسل خاصي را براي تبديل تجارت آنلاين به تجارت مؤثرتر را داشته باشد . بلتون و همكاران در مورد اينترنت بيشتر بحث كردند به نوعي با چاپ و گسترش ساختارهاي مناسب بين فعالان و اجازه دادن به هر كس ديگر براي حضور 24 ساعته در شبانه روز روند مناسبي را براي خريد آنلاين فراهم مي كند.
با وجود اين آيگمي و جان به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از شركتها وب سايت خود را با ابزار توسعه سريع ايجاد كرده و به نوعي سريعتر و بهتر با مشتريان خود ارتباط برقرار مي كنند.
وقتي كه شبكه جهاني اينترنت با تجارت تركيب مي شود تونوما در اين مورد بيان مي دارد كه تجارت آنلاين يا تجارت الكترونيك به نوعي شامل روندها و تكامل شركتهايي مي باشد كه به عنوان بخشي از فرايند تجاري، تبليغات و توسعه محصول و فعال سازي تجارت و ارتباطات بين مصرف كنده و شركت و معاملات و اكتسابات الكترونيكي هماهنگ مي گردد بر اساس بررسيهاي فالد تجارت الكترونيك به عنوان نوعي از هنر و علم تعريف مي شود كه شامل فروش محصول يا خدمات در محيط آنلاين مي باشد او همچنين تجارت الكترونيك را با تجارت b2b, b2c با هم در نظر مي گيرد چرلفورد در سال 1999 بيان مي دارد كه تجارت الكترونيك يك تجارت جديدي نمي باشد بلكه از دهه 70 ميلادي موجود بوده است و در آن زمان با عنوان داده هاي تبادل الكترونيكي مشخص مي شود با وجود اين او بيان مي دارد كه edi و تجارت الكترونيكي تفاوت شاخص را با اينترنت و شبكه جهاني آن دارد كه به نوعي تجارت الكترونيك را در دسترس مصرف كننده قرار مي دهد.
در اين باره بِت بيان مي دارد كه تجارت الكترونكي روش جديدي را براي توسعه فرصتهاي تجاري شركتها بيان مي دارد كه متمركز بر سه عامل اصلي ايجاد شركت،‌ بازاريابي و حمايت و فروش مشتري مي باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 54000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
76 صفحه - 24000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
30 صفحه - 21000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
90 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
62 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی کامپیوتر در شرکت ... رایانه
30 صفحه - 15000 تومان
کار آموزی کامپیوتر در شرکت .....
51 صفحه - 15000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 9000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده در گردشگری 10
9 صفحه - 27000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 75000 تومان
انگیزش مصرف کننده پاورپوینت
18 صفحه - 7500 تومان
درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق
12 صفحه - 7500 تومان
معرفی شرکت تکنوفوم تولید کننده انواع سقف های کاذب
13 صفحه - 10500 تومان
پروژه انبارداری در شرکت پایا کلاچ تولید کننده قطعات خودرو
93 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ERP ارزیابی عملکرد اجرایی شرکت تامین کننده برق بر مبنای مثلث خاکستری سفید کردن تابع
9 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007