شنبه 30 تیر 1397
بازدید امروز : 2974 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
تعداد صفحه :
19
قیمت :
2500 تومان

چکیده:
منابع انسانی درسازمانهای یاد گیرنده و دور اندیش از اهمیت و جایگاه ویژه و رفیعی برخوردار است . در تفکر سازمانی مدیران این سازمانها منابع و نیروی انسانی ، دارایی عظیم راهبردی محسوب می شود و از اینرو توجه مدیریت را سخت به خود معطوف نموده است .دیدگاه و نظر مدیران این نوع سازمانها که آینده را نیز از آن خود ساخته و خواهد نمود ، نسبت به مخارج امور کارکنان هزینه ای نیست ، بلکه سرمایه ای و آن هم از نوع سرمایه گذاری راهبردی وبلند مدت است . بنابراین دور از انتظار نبوده و می توان انتظار داشت که کارکنان اینگونه سازمانها برای حرکتهای خلاق و دانش محور پرورش و رشد یابند . مدیران ژرف اندیش به خوبی به این موضوع واقف اند که سازمان یعنی جمعی از کارکنان و بدون آنان ، سازمان وجود خارجی پیدا نمی کند . بنابر این اگر حتی بهترین راهبرد تولید ، بازاریابی و مالی و... در سازمان به کار رود ، ولی سازمان فاقد راهبرد توسعه منابع انسانی باشد، اینگونه سازمانها فقط در کوتاه مدت دوام و بقاء داشته و در بلند مدت راه به جایی نمی برند اگر سازمانها فاقد راهبرد توسعه منابع انسانی صحیح و درست باشند ، در معرض سقوط به ورطه نابرابریها قرار می گیرند یعنی کارکنان به جای اینکه به بهبود کار و انجام درست کارها در سازمان خود فکر کنند از امکانات سازمانی ( تلفن ، فاکس ، فضا و ...) بدنبال جستجوی شغل دیگر استفاده می کنند و از امکانات به غیر اهداف سازمانی استفاده کرده و انگیزه کا ری رو به اضمحلال و نهایتاً زمانیکه انگیزه هارو به زوال و افول باشد در حقیقت سازمانها رو به افول است چرا که سازمانها بدون کارکنان معنایی ندارد . باید به این نکته توجه نمود که حوزه وظایف منابع انسانی در سازمانها بسیار وسیع و گسترده است ولی متاسفانه در اکثر سازمانها واحدهای منابع انسانی که اسم بزرگترین عصاره و دارایی سازمانها ( انسان ) را با خود یدک می کشند ، تقریباً جزو ، واحد های منفعل سازمان محسوب می شوند . بنابراین تحولی اساسی و بنیادین در این واحدها اجتناب ناپذیر و ضروری است و تا زمانیکه راهبرد توسعه منابع انسانی به صورت کار آمد در سازمانها بویژه سامانه عادلانه پرداختها ، فعال نشود انتظار افزایش بهره وری راه به جایی نخواهد برد . در حقیقت باید به این نکته اساسی توجه نمود که مدیریت منابع انسانی سازمان منصوب مدیریت عالی سازمان است واندیشه رهبر اصلی سازمان در تمام تصمیمات و خط مشی های راهبردی سازما ن سایه می افکند وتا زمانیکه اندیشه رهبر سازمان تحول گرا نباشد، مدیریت منابع انسانی سازمان نمی تواند تحولی را ایجاد نماید و از اینرو سازمانها نیازمند رهبرانی خدمتگذار و تحول خواه در تمامی حوزه های سازمانی ، خصوصاً در حوزه منابع انسانی ( موتور محرکه سازمان ) می باشد تا بتوانند سازمانها را از رخوت و رکود کاری رنجات دهند . و در خاتمه ذکر این نکته ضروریست که یکی از ریشه های اصلی تمام معضلات و مشکلات سازمانها ( چه دولتی و چه خصوصی ) فقدان راهبرد صحیح توسعه منابع انسانی است در حالیکه راهبرد اصلی مدیران موفق حفظ کارکنان توانمند می باشد که می شود مدیران با الهام گرفتن از آموزه های مدیریتی دین مبین و مقدس اسلام و علوم روز مدیریت و از طریق ارج نهادن به مهمترین منبع تولید و ارزشمند ترین دارایی سازمان ( کارکنان ) راه اعتلا وپیشرفت را در پیش بگیرند .
مقدمه:
وقتي‌ راجع‌ به‌ توسعه‌ حرف‌ مي‌زنيم‌ منظورمان‌ مجموعه‌ فعاليتها يا فرايندهايي‌ است‌ كه‌ به‌ رشد و شكوفايي‌ تدريجي‌ منجرمي‌شود. اما وقتي‌ درباره‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ قاعدتاً‌ منظورمان‌ مجموعه‌اي‌ از فرايندها و فعاليتهايي‌ است‌ كه‌ باعث‌ مي‌شوند قابليتها و استعدادهايي‌ كه‌ لزوماً‌ هنوز فرصت‌ شكوفاشدن‌ پيدا نكرده‌اند، عينيت‌ و فرصت‌ ظهور پيدا كنند. اما هنگامي‌ كه‌ ازديد سازمـان‌ يـا بنگاه‌ نگاه‌ مي‌كنيم، ارتبـاط‌ بين‌ توسعه‌
منابع‌ انساني‌ به ‌عنوان‌ يك‌ برنامه‌ آينده‌ محور با آينده‌ استراتژيك‌ سـازمـان‌ مطرح‌ مي‌شود.
تاریخچه: سازمان ملل در سال 1990 براي اولين بارگزارشي را تحت عنوان توسعه انساني در سطح جهان منتشركرد كه در آن اهميت توجه به توسعه انساني، تعريف توسعه انساني وچگونگي سنجش توسعه انساني همراه با آمارها وشاخص هاي مربوط به توسعه انساني درسطح جهان مورد بحث واقع شده است. در اين گزارش چنين آمده است كه "مردم ثروت واقعي يك ملت را تشكيل مي دهند؛ و تأكيد شده است كه توجه صرف به شاخص هاي آماري درقالب درآمد ملي وتوليد ناخالص ملي موجب شده هدف نخست توسعه كه مفيد بودن براي انسان هاست، موردابهام قراربگيرد. درگزارش توسعه انساني سازمان ملل در مورد تعريف توسعه انساني چنين آمده است:
"توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساسا"دچار تغيير در تعريف شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله براي مردم عبارت است از: برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب لازم است. چنانچه اين سه امكان غيرقابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهدبود " اما توسعه انساني به همين جا خاتمه نمي يابد. انتخاب هاي ديگري نيز نزد مردم از ارزش بالايي برخوردارند؛ مانند آزادي سياسي، اجتماعي واقتصادي، داشتن موقعيت و فرصت براي دستيابي به نقشي خلاق وسازنده، برخورداري از حيثيت و منزلت شخصي وحقوق انساني تضمين شده .
اساس راهبرد منابع انسانی
راهبرد منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر بکارگیری و بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آنها تاثیر عمده و دیرپایی می‌گذارند.
فلسفه وجودی راهبرد منابع انسانی حمایت از تحقق راهبرد کسب و کار است.
..................

تحقیقهای مشابه
مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
19 صفحه - 2500 تومان
لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
17 صفحه - 2500 تومان
حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن
31 صفحه - 5000 تومان
حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن روش تحقیق
31 صفحه - 5000 تومان
میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
34 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
11 صفحه - 4000 تومان
مدیریت منابع انسانی قدرتمندی شرکتهای کوچک
18 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
43 صفحه - 10000 تومان
ضرورت انگیزش منابع انسانی در سازمان
25 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 16000 تومان
مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
49 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 23000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
9 صفحه - 9000 تومان
مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی
20 صفحه - 2500 تومان
چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
12 صفحه - 2000 تومان
همبستگی اجتماعی وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی
10 صفحه - 1000 تومان
شاخص توسعه انسان
3 صفحه - 1000 تومان
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 12000 تومان
کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
16 صفحه - 2000 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 8000 تومان
سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
24 صفحه - 2500 تومان
ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی
14 صفحه - 2000 تومان
نقش زنان در توسعه اقتصادی
6 صفحه - 1500 تومان
فرایند توسعه فرانسه
21 صفحه - 2500 تومان
طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان
24 صفحه - 2500 تومان
پروژه مالی توسعه فرهنگ استفاده از بیمه
120 صفحه - 15000 تومان
گیلان توسعه از بستر توریسم
7 صفحه - 1500 تومان
بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر توسعه روستایی گیلان
7 صفحه - 1500 تومان
ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی
18 صفحه - 2000 تومان
نقش نظام بانکی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور
5 صفحه - 1000 تومان
هشت راهبرد اصلی توسعه صادرات غیر نفتی
3 صفحه - 1000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
شاخص توسعه انسان
27 صفحه - 3000 تومان
سازمان شانگهای پایگاهی بر ضد توسعه طلبی امریکا
8 صفحه - 1500 تومان
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
16 صفحه - 2000 تومان
شاخص توسعه انسانی
15 صفحه - 2000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
8 صفحه - 1000 تومان
نقش کشاورزی در توسعه اقتصاد گیلان
5 صفحه - 1000 تومان
کارآفرینی و توسعه در دنیا
21 صفحه - 3000 تومان
جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
29 صفحه - 3500 تومان
نظام مدیریتی واقتصادی کشور های توسعه یافته
21 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
شکل گیری گروه تجاری کوچک به عنوان یک الگوی توسعه کارآفرینی
43 صفحه - 7000 تومان
فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
22 صفحه - 3000 تومان
مدرنیسم توسعه نیافتگی
5 صفحه - 1000 تومان
نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
18 صفحه - 2500 تومان
مدیریت توسعه فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 5000 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
23 صفحه - 2500 تومان
راهكاري مؤثر در توسعه فرهنگ روحيه ورزشكاری در جامعه صنعتي
39 صفحه - 5000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 5000 تومان
تاثیر صنعت خودرو سازی در توسعه ژاپن
12 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
50 صفحه - 15000 تومان
جايگاه مديريت توسعه در تعالي سازمان
11 صفحه - 1500 تومان
شاخصهاي توسعه اجتماعي
10 صفحه - 1500 تومان
شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي
13 صفحه - 2000 تومان
مديريت توسعه و بهره گیری از فرصتها
9 صفحه - 1500 تومان
مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10 صفحه - 1500 تومان
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 8000 تومان
تعاونی ها و تقش آنها در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سلامت ، ورزش و توسعه 4
56 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 9000 تومان
نقش ترانزیت در توسعه واردات و صادرات کشور
21 صفحه - 3500 تومان
نقش علم در پيشرفت و توسعه جامعه
10 صفحه - 2000 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 2000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
103 صفحه - 16000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 3000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
20 صفحه - 3000 تومان
اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي و دگرگوني اقتصادي
41 صفحه - 5000 تومان
نقش فرهنگ و هنر در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 2000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 9000 تومان
دلایل توسعه نیافتگی ایران
13 صفحه - 2000 تومان
نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
5 صفحه - 1500 تومان
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
14 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل توسعه یافتگی چین
19 صفحه - 3000 تومان
برنامه شش ساله چهارم توسعه اقتصادی
35 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 16000 تومان
رابطه توسعه اقتصادی با دموکراسی
36 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد فازی (نادقیق) در جهت گزینش سهام پروژه¬ی تحقیق و توسعه (R&D) 13
20 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه بیانیه دورنما و تبلیغی 17
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 25000 تومان
نقش کشتی گیله مردی و توسعه گردشگری شهرستان فومن
5 صفحه - 2000 تومان
تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
53 صفحه - 7000 تومان
نقش کشتی گیله مردی در توسعه گردشگری فومن
18 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت تحقیق و توسعه و بازده مورد انتظار در انگلستان
20 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
6 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
3 صفحه - 3000 تومان
عوامل موثر در توسعه سریع اقتصادی چین
15 صفحه - 2500 تومان
تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
2 صفحه - 1000 تومان
تغییرات اجتماعی و توسعه فرهنگی
16 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
5 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 3000 تومان
جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
22 صفحه - 5000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 3000 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 25000 تومان
جهاني شدن و شهرنشيني در توسعه نيافتگي
21 صفحه - 25000 تومان
چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
10 صفحه - 2000 تومان
چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
10 صفحه - 2000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
96 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به عنوان نیروی محرکه انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار در ترکیه 25
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 25000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش مذهب در توسعه قم
12 صفحه - 1500 تومان
گمرک و توسعه اقتصادی
64 صفحه - 10000 تومان
نقش بانکها در توسعه اقتصادی
12 صفحه - 1500 تومان
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
16 صفحه - 2500 تومان
عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
35 صفحه - 5000 تومان
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
22 صفحه - 3000 تومان
آشنایی با بیمه توسعه و انواع بیمه های آن
13 صفحه - 2000 تومان
بانک های توسعه چند جانبه
13 صفحه - 2000 تومان
چگونگی توسعه شادی و نشاط در سازمان- روش تحقیق
22 صفحه - 2000 تومان
مدیریت آموزش و دستیابی به توسعه پایدار
11 صفحه - 1500 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 5000 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 2500 تومان
توسعه منابع انسانی
3 صفحه - 1000 تومان
نظر اسلام در مورد منابع طبیعی
18 صفحه - 2500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 2000 تومان
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
10 صفحه - 2000 تومان
بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
8 صفحه - 1500 تومان
برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
19 صفحه - 2500 تومان
برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
20 صفحه - 3500 تومان
حسابداری منابع انسانی
6 صفحه - 1000 تومان
برنامه ریزی منابع انسانی
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 15000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
28 صفحه - 3000 تومان
بدهي دولت عامل کمبود منابع است
5 صفحه - 1000 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 1500 تومان
مطالعات شناسايي منابع جزيره ميانكاله بهشهر
17 صفحه - 2500 تومان
بازنگری مدیریت منابع انسانی
3 صفحه - 1000 تومان
تجهیز منابع بانکها تهیه شده بر اساس روش تحقیق
49 صفحه - 7000 تومان
معرفی منابع تاریخی اصفهان فایل به صورت پاوروینت
24 صفحه - 4000 تومان
تولید رادیونوکلیدها منابع مواد پرتوزا
65 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 25000 تومان
راههای جذب منابع و کاهش موقات بانکی
10 صفحه - 2000 تومان
مدیریت منابع انسانی
7 صفحه - 1500 تومان
الکترونیک در منابع انسانی
40 صفحه - 3500 تومان
رويکردهاي نوين در مديريت استراتژيک منابع انساني
22 صفحه - 3500 تومان
نو آوري در مديريت استراتژيک منابع انساني
11 صفحه - 2000 تومان
استراتژي هاي کارکردي مديريت منابع انساني
18 صفحه - 2500 تومان
شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 13000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 15000 تومان
اهمیت شیمی در حفظ و پایداری منابع طبیعی
12 صفحه - 2000 تومان
تاثیر نوع تکنولوژی بر کم و کیف منابع انسانی
15 صفحه - 2500 تومان
تاریخچه آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
11 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
16 صفحه - 16000 تومان
بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
161 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 3000 تومان
نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
16 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
2 صفحه - 3000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی منابع قدرتی مقاوم هایبرید برای برق رسانی روستایی در مالزی
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان
10 صفحه - 10000 تومان
رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
22 صفحه - 2500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 1500 تومان
کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
26 صفحه - 2500 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
جغرافیای انسانی - بررسی روستای پشتیر
5 صفحه - 1500 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
13 صفحه - 2000 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
9 صفحه - 1500 تومان
مدیریت نیروی انسانی - پاورپوینت
17 صفحه - 2500 تومان
مدیریت روابط انسانی - پاورپوینت
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
50 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16
26 صفحه - 13000 تومان
توسعه انسانی در پیشرفت جهان سوم
11 صفحه - 1500 تومان
هدایت و کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
39 صفحه - 4000 تومان
کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
16 صفحه - 2500 تومان
جذب نیروی انسانی در شرکت خصوصی
14 صفحه - 2000 تومان
بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
133 صفحه - 16000 تومان
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
56 صفحه - 17000 تومان
نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
16 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندی
10 صفحه - 10000 تومان
کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
18 صفحه - 4000 تومان
کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
18 صفحه - 3000 تومان
ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
5 صفحه - 2000 تومان
شاخش ها در سنجش سرمایه انسانی فایل بصورت پاورپوینت
24 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007