موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آموزش و یادگیری دانش آموزان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آموزش و یادگیری دانش آموزان
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

به آموزش و یادگیری از یک زاویه می توان به دو صورت نگریست یکی از دریچه هدفها و مجموعه فعالیتهای فرایندی و دیگری عملکردی یا نتیجه ای . هدفهای عملکردی ، بیاناتی مربوط به دست یافته های ویژه یادگیری هستند و در تدریس واقعیتها یا مفاهیم ویژه یادگیری به کار گرفته می شوند . این هدفها معمولاً نتیجه نهایی برخی از فعالیتهای یادگیری بوده و می توانند به سادگی تعریف شوند برخی اوقات یا بسیاری از اوقات خود فعالیت « فرایند » هدف یادگیری است به طور مثال شاگردان کلاس دوم می آموزند چگونه با مسائل مربوط به مدرسه برخورد کنند و این آموزش در نتیجه مواجهه با مسائل و قرار گرفتن در موقعیت عینی صورت می گیرد .
به فراگیران کلاسهای بالاتر آموزش استفاده از شبکه جهانی ارائه می شود . یا چگونگی مباحثه به برخی از فراگیران آموزش داده شود . در اینجاها مهمترین هدف خود فرایند است نه نتیجه نهایی آن فرایند . برای اینگونه دست یافته ها، معلمین به نوشتن هدفهای فرایندی مبادرت می کنند هدفهایی که فراگیران باید در برخی فنون ، تعاملات یا راهبردها مشارکت کنند. ارزش واقعی هر یک از فرایند ها به جریان مربوط به آن فرایند یا تجربه بستگی دارد در یک سیستم معمولاً چهار جزء ملاحظه می شود درون داد، برون داد، جعبه سیاه یا پردازشگر داده ها و درون دادها وجزء چهارم آن باز خورد است .
یکی از عوامل و بخشها که برای تبدیل یک درون داد به برون داد مطلوب نقش اساسی دارد سیستم پردازش یا فرایند (پروسه ) تبدیل داده ها به برون داد است .از آنجا که فرایند ها اهمیت دارندشاخه ای ازدانش تحت عنوان طراحی فرایند ها و مهندسی فرایند، ایجاد شده تا فرایند های خاصی برای رسیدن به اهداف طراحی و به اجرا در آید در آموزش نیز توجه به فرایند ارکان اساسی بوده و اهمیت فوق العادهای خواهد داشت .
اساساً آن نتیجه ای ارزشمند است که با طی فرایند ی مطلوب بدست آید در غیر اینصورت اهداف فرایندی که می تواند در دراز مدت منافع ارزشمند فردی، اجتماعی به بار آورند حاصل نخواهد شد. هدفهای فرایندی به برنامه ریزی دقیق تجربیات یادگیری و همچنین زمان کافی برای تمرین دانش آموزان نیاز دارد . به طور مثال معلمی که مشتاق است در شاگردان مهارتهای نوشتن را ایجادکند باید به آنها فرصت تکرار نوشتن بدهد . دانش آموزان برای کسب مهارتهای لازم در حوزه های گوناگون علمی و نگرشی نیاز دارند از طریق چهار چوبه ای که به دقت برنامه ریزی شده به تمرین و انباشت تجربیات بپردازند . روشهای نتیجه مدار می کوشد اطلاعات و دانسته ها را در حوزه های گوناگون از نسلی به نسلی دیگر منتقل کند ، کتابهای درسی به منابع اطلاعاتی تبدیل می شوند بدون اینکه ارتباط مطالب با هم درک شود.
دراین دیدگاه اطلاعات پراکنده ای که محصول دانش دانشمندان است منتقل می شود ولی در روش و دیدگاه فرایند مدار فرایند هایی که باعث تولید علم شده ومسیری که دانشمندان طی می کنند مورد توجه است. در این روش دانش آموزان خود تولید کننده معلومات خواهند بود.آنها مهارتهای ماندگار در زمینه جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و آزمون آنها کسب می کنند.
مشاهده دقیق ، جمع آوری داده ها ، طبقه بندی یافته ها و کشف نظامها، برخورد با معماها ، ارائه فرضیه ها و طرح ریزی راههاو روشها ، اجرای تحقیق ، تعمیم آموخته ها به صحنه های جدید ، مهارت در رسیدن به اطلاعات جدید ، یادگیری روش یادگیری ، تلاش و کوشش جهت دار برای رسیدن به هدف نه صرفاً ارائه محصول ، چگونگی انجام تعاملات و رفتارهای اجتماعی ، پیدا کردن پاسخ سوالات و مساله های واقعی زندگی با استفاده از منابع انسانی و غیر انسانی و نه صرفاً ارائه یکسویه اطلاعات از فرایند های با ارزش در آموزش و یادگیری است ..................

تحقیقهای مشابه
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
19 صفحه - 2500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 1500 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 1500 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 4000 تومان
روش های آموزش خلاقیت به دانش آموزان
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
تاثیر آموزش مفاهیم قرانی در زندگی دانش آموزان
10 صفحه - 2000 تومان
تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
22 صفحه - 2500 تومان
نقش مشاور در آموزش دانش آموزان
19 صفحه - 2500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
14 صفحه - 2500 تومان
پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
18 صفحه - 2500 تومان
چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
12 صفحه - 1500 تومان
افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
23 صفحه - 3000 تومان
پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
21 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 18000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 18000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 3000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
15 صفحه - 2000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 2500 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
22 صفحه - 2500 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 3000 تومان
زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 2000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 2500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 3000 تومان
آشنایی دانش آموزان با رایانه
9 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 3000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 9000 تومان
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
16 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
8 صفحه - 35000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 12000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
18 صفحه - 2500 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
104 صفحه - 12000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 2500 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 2500 تومان
رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
4 صفحه - 1000 تومان
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
14 صفحه - 2000 تومان
شناخت دانش آموزان دیرآموز
15 صفحه - 2000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007