موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
تعداد صفحه :
15
قیمت :
10500 تومان

بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه روستایی ایران(مطالعه موردی روستای کله هوک از توابع شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان در 6 دهه اخیر)
مقدمه و طرح مسأله
یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه اقتصاد دانان، روانشناسان و به خصوص جامعه شناسان قرار گرفته است بحث توسعه روستایی و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی روستایی بوده است.
در زمینه توسعه روستایی « دیاسن معتقد است توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاص از مردم (روستاییان فقیر) طراحی شده است. این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند، این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است». در نتیجه توسعه روستایی شامل فرایند عمیقی از تغییرات در کل جامعه است. این فرایند روشی برای افزایش فرصت های قابل دسترسی برای فرد و افزایش امکانات بهره وری از آنهاست (ازکیا، بی تا، 21).
هدف های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی شود، بلکه مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را در بر می گیرد (ازکیا، بی تا، 21)
کشورهای جهان سوم از جمله ایران از دیرباز اقداماتی را در جهت توسعه روستایی انجام داده اند و هدفشان بهبود و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستایی بوده است. که اصلاحات ارضی یکی از این اقدامات در جهت رسیدن به این هدف بوده است ولی در ایران در زمان محمدرضا شاه اصلاحات ارضی بیشتر برای تثبیت موقعیت شاه انجام گرفت و عملاً تغییر چندانی در ساختار اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی روستایی ایجاد نکرد و بسیاری از تغییرات و روند رو به رشد زندگی روستایی را بعد از انقلاب ما شاهد هستیم.
رساله حاضر ضمن توجه به برداشت های متفات از مفهوم توسعه در مکاتب جامعه شناسی، با رویکردی التقاطی و با طراحی مدل تلفیقی که در پرتو نظریه های توسعه به طور عام و توسعه و توسعه نیافتگی روستایی به طور خاص مطرح شده تدوین شده است. در ارتباط با روستای کله هوک سعی شده است به کاربرد نظریه هایی که با شرایط روستا همخوانی دارند پرداخته شود هر چند برای این کار نیاز به مطالعات جدی تر است. روشی که برای مطالعه روستا مورد استفاده قرارگرفته روش های مطالعه موردی و تاریخی بود که به نظر می رسید روشهای مناسبی باشند هر چند اگر با روشهای پیمایشی و سایر روشهای تحقیق همراه می شد بر اهمیت کار می افزود. همچنین در این رساله خدماتی که انقلاب اسلامی ایران به روستا ابراز داشته و به خصوص آزادی از قید خوانین و عاملان ظلم و ستم مورد توجه قرار گرفته است و عدم توجه دولت قبلی را با ذکر نمونه هایی مدنظر قرار دادیم. برای فهم بیشتر، ابتدا رساله را با چارچوب مفهومی و نظری شروع و سپس به توضیح روش شناسی آن پرداختیم. در فصول بعدی به منظور آشنایی بیشتر، ابتدا توضیحاتی کلی در مورد روستای کله هوک در زمینه مشخصات جغرافیایی و تاریخیِ، نظام طبقاتی قبل و بعد از انقلاب و مالکیت و نظام بهره برداری و در ادامه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی روستا پرداخته شده است. در پایان یادآور می شوم که این رساله هر چند نمی تواند تمام اطلاعات و مطالب مربوط به روستا را تحت پوشش قرار دهد ولی امید است که سرآغاز مطالعات دیگری باشد برای همه کسانی که به عمران و آبادی روستا می اندیشند.
..................

تحقیقهای مشابه
مطالعه موردی روستای کله هوک- پسکوه (جامعه شناسی روستایی)
15 صفحه - 10500 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 36000 تومان
کیفیت ارائه خدمات به گردشگرا در صنعت هتلداری همراه با مطالعه موردی فایل بصورت پاورپوینت
66 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13
18 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان
10 صفحه - 30000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
بازاریابی گردشگری مطالعه موردی شهر شیراز
38 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
بررسی روستای بنکده - جغرافیای روستایی بنکده
59 صفحه - 27000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 18000 تومان
پیدایش و گسترش اندیشه های جامعه شناسی ارتباطات
36 صفحه - 7500 تومان
رابطه جامعه شناسی با حقوق
49 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
6 صفحه - 18000 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 9000 تومان
فرهنگ جامعه شناسی ایران
8 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 6000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 6000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
30 صفحه - 90000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007