سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 4053 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان

تعداد فرضیه : 7 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون : اسپرمن
تعداد نمونه : 150 عدد
پرسشنامه : پرسشنامه 11 سئوال همراه با گویه
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 8000 تومان
ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
تعداد صفحه :
2
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فرضیه با سئوال تحقیق

1) آیا بین عزت¬نفس دانش¬آموزانی که پیشرفت تحصیلی بالایی و پیشرفت تحصیلی پایینی حادند تفاوت معنی¬داری وجود دارد؟

2) آیا بین عزت¬نفس دختران و پسران دانش¬آموز تفاوت معنی¬داری وجود دارد؟

جامعه آماری

جامعه مورد مطالعه تحقیق کل دانش آموزان مقطع دبیرستان بخش خشکبیجار که در حال حاضر در دو مدرسه پسرانه و دخترانه در حال تحصیل هستند . و تعداد هر کدام از مدارس 349 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند .

گروه نمونه

نمونه مورد تحقیق 40 نفر از هر کدام از مدارس پسرانه و دخترانه هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده¬اند .

روش آماری

برای محاسبه داده¬های حاصل از پرسشنامه و اثبات یا رد فرضیه¬ها از آزمون t برای مقایسه میانگینها دو گروه مستقل استفاده نموده¬ام برای محاسبه این آزمون از فرمول زیر استفاده نمودم

t=(x_1-x_2)/√((∑▒〖x_1^2+∑▒x^2 〗)/(N_1+N_2-2)(1/N_1 +1/N_2 ))

میانگین گروه اول = x1

میانگین گروه دوم = x2

مجموع مجذور انحراف نمرات از میانگین برای گروه اول = ∑▒x_1^2

مجموع مجذور انحراف نمرات از میانگین برای گروه دوم= ∑▒x_2^2

اندازه¬های گروه اول و دوم = N2 و N1

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017