جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 4067 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
میانگین:
میانه:
مد:
واریانس:
انحراف معیار:
ضریب تغییرات:
نمودار ساقه و برگ:
میانگین:
میانه:
مد:
میانگین انحرافی:
واریانس:
انحراف معیار:
ضریب تغییرات:
میانگین:
میانه:
مد:
چارکها:
واریانس:
انحراف معیار:
ضریب تغییرات:
نمودار ساقه و برگ
  مقدمه
در این تحقیق نمرات دو گروه از دانش آموزان در درس ریاضی جمع آوری شده است در مرحله اول نمرات دانش آموزان قبل از کار با کتاب راهنما و در مرحله بعدی نمرات راهنما با کتاب راهنما جمع آوری شده و در نهایت بین داده ها مقایسه به عمل آمده است.
داده ها
داده های زیر مربوط به نمرات دانش آموزان یک کلاس در درس ریاضی می باشد.
11.5-12-13.25- 14 – 14.75 – 16 – 19.5 – 10 – 12.5 – 12.75 – 14.25 – 17 – 20 -10.5 – 13 – 12.25 – 15.75 – 17.5 – 18.5 – 11 – 13.5 – 12 – 14.5 – 13 – 16.5 – 15 – 15.5 – 13 – 12.75 - 13.75
میانگین:
برای این داده ها میانگین را به صورت زیر حساب می کنیم:
x ̅=(x_1+x_2+⋯+x_n)/n=>
x ̅=(11.5+12+⋯+13.75)/30=14.18≈14.3
میانه:
برای بدست اوردن میانه باید داده ها را به صورت صعودی(از کوچک به بزرگ) مرتب کنبم. که در اینجا چون تعداد داده ها زوج است میانه را از روش زیر محاسبه می کنیم.
MD=(X_(n/2)+X_((n+1)/2))/2=>MD=(13.5+13.75)/2=13.6
مد:
داده ای است که بیشترین تکرار را داشته باشد.از آنجا که بیشترین تکرار مربوط به عدد 13 است بنابراین:
MOD=13
برای محاسبه چارکها به این ترتیب عمل می کنیم که از میانه نیمه اول داده های مرتب شده چارک اول Q1 و از میانه قسمت دوم داده ها چارک سوم یا همان Q3را بدست می آوریم.
Q_1=12.5
Q_3=15.75

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017