موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحققی و توسعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان

نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه
مدیریت دانایی، مجموعه ای از فرایندها برای فهم و به كارگیری منبع استراتژیك دانش در سازمان است. مدیریت دانایی، رویكردی ساخت یافته است كه رویه‌هایی را برای شناسایی، ارزیابی و سازماندهی، ذخیره و به كارگیری دانش به منظور تامین نیازها و اهداف سازمان برقرار می‌سازد.
نتیجه تحقیقات دانشگاه سایمون فراسر در زمینه ارزیابی مدیریت دانایی به عنوان شاخصی جدید در نوآوری سازمانها نشان‌دهنده رابطه تنگاتنگ بین مدیریت دانایی و نوآوری است. این پژوهش برای ارزیابی مدیریت دانایی به بررسی رابطه بین معیارهای كلیدی و مؤثر بر مدیریت دانایی (همچون روشهای تولید دانش، سبك رهبری و تعیین مسئولیت مدیریت، سنجش عملكرد نوآوری، استراتژی‌ هوش رقابتی، قراردادها و اتحادهای استرایك، تكنیك‌های پیش‌بینی رسمی و استراتژیك، توسعه منابع انسانی و تعیین برنامه‌های آموزشی و تخصیص منابع به واحد تحقیق و توسعه) با دو شاخص سنجش نوآوری در شركتها، یعنی جدید و منحصر به فرد بودن محصول یا خدمت در صنایع مختلف پرداخته است.
نتایج این بررسی همچنین حاكی است كه نوآوری با معیارهای مؤثری بر مدیریت دانایی از جمله اقدامات مناسب و قدیمی مدیریت، تلاشهای انجام گرفته در بخش تحقیق و توسعه، مسئولیت انفرادی مدیریت برای نوآوری، سنجش عملكرد و توجه به نیازهای كارمندان ارتباط مستقیم دارد. همچنین این پژوهش نشان داد ۷۱ درصد از شركتهای با تكنولوژی پیشرفته، نوآور بودند، در حالی كه فقط ۵۰ درصد از شركتهایی كه در صنایع با سطح تكنولوژی پایین فعالیت دارند، نوآورند.
● مدل جامع مدیریت دنایی و اجزای اصلی آن
در زمینه مدیریت دانایی، چارچوب‌های مختلف معرفی شده است كه از لحاظ تمركز، حیطه، اجزا و رویكرد با هم متفاوت می‌باشند. اكثر مدل‌های دانش موجود، بر فعالیتهای مدیریت دانایی از دیدگاه چرخه حیات دانش متمركز هستند. این مدل‌ها هنوز هم دیدگاه منسجمی از پیاده‌سازی واقعی مدیریت دانایی ارائه نمی‌نماید. مدل ارائه شده در این مقاله با توجه به اجزای كلیدی مدیریت دانایی كه توسط پژوهشگران شناسایی شده است به ارائه چارچوبی منسجم در جهت پیاده‌سازی مدیریت دانایی می‌پردازد آنچه در نهایت به دست می‌آید، استراتژی و عملكرد مدیریت دانایی خواهد بود كه به هر دو جنبه مالی و غیر مالی مدیریت دانایی توجه یكسانی دارد.
استراتژی مدیریت دانایی اساساً بر بروی منابع و فرایندهای دانش متمركز است، به گونه‌ای كه این اجزا بر تصمیمات استراتژیك و عملكردی مدیریت دانایی تاثیر گذاشته و نتایج آن مجددا بر منابع دانش و فرایندهای آن اثر متقابل می گذارد. منابع دانش شامل‌منابع‌داخلی‌وخارجی،داده‌هاواسناد در فرمها و شكلهای مختلف، مشتریان، شركت‌ها و شركای وابسته است. كاركنان با انجام وظایفی كه بر عهده دارند، واسطه میان منابع دانش ذكر شده و فرایندهای مدیریت دانایی از قبیل كسب، ذخیره، تسهیم و استفاده از دانش می باشند. تاكنون تعاریف مختلفی از مدیریت دانایی ذكر شده است كه با اندكی توجه بر روی آنها در می‌یابیم همه آنها بر یك مكانیسم اساسی توافق دارند.
محركهای مدیریت دانایی، به زیر ساخت سازمانی به منظور ارتقای كارآیی فعالیتهای مدیریت دانایی اشاره دارند. مطالعات موجود نشان می‌دهد كه فرهنگ سازمانی یكی از قویترین عوامل در توانمندسازی مدیریت دانایی به حساب می‌آید.
..................

تحقیقهای مشابه
نقش مدیریت دانایی در ارتقای نو اوری نسل جدید تحققی و توسعه
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 25000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
10 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 29900 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
18 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 18000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 20000 تومان
بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
23 صفحه - 3000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 8000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
103 صفحه - 16000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 35000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش مذهب در توسعه قم
12 صفحه - 1500 تومان
تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
17 صفحه - 2500 تومان
سیستم های جدید مدیریت هزینه
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 32000 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 3000 تومان
کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
16 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 5000 تومان
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
27 صفحه - 2500 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
49 صفحه - 7000 تومان
تفاوت فرهنگی میان نسل جدید و قدیم
23 صفحه - 6000 تومان
تفاوت فرهنگی میان نسل جدید و قدیم
23 صفحه - 3000 تومان
فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
22 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
15 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007