موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مشکلات عمده بهداشت جامعه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مشکلات عمده بهداشت جامعه
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

مقدمه
يكي از مشكلات عمده بهداشت در زمان ما گسترش استعمال دخانيات در جامعه مي‌باشد كه اين خود بعنوان يكي از شايع ترين عوامل مرگ و مير در جهان شناخته شده، چرا كه مصرف اين مواد عامل 25 بيماري كشنده از جمله سرطان ها و بيماري هاي قلبي و عروقي و غيره مي‌باشند و انتظار مي‌رود در سال هاي آينده بزرگترين و بيشترين عامل مرگ و مير و كاهش طول عمر باشد.
همچنين در صورت ادامه روند رو به بالاي مصرف دخانيات در جهان طي 20 سال آينده ساليانه 10 ميليون مرگ ناشي از بيماريهاي مرتبط با استعمال دخانيات بروز مي‌نمايد كه بيش از 70 درصد اين مرگ ها در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اتفاق مي‌افتد.
طي سال هاي اخير مصرف انواع مختلف مواد دخاني مانند قليان به طور گسترده در جامعه شايع شده است كه نقش خاصي را در ورود جوانان و نوجوانان در عرصه استعمال دخانيات ايفا مي‌كند كه مي‌بايست اين گروه از افراد جامعه در زمينه عدم مصرف اينگونه مواد با توجه به زيان هايي كه در آينده گريبانگير آنها خواهند شد بكوشند و از مصرف آنها اجتاب كنند.
بروز بيماري ها و مرگ و مير ناشي از مصرف دخانيات و استنشاق تحميلي دود آنها از جمله سرطان ها- بيماري هاي قلبي و عروقي و حساسيت ها:
در اين زمينه ساليانه 4 ميليون نفر جان خود را در دنيا از دست مي‌دهند و اگر روند استعمال به اين گونه ادامه يابد 500 ميلين نفر از جمعيت فعلي دنيا در نهايت به علت مصرف دخانيات خواهند مرد كه نيمي از اينها را كودكان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند.
زيان هاي اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات:
در اين راستا همين بس كه مصرف داخلي (در ايران) 50 ميليارد نخ سيگار به طور متوسط سالانه 1000 ميليارد تومان صرف خريد و دود شدن اين حصول و 2000 تا 3000 ميليارد تومان صرف بيماري هاي مرتبط با آن مي‌گردد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007