موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : واقع نگری، واقعیت درمانی و واقع گریزی از دیدگاه روان شناسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
واقع نگری، واقعیت درمانی و واقع گریزی از دیدگاه روان شناسی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان

واقعیت¬درمانی، به انسان کمک می¬کند تا بر رفتار و انتخاب‌های خویش تسلط و کنترل داشته باشد. واقعیت¬درمانی، بر نظریه کنترل مبتنی است و فرض را بر این می¬گذارد که مردم، مسئول زندگی خویش و اعمال، احساسات و رفتارشان هستند. واقعیت¬درمانی، حاصل مطالعات گلاسرروی اقشار مشکل¬دار و دردسرساز جامعه مثل دختران بزهکار می‌باشد. او به کمک یک مدل علمی یعنی نظریه کنترل، عقایدش را در مورد واقعیت¬درمانی اصلاح کرد. ابداع واقعیت‌درمانی توسط گلاسر تا حدودی به دلیل ضعف¬های روان¬کاوی بود.( شارف، ریچارد.اس؛ نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا،)
مفاهیم اساسی واقعیت¬درمانی
الف. نظریه شخصیت
در واقعیت¬درمانی، واژه‌های شخصیت و هویت تقریبا مترادف به حساب می‌آیند. واقعیت¬درمانی، هویت را جزء لازم و اساسی تمام انسان‌ها در همه فرهنگ‌ها می¬داند که از لحظه تولد تا مرگ ادامه می¬یابد و به دو نوع "هویت توفیق" و "هویت شکست" تقسیم می¬شود.( شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا؛ نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1386، چاپ 13، ص 250.)
به محض ورود به مدرسه، کودک درصدد مقایسه خود با دیگران برآمده و به ضعف‌های خود پی‌ می¬برد و در مواردی به هویت شکست خود واقف می¬شود. هویت توفیق، در کسانی به وجود می¬آید که بتوانند دو نیاز اساسی و ذاتی خود یعنی نیاز به دوست¬ داشتن و دوست داشته شدن و نیاز به احساس ارزشمندی را ارضا کنند.
کسانی که نتوانند این نیازهای اساسی را ارضا کنند، هویت شکست خواهند داشت و به اضطراب و نگرانی گرفتار خواهند آمد. به عبارت دیگر، نیاز به داشتن هویت، از نیازهای اساسی و ذاتی تمام انسان‌هاست و لازم است که در فرد، هویت توفیق شکل گیرد تا در فراز و نشیب زندگی کمتر دچار نابسامانی روحی شود. کسانی که دارای هویت شکست هستند به روان¬درمانی نیازمندند تا به هویت توفیق نایل آیند. اولین شرط واقعیت¬درمانی که لازمه تغییر هویت شکست مراجع به حساب می¬آید، ایجاد ارتباط و درگیری عاطفی بین درمانگر و مراجع است.
از طریق چنین ارتباطی مراجع درمی¬یابد که اولا، یکی به او علاقه‌مند است و ثانیا فرد دیگری می¬خواهد که او را در تغییر هویت ناموفقش یاری دهد. پس از ایجاد چنین رابطه سازنده¬ای باید به تغییر رفتار مراجع اقدام شود؛ زیرا رفتار باعث پیدایش احساس می¬شود و اگر رفتار تغییر یابد، متعاقب آن احساس هم تغییر خواهد یافت.( همان، ص 264.)
ماهیت ناسازگاری
در واقعیت¬درمانی گفته می¬شود که به‌طور کلی، ناسازگاری شخص در طی سال‌های اولیه زندگی و هنگامی آغاز می¬شود که وی نمی¬تواند نیاز خود را برای تجربه عشق یا احساس ارزشمند بودن ارضا کند یا در این زمینه تلاشی به‌عمل نمی¬آورد. ناتوانی فرد برای کسب یا حفظ ارزش برای خود، از فقدان تجربه موفقیت یا نداشتن فرصت برای انجام دادن کاری باارزش، حاصل می¬شود. شخصی که احساس ارزش نمی¬کند، نمی¬تواند به شیوه¬های مناسب به دیگران عشق بورزد یا مورد عشق و علاقه دیگران قرار گیرد. فقدان تجربه عشق و احساس ارزش، موجب می¬شود شخص در روابط مبتنی بر عشق و احساس ارزش با دیگران درگیر نشود و نیز این نوع محرومیت فرد از تجربه چنین احساس‌هایی، منتهی به هویت شکست وی می¬شود.( ساعتچی، محمود؛ نظریه‌های مشاوره و روان¬¬‌درمانی، تهران، ویرایش، 1379، چاپ اول، ص 158.)
علل انتخاب انواع ناراحتی‌ها
در نظریه کنترل گفته می¬شود: همه رفتارها و از جمله رفتارهای ناسازگار فرد، کوششی است که وی برای کنترل ادراک‌های خود به‌عمل می¬آورد. به هر حال، رفتار ناسازگار شخص باعث می¬شود کنترل اثربخش خود را بر ادراک‌هایش و در نتیجه آن، کنترل اثربخش خود را بر زندگی‌اش از دست بدهد. گلاسر بر این باور است که مردم انواع مختلف ناراحتی‌ها و احساس‌های بیچاره¬کننده خود مثل افسردگی، اضطراب یا احساس گناه را شخصا انتخاب می¬کنند تا بدین وسیله: ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007