موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی پست بانک رشت

عنوان سفارش :
کاراموزی پست بانک رشت
تعداد صفحه :
64
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی پست بانک رشت

محل کارورزی

قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک

معرفی محیط کار

نحوه حسابداری دریافتی ها و پرداختی ها

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

حساب: نقد و بانک دفتر کل صفحه
درآمد و هزینه:
صورتحساب سود و زیان
حسابداری حقوق و دستمزد
طبقه بندی کار
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
دایره ثبت اوقات کار
کارت ساعت
حقوق پایهBase rate
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
اضافه کاری over time
شب کاری
کار مختلط
کار متناوب
نوبت کاری
پاداش
دستمزد تعطیلات رسمی
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
طرح های تشویقی اهداف آن
اهداف طرح های تشویقی
طرح پارچه کاری مستقیم تیلور
طرح تشویقی پاداش صد در صد
طرح تشویقی پاداش دسته جمعی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
صورت های اساسی
صورت سود و زیان
سایر صورت های مالی
صورت جریان های نقدی
جریان های نقدی درون شرکتی
تجزیه و تحلیل نسبت ها
نحوه ثبت اظهار نامه مالیاتی
تعریف
محاسبه مالیات در ایران
اظهارنامه مالیاتی در ایران
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
تعریف سال مالیاتی
نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی
منابع
محل کارورزی
محل کارورزی من در پست بانک شعبه سبزه میدان رشت می باشد.
قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک
ماده واحد – به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور ( موضوع بند4 ماده4 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366 - ) کمک به سیستم و تسهیلات بانکی تحول نظام اداری ، بهبود حمل ونقل شهری وانجام نمایندگی درپرداخت ودریافت از طرف مردم و درنتیجه کاهش مسافرت های شهری و روستایی وهزینه های مربوط ، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود ، وابسته به وزارت پست و تلگراف وتلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تأسیس می شود .
الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی .
جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاست ها و مقررات پولی و بانکی ضروری است .
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی .
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری ( قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحساب های آب ، برق ، گاز وتلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور ) .
د – توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا .
ه – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان .
و – انجام خدمات مربوط به کارت های اعتباری و خرید پست .
ز – انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی ( ريالی و ارزی ) و سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط
. ح - انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض ، مالیات ها و جرایم از طرف دستگاه های ذیربط ، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای زیربط و خدمات مانند آن .
تبصره 1 – سرمایه شرکت به طور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد ، تأمین می شود .
تبصره 2 - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی ، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می باشد . ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود . تبصره 3 - اساسنامه و مقررات مالی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران ، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
معرفی محیط کار
با توجه به رشته تحصیلی من که رشته حسابداری می باشد من در طول دوره کارآموزی در پست بانک در بخش حسابداری مشغول به فعالیت شدم و توانستم اطلاعات مفیدی در در خصوص فعالیتهای این رشته در پست بانک بدست آورم. در طول دوره کارآموزی موارد زیر اطلاعات و تجربه کسب نمودم.
- نحوه حسابداری دریافتی ها و پرداختی ها
- فرمها و فاکتورهای مورد استفاده و نحوه ثبت دفاتر شرکت
- نحوه حسابداری هزینه های حقوق و دستمزد
- تنظیم صورتهای مالی
- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
- قوانین و مقررات مالی مرتبط با فعالیت موسسه
نحوه حسابداری دریافتی ها و پرداختی ها
یكی از اهداف مهم و اساسی در شركتها و سازمانها ، فراهم نمودن اطلاعات مالی بصورت یكپارچه و بهنگام میباشد . به روز بودن اطلاعات مالی در هر سازمان ،بستری مناسب جهت تصمیم گیری های مدیریت در بخش های بهبود روند كنترل و برنامه ریزی در سطح سازمان را ایجاد نموده و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق و حساس در مقاطع مختلف زمانی را مهیا خواهد نمود.
مدیران با تكیه بر اطلاعات یكپارچه و منسجم از بخش های مختلف سازمان می توانند در عرصه رقابت ، خط مشی و روند تصمیم گیری دقیقی در برنامه های میان مدت و بلند مدت اتخاذ نموده و به موفقیت های چشمگیری نائل گردند و بدون دسترسی به اطلاعات این امر ممكن نخواهد بود نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مركزیت سیستم های یكپارچه سیستم توازن وظیفه جمع آوری و یكپارچه سازی نتایج عملیات و كلیه فعالیت های مالی انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
این سیستم علاوه بر انجام شرح وظایف یك سیستم حسابداری مالی معمولی نقش جمع آوری اطلاعات كلیدی از سیستمهای دیگری مانند انبار ،فروش،دارائیهای ثابت و ... را نیز به عهده داشته و طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات این سیستمها از قابلیتهای بی نظیر این نرم افزار بشمار میرود.
برخی از قابلیتهای سیستم حسابداری دریافت پرداخت :
عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری ودفترداری. تعریف حسابها به تعداد سطوح نامحدود قابلتنظیم با طول کدینگ مورد نیاز برای حسابها بصورت درختی و بدون محدودیت درتعداد سطوح.
امكان استفاده از كدینگهای درختی در سایرسیستمها بعنوان یك یا چند سطح از حسابها درسیستم حسابداری برحسب نیاز جهتیكپارچگی هرچه بیشتر سیستمها.
امكان تنظیمات وسیع برای حسابها در سطوح مختلفبه منظور انجام كنترلهای سیستمی .
امكان تنظیم سیستم جهت استفاده از واحد پولیپایه ارزی بعنوان واحد اصلی سیستم
امكان استفاده از فیلدهای آزاد به تعداددلخواه برای كلیه اطلاعات پایه و فرمهای ورود اطلاعت با عنوان دلخواه كاربرجهت سفارشی نمودن سیستم مطابق نیاز سازمان امکان صدور اسن
اد حسابداری از کلیهزیرسیستمهای مرتبط و سیستم شعب بصورت مستقیم ودسترسی به كلیه ضمائم اسناد دركلیه زیر سیستمها بدون نیاز به خروج از محیط سند حسابداری .
امكان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعببصورت تنخواه گردان و شعب مستقل مالی و شركتهای تابعه بصورت نامحدود واستفاده و معرفی هر تعداد شعب و شرکتهای تابعه و نگهداری کلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل. ....
تحقیقهای مشابه
پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
48 صفحه - 15000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
30 صفحه - 21000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاراموزی بانک رفاه
89 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
54 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
کار آموزی پست بانک - تاریخچه پست بانک و خدمات آن
57 صفحه - 24000 تومان
کاراموزی پست بانک رشت
64 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی پست بانک رشته کامپیوتر
41 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007