یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 719 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
تعداد صفحه :
43
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهداف تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
مدل تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل موضوع
معیارهای تقسیم
الف: تقسیم بندی مساوی )
ب : تقسیم کمی
ج: تقسیم سرزمینی
چگونگی نظارت بر تقسیم
الف: هیاتهای مشترک
ب. ایستگاه های اندازه گیری
احداث و بهره برداری از سد
سد سازی برای تنظیم وساماندهی آبهای روان
الف . بستن سد برای ذخیره سازی آب
ب. استقرار تاسیسات برای جلوگیری از آثار زیانبار طغیان رود
تولید برق از نیروی آب
الف . تولید نیروی برق از یرموک
ب- تولید نیروی برق از ارس
آبراههای مورد کشمکش و قواعد حقوق بین الملل
بهره برداری از آبهای مورد اختلاف
بهره برداری از رود اردن
الف : تلمبه زنی اسرائیل در دریاچه طبریه
ب.طرحهای دولتهای عربی برای تغییر جهت رود اردن
2.بهره برداری از فرات
الف . بهره برداری سوریه
ب. بهره برداری ترکیه
حقوق و تعهدات کشور بالا دست
اصل استفاده منصفانه از آبراه
الف. حق حاکمیت دولت بر منابع آب خود
ب- منافع کشور پایین دست در منابع آبراههای متوالی
تعهد به جلوگیری از ورود زیان
الف.غیرقانونی بودن تغییر مسیر آبراه
ب. استفاده بیش از حد کشور بالادست از آبراه
نتیجه
منابع
چکیده
آب گرچه مایة حیات است ولی همواره منشا اختلاف نیز بوده هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت. اکنون کمبود آن مانعی برای توسة پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است.در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند .دربارة جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تاثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهة اخیر توجیه اندیشمندان را به خود جلب کرده است . اما در این میان به جنبه های حقوقی مساله که اهمیت و کاربرد آن بر کسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جالی خالی تحقیقی جامع که بیان کنندة اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد .
کلید واژه:آّب، آبراهه، بین الملل، خاورمیانه، اقتصاد، کشاورزی
مقدمه
هرگونه پهنه آبی قابل کشتی‌رانی آب‌راه گفته می‌شود. این می‌تواند شامل رودها، دریاها، دیاچه‌ها، اقیانوس‌ها و کانال‌ها شود.آسیای جنوب غربی موسوم به خاورمیانه، منطقه ای است عموماً خشک و کم آب با کوههایی مرتفع در محدودة بین دریای اژه، بحرالمیت، دره سند، خلیج فارس و دریای مازندران واقع شده است. ناهمخوانی بین رشته کوههایی سربه فلک کشیده و طولانی با قله هایی همیشه پوشیده از یخ و برف و دشتهای پهناور و کم و بیش خشک داخل آن، وجه مشخصة این اقلیم است.بالطبع میزان بارندگی بر جریانهای آب این منطقه تاثیر می گذارد.این جریانها معمولاً سیلابهای تند و خروشان و فرساینده ای هستند که از کوهها سرازیر می شوند و تغییرات ناگهانی و مهمی بر مقدار آب دارند: در بهار با ذوب شدن برفها آب فراوان است و در پایان تابستان اندک.در منطقه ای چنین خشک که نبود آب مخمل امر کشت و زرع است، منابع رودخانه ای در درجة اول اهمیت برای آبیاری اراضی قرار دارند. لذا آن گونه که از معاهدات دو جانبه بر می آید، نظام حقوقی آبراههایی که از دامنة کوهها سرچشمه می گیرند و به طور معمول از سرزمین چند دولت گذر می کنند و بهره گیری از آنها در کشاورزی اهمیت اساسی دارد، به طور خاص ناظر به استفاده های کشاورزی و آبیاری است. فزونی جمعیت و پیشرفت فنون موجب گردیده تا استفادة آبیاری از آبراهها جنبه های جدیدی بیابد که همین امر منشأ منازعات شدیدی بین دولتها بر سر تصاحب آب رودها شده است.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017