موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
تعداد صفحه :
3
قیمت :
3000 تومان

تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش عبارتند از بخش های آگهی آنلاین شرکت ها به عنوان جایگزین کارشناسان و سیستم های مدیریت اسناد. ترکیب تکنولوژی مدیریت دانش با پیشرفت های اخیر در تکنولوژی های مشترک اخیر در اواسط سال 1990 توسعه یافت. تلاش های بعدی در زمینه ی مدیریت دانش، موجب تقویت تکنولوژی های معنایی برای جستجو، بازیابی و توسعه ی ابزارهای آموزشی برای مجموعه ای از فعالیت ها گردید.
پیشرفت های جدیدتر در زمینه ی ابزارهای ارتباط جمعی (از قبیل وبلاگ ها و دایرة المعارف های آنلاین) موجب رشد رویکردهای بدون ساختار، خودمختار یا اکوسیستمی برای انتقال، ضبط و ایجاد دانش شده اند. این رویکردها از شکل های جدید ارتباطات مانند شبکه ها یا سازمان های ماتریسی استفاده می کنند اما چنین ابزارهایی برای بیشتر بخش ها هنوز بر پایه ی متن و کد می باشند، بنابراین انتقال دانش را به صورت صریح ارائه می دهند. این ابزارها با چالش هایی در زمینه ی خلاصه کردن دانش قابل استفاده و تضمین اینکه مندرجاتشان از طریق کانال های مختلف قابل انتقال باشد، مواجهند.
ابزارهای نرم افزاری در دانش مدیریت، مجموعه ای از تکنولوژی ها هستند و الزاماً در قالب یک نرم افزار منحصر به فرد قرار نمی گیرند. بعلاوه، این ابزارهای نرم افزاری مدیریت دانش، دارای این مزیت هستند که از ساختارهای تکنولوژی اطلاعاتی موجود در سازمان استفاده می کنند. تصمیم گیرندگان سازمانی و تجاری، برای پشتیبانی آخرین تکنولوژی ها، سیستم ها و زیرساخت های مدیریت دانش، منابع قابل ملاحظه ای را صرف می نمایند و سرمایه گذاری های علمی بسیاری می نمایند. ضروری است که این سرمایه گذاری ها بررسی گردند و مناسب ترین تکنولوژی ها و ابزارهای نرم افزاری برای ساده کردن مدیریت دانش انتخاب شوند. مجموعه ای از خصوصیاتی که باید به تصمیم گیرندگان در انتخاب ابزارهای نرم افزاری مدیریت دانش انتخاب کمک کند، قابل دسترسی می باشند. ..................

تحقیقهای مشابه
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنولوژی و مدیریت بازرگانی 30
11 صفحه - 33000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
27 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
7 صفحه - 21000 تومان
استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
11 صفحه - 33000 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 15000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007