موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
تعداد صفحه :
79
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
خصوصیات زمین شناسی و تشکیل آبهای زیرزمینی
مقدمه
اساس هیدرولوژی
آب های سطحی و آب های زیرزمینی
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی
چرخه هیدرولوژی
بارندگی
تبخیر و تعریق
رواناب
روابط مربوط به خصوصیات خاک
روابط مربوط به آب زیرزمینی
تعادل آبی
آبهای زیرزمینی
مدیریت منابع آب
مقدمه
تولید مجاز و آب برداری بیش از حد
طرح یک مثال از نحوه مدیریت آب زیرزمینی
مطالعه بیلان آب زیرزمینی دشت
زمین شناسی و هیدرومتروئولوژی
هیدروژئولوژی
بیلان آب زیرزمینی
برداشت مجاز
تغذیه مصنوعی
مفهوم تغذیه مصنوعی
روش های تغذیه مصنوعی
روش حوضچه آبگیر
روش جوی و پشته
روش پخش سیلاب
روش آبیاری
روش گودال
روش تغذیه چاه
تغذیه اتفاقی
نقش رسوب در روش های تغذیه مصنوعی
رویکرد تغذیه مصنوعی در دنیا
معرفی روش های مدل سازی آب زیرزمینی
انتخاب مدل
تعریف نوع لایه ها
معرفی توپوگرافی سطح و کف لایه آبدار
اختصاص پارامترها
زمان
بار هیدرولیکی اولیه
پیزومترها و گمانه ها
هدایت هیدرولیکی افقی و قابلیت انتقال
ذخیره ویژه، ضریب ذخیره آبدهی ویژه
شرایط مرزی
واسنجی مدل
مثالی کاربردی از مدلسازی طرح تغذیه مصنوعی
مدلسازی محدوده مورد مطالعه
انتخاب نرم افزار مناسب
تشخیص ورودی های مدل
شبکه بندی دامنه مدل
تغذیه لایه آبدار
تغذیه از طریق نزولات جوی
تغذیه از جریانات سطحی
تغذیه از طریق چاههای تغذیه
تغذیه از طریق مرزها
تغذیه از طریق آب برگشتی آبیاری
تخلیه لایه آبدار
جریان خروجی از مرزها
چاههای بهره برداری
اجرا و تطبیق مدل در شرایط پایدار
شرایط اولیه
واسنجی مدل در حالت پایدار
خصوصیات زمین شناسی و تشکیل آبهای زیرزمینی
مقدمه
آب همچون هوا برای بقای زندگی ضروری به نظر می رسد. آب یکی از عناصر مهمی است که اقتصاد، صنعت و توسعه کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. اگرچه تمدن باستانی به طور عمده با تأثیر از منابع آبهای سطحی شکل گرفت اما توسعه آبهای زیرزمینی نیز به حداقل 5000 سال پیش بر می گردد. در سالهای اخیر استفاده محض از آبهای زیرزمینی به سرعت افزایش یافته است زیرا انسان سعی کرده که برای توسعه زمین های کشاورزی خود بیشتر از آبهای زیرزمینی استفاده کند و بر همین اساس استفاده از منابع آبهای سطحی به تدریج کم می شود. منابع آبی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که شامل منابع آبهای سطحی و زیرزمینی است. اگرچه آبی که بر روی کره زمین قرار گرفته است فراوان است اما منابع قابل استفاده با کیفیت مطلوب محدود می باشد. در حدود 97 درصد از آب قابل دسترس درون اقیانوس ها قرار دارد (〖10〗^18 ×25/1 مترمکعب). مجموع مقادیر آب قابل استفاده 〖10〗^16 ×1/4 مترمکعب است که شامل موارد زیر می شود: 75 درصد به صورت یخچال های قطبی، 14 درصد به صورت آبهای زیرزمینی که در عمق 800 تا 4000 متری هستند، 11 درصد در عمق کمتر از 800 متری، 3/0 درصد در داخل دریاچه ها، 6/0 درصد در رودخانه هاست. آبی که در این قسمت ها قرار گرفته است به انواع مختلف منتقل می شود. زمان باقی مانده آب در اقیانوس ها و دریاها در حدود 4000 سال می باشد اما در زیرزمین این مقدار ممکن است بین یک روز تا هزاران سال در تغییر باشد. منابع آبهای زیرزمینی براساس زمان در تشکیلات مختلف زمین شناسی پراکنده شده اند.
اساس هیدرولوژی
در هیدرولوژی اساس و مبنای کار حرکت و روندیابی آب به عنوان منشأ اصلی این علم است. هیدرولوژی در ارتباط با جریان، توزیع، کیفیت و شیمی آب در زیرزمین است و به بررسی ارتباط این موضوعات با محیط اطرافش می پردازد. بنابراین این دو علم نزدیکی زیادی به هم دارند. اغلب اوقات برای فهم ارتباط بین محیط هیدرولوژیکی و تشکیلات زمین شناختی (هیدرو ژئلوژی) مطالعه یکی از این دو علم منجر به مطالعه علم دیگر می شود.
رایج ترین روش برای ارائه اطلاعات زمین شناسی نقشه می باشد. ساختارهای زمین شناسی به طور گسترده ای شرایط آب را در زیرزمین کنترل می کنند. به طور خلاصه می توان گفت که پوسته زمین لایه ها و طبقه هایی است که خود این لایه ها از انواع مختلفی از صخره های بزرگ شکل گرفته اند و این صخره ها یکی پس از دیگری یا به صورت مجتمع و یا به صورت پراکنده بر روی هم قرار گرفته اند که در نهایت لایه ها و طبقات را تشکیل می دهند. عموماً سازندهای روسبی براساس ضخامتشان تقسیم بندی می شوند که محدوده ای بین چند میلی متر تا هزاران متر را شامل می شود. این لایه ها وسعتی به اندازه چند کیلومتر مربع دارند. از طرف دیگر اغلب سنگها و صخره های آذرین از توده های عظیمی از مواد جامد شکل گرفته اند که نوعاً ممکن است درونی یا بیرونی باشد. تشکیلات زمین شناسی که بر روی زمین وجود دارد براساس سن طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی به صورت گروههای در جدول زیر نشان داده می شود که هر گروه به نوبه خود به زیرگروههایی تقسیم بندی شده است. طبقه بندی های متوالی این جدول به وسیله فاصله هایی از هم جدا شده است.
گروه بندی دسته های مختلف براساس سن و سال و در حقیقت زمان وقوع لایه ها صورت می گیرد. همچنان که می دانیم وجود و قابلیت دسترسی به آبهای زیرزمینی بستگی زیادی به خصوصیات زمین شناسی منطقه دارد بنابراین این طبقه بندی براساس سن می تواند بسیار مفید باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر استراتژى تحویل پروژه - یک چارچوب اجرایی 28
21 صفحه - 21000 تومان
پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
79 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 1000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 2000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه
12 صفحه - 2000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007