موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس

عنوان سفارش :
پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
تعداد صفحه :
4
قیمت :
9000 تومان

پرسشنامه حاضر جهت بررسی «اثر ورزش بر کاهش استرس» تهیه گردیده، لذا از شما تقاضا می شود، با پاسخگویی دقیق خود ما را در انجام هر چه بهتر این پرسشنامه یاری دهید.

لطفاً نظر خود را در مورد گویه های جدول زیر بگویید.

 • برای نشان دادن هیجاناتم اندکی تأمل می کنم.
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • هیجاناتم را نشان می دهم.
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • سعی می کنم احساساتم را برور دهم.
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • سعی می کنم تا احساساتم را در مورد مسائل و موضوعات نشان دهم
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • احساساتم را با دیگران در میان می گذارم
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • سعی می کنم تا از حمایت عاطفی دوستان و فامیل برخوردار شوم
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
 • در مورد احساساتم با کسی صحبت می کنم
 • هرگز	کم 	زیاد	همیشه
  ....
  تحقیقهای مشابه
  پرسشنامه جهت بررسی اثر ورزش بر کاهش استرس
  4 صفحه - 9000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 21000 تومان
  جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
  52 صفحه - 75000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
  111 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
  3 صفحه - 4500 تومان
  نقش ورزش در استرس و اظطراب
  11 صفحه - 4500 تومان
  راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
  11 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بارداری و کاهش استرس معنویت
  4 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007