چهارشنبه 1 اسفند 1397
بازدید امروز : 646 نفر

موضوع : پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
تعداد صفحه :
10
قیمت :
3000 تومان

هدف تحقیق حاضر جانشین کردن راهنمای تصمیم برای قضاوت حسابرس نمی باشد بلکه فراهم کردن ابزاری است که ارزیابی حسابرس را در مورد خطر تقلب مدیریت بهبود بخشد. در واقع هدف تحقیق حاضر:
شناسایی عوامل موثر بر استفاده از راهنمای تصمیم گیری،
- همچنین ، ارزیابی تاثیر اعتماد به نفس بر میزان استفاده از راهنمای تصمیم گیری جهت کشف تقلب مدیریت.
فرضیه اول: حسابرسانی که می خواهند از راهنمای تصمیم گیری استفاده کنند، احتمال زیادی دارد که بر خروجی های آن تکیه کنند.
فرضیه دوم : حسابرسانی که اعتماد به نفس پایینی به توانایی خود در تشخیص تقلب مدیران دارند، احتمال بیشتری هست که از راهنمای تصمیم استفاده کنند.
فرضیه سوم : حسابرسانی که فکر می کنند راهنمای تصمیم مفید واقع می شود، احتمال بیشتری دارد که از این راهنمای تصمیم استفاده کنند.
..................