یکشنبه 8 خرداد 1396
بازدید امروز : 724 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
تعداد صفحه :
65
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق

فهرست مطالب
فصل اول ـ تعریف شهرداری و وظایف آن 1
تعریف شهرداری 2
وظایف شهرداریها 4
وظایف خاص شهرداری 4
وظایف عام شهرداری 7
فصل دوم ـ تدوین بودجه مالی با توجه به دستورالعمل پیشنهادی 10
بخش اول ـ کلیات 11
اهداف 11
تعاریف 12
محرک ها 13
بخش دوم ـ طبقه بندی در بودجه شهرداری 14
2-1- طبقه بندی اهداف 14
2-2- طبقه بندی درآمدها و شماره قراردادی آنها 14
2-3- طبقه بندی اقتصادی هزینه و شرح مواد وهزینه 15
2-4- طبقه بندی سازمانی 18
بخش سوم ـ نحوه تنظیم بودجه 18
3-1- تخصیص درآمد و نابع تامین اعتبار به هزینه ها 18
3-2- اندازه گیری میزان خدمات مورد نیاز 19
3-3- انتساب منابع ، فعالیتها و خدمات 19
بخش چهارم ـ سایر جوانب تهیه و تنظیم بودجه 20
4-1- اصلاح بودجه 20
4-2- متمم بودجه 21
4-3- تفریغ بودجه 21
فرم (الف) ـ فهرست اهداف راهبردی و برنامه های شهرداری 23
فر (ب) ـ جدول کلان وضعیت بودجه عملیاتی 24
فرم (ج) ـ جدول فهرست خدمات و قیمت برآوردی هر واحد از خدمات شهری 26
فرم (د) ـ تقریغ بودجه 27
فرم (ه) ـ ضمیمه تفریغ بودجه 28
فرم (و) ـ فهرست پیشنهادی اهم فعالیتهای عملیاتی و پشتیبانی شهرداری 29
فرم (ز) ـ فهرست تفصیلی برنامه و خدمات (خروجی ها) شهرداری 32
فصل سوم ـ بخشنامه بودجه سال 1390 شهرداری های کشور 36
الف ـ سیاستهای وزارت کشور 37
اهداف کلان 37
اهداف خرد 37
ویژگی های بخشنامه 38
چاچوب تدوین بودجه 39
نحوه تنظیم بودجه سال 1390 41
ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه 42
درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده 47
طبقه بندی اقتصادی هزینه ها 48
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 52
فصل چهارم ـ تدوین بودجه در شهرداری صومعه سرا 54
مشخصات شهرداری صومعه سرا 55
تراز معین جزء 57
تراز شهرداری صومعه سرا برای ماه اسفند 60
خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات 61
نتیجه گیری 62
پیشنهادات 63
منابع و مأخذ 64

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017