موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر.docx
تعداد صفحه :
17
قیمت :
9000 تومان

مقدمه
با توجه به جامعيت دين اسلام و اينکه اسلام در تمام زمينه‌ها حرفِ برای گفتن دارد و پيرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربيتی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماييها و راهکارهای اساسی برای ايجاد "مدينه فاضله" و نيل به "سعادت دنيايی و اخروی" می‌باشد. بر مبنای همين نگرش است که اساس و مفاهيم بنيادين مکاتب کلامی، اخلاقی، سياسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پيامبر «ص») در منابع و متون دينی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام، دانشمندان و برجسته‌گان مسلمان، اين مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پايه مفاهيم بنيادين دينی، تنظيم و تدوين کرده‌اند.
يکی از چهره‌های شاخص و متفکر مسلمان که در زمينه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضيه‌های مختلف را بررسی، تحليل و نظريه خويش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقيق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمينه‌های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ايشان را می‌توان جزء اولين کسانی شمرد که در ميان دانشمندان مسلمان در زمينه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در اين زمينه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنين در مورد بانک‌داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سياستهای کلان «تجهيز و تخصيص» منابع پولی شمرده شده و می‌شود، کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام »[1] را به رشته تحرير در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب می‌شد و « قوانين که در زمينه بانک‌داری بدون ربا در چند سال اخير در برخی کشورهای اسلامی تدوين شده اند از افکار و خطوط کلی که ايشان مطرح کرده است؛ متأثر می‌باشند ».[2]
در گفتار حاضر سعی ما بر آن است که ديگاه‌های شهيد صدر را در زمينه اقتصاد؛ مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد، وظايف و مسؤوليتهای اقتصادی حکومت اسلامی و ارئه راهکار برای سيستم بانک‌داری اسلامی به نحو اختصار بيان نماييم اما نقد و بررسی آن به فرصت و مجال ديگر واگذار می‌شود. اشاره به اين نکته لازم به نظر می‌رسد که بحثهای را که شهيد صدر پيرامون مباحث اقصادی مطرح کرده است، با توجه به شرايط زمانی، بخش از آن در تبيين، نقد و تحليل ديدگاه‌های اقتصادی نظام سوسياليستی و بلوک شرق متمرکز بوده است؛ که در آن زمان از موقعيت مهم در جهان بخصوص در زمينه اقتصاد دولتی برخوردار بود.
واژگان کليدی: مکتب اقتصادی/ علم اقتصاد/ اقتصاد اسلامی/ مالکيت مزدوج/ آزادی اقتصادی/ عدالت اجتماعی/ مسؤوليتهای اقتصادی حکومت اسلامی/ بانک‌داری اسلامی.
1. مکتب اقتصادی
به اعتقاد شهيد صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظريات اساسى است كه به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى‌پردازد. اين قواعد و نظريات به عنوان اصول و زير بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است.[3]

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007