موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی تحولات‌ جهانی‌ شدن‌ در اقتصاد و بازار کار رسمی‌ و غیررسمی‌
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
تعداد صفحه :
30
قیمت :
10500 تومان

در این‌ مقاله‌ کوشش‌ شده‌ است‌ تا با یک‌ بررسی‌ گذرا بر تعاریف‌، نظریات‌ و امواج‌ جهانی‌ شدن‌ درادوار مختلف‌ تاریخی‌، به‌ شناخت‌ و تبیینی‌ از پدیده‌ جهانی‌ شدن‌ نائل‌ شویم‌.
سپس‌ با بررسی‌تحولاتی‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ در اقتصاد و بازارکار رسمی‌ و غیررسمی‌ پدید آورده‌ است‌، نظری‌ بر تجارب‌سایر کشورها، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ در مواجه‌ با فرصتها و تهدیدهای‌ جهانی‌ شدن‌ داشته‌باشیم‌. برنامه‌ها و راهکارهایی‌ را که‌ دولت‌ در تنظیم‌ اقتصاد و بازار کار داخل‌ و اشتغال‌ می‌تواند درپیش‌ بگیرد، و اهداف‌ و نتایجی‌ را که‌ از انجام‌ آنها عاید می‌شود، ارائه‌ کرده‌ و تغییرات‌ و تعدیلاتی‌ راکه‌ پس‌ از ارزیابی‌ برنامه‌ها می‌بایست‌ انجام‌ شوند، پیشنهاد داده‌ایم‌. آنگاه‌ به‌ سبب‌ اهمیت‌ و اولویتی‌که‌ نیروی‌ انسانی‌ در میان‌ عوامل‌ تولید یافته‌ است‌، به‌ پدیده‌های‌ نوظهور سرمایه‌های‌ انسانی‌ واجتماعی‌ معطوف‌ شویم‌.
سرمایه‌هایی‌ که‌ در عصر جهانی‌ شدن‌ مطرح‌ شده‌اند و مهارت‌، دانش‌،تخصص‌، اعتماد، التزام‌ و تعامل‌ را ملاک‌ قرار داده‌اند. سپس‌ درصدد برآمدیم‌ تا به‌ سیاستها وبرنامه‌هایی‌ بپردازیم‌ که‌ در شرایط جدید جهانی‌، امکان‌ پویایی‌ هر چه‌ بیشتر اقتصادی‌ و به‌ خصوص‌بازار کار کشورمان‌ را فراهم‌ آورده‌، علاوه‌ بر این‌ که‌ برخی‌ از تاوانهای‌ آن‌ را همچون‌ بیکاری‌، اشتغال‌کاذب‌ و... را به‌ حداقل‌ برسانیم.
● مقدمه‌
جای‌ بسی‌ تأسف‌ است‌ که‌ بسیاری‌ بر روی‌ برخی‌ از پدیده‌های‌ عصر حاضر بر سر نزاع‌ با یکدیگرافتاده‌اند، بدون‌ این‌ که‌ شناختی‌ ولو نسبی‌ از این‌ پدیده‌های‌ نوظهور داشته‌ باشند. جهانی‌ شدن‌ یکی‌از این‌ پدیده‌هاست‌. جهانی‌ شدن‌ نه‌ چنان‌ که‌ طرفداران‌ پر و پا قرص‌ آن‌ مطرح‌ می‌کنند، نوشداروی‌همه‌ دردهای‌ قرن‌ حاضر است‌ و نه‌ چنان‌ که‌ هواداران‌ نظامهای‌ شکسته‌ خورده‌ باور دارند، توطئه‌ وفاجعه‌ نظامهای‌ مبتنی‌ بر دموکراسی‌. آنها غافل‌ از آن‌اند که‌ جهانی‌ شدن‌ حتی‌ بدون‌ اظهارنظر آنان‌، به‌عنوان‌ واقعیتی‌ انکارناپذیر وجود و حضور دارد.
نه‌ تنها با نگاه‌ به‌ دور و ور خود بسیاری‌ از نشانه‌های‌آن‌ را می‌یابیم‌، بلکه‌ حتی‌ هنگامی‌ که‌ با جهانی‌ شدن‌ مخالفت‌ می‌ورزیم‌، این‌ اظهارنظر خود را به‌کمک‌ نشانه‌های‌ بارز جهانی‌ شدن‌ انعکاس‌ می‌دهیم‌! هنگامی‌ که‌ نظرات‌ خود را در مورد جهانی‌ شدن‌از طریق‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ انعکاس‌ می‌دهیم‌، به‌ کمک‌ تربیونی‌ به‌ نکات‌ مثبت‌ یا منفی‌ آن‌ می‌پردازیم‌،با وسایلی‌ که‌ مقالات‌ کنونی‌ خود را تایپ‌ می‌کنیم‌، تأخیر خود را در رسیدن‌ به‌ سخنرانی‌ به‌ کمک‌موبایل‌ اطلاع‌ می‌دهیم‌، جملگی‌ نشان‌ دهنده‌ غوطه‌ور بودن‌ در دنیایی‌ جهانی‌ شده‌ است‌. آری‌جهانی‌ شدن‌ با ماست‌، چه‌ باور کنیم‌، چه‌ نکنیم‌، چه‌ بپذیریم‌ و چه‌ نپذیریم‌ و چه‌ بپسندیم‌ یا نپسندیم!؟ تنها با ماست‌ که‌ با شناخت‌ فرصت‌ها و تهدیدهای‌ آن‌، از فرصت‌هایش‌ استفاده‌ کرده‌ و تاحد ممکن‌ از تاوانهایش‌ بکاهیم‌. نقطه‌ آغازین‌ این‌ راه‌ شناخت‌ جهانی‌ شدن‌ است‌. شناخت‌ بی‌غرض‌آن‌ به‌ شکل‌ یک‌ پدیده‌ نوظهور. باید بدانیم‌ که‌ برچسبهایی‌ که‌ پیش‌ از شناخت‌ جهانی‌ شدن‌ بدان‌می‌زنیم‌، تغییری‌ در تحقق‌ آن‌ به‌ وجود نمی‌آورد، تنها ما را ناتوان‌تر می‌سازد، چرا که‌ بدون‌ شناختش‌توان‌ مواجه‌ با آن‌ را نیز از دست‌ داده‌ایم‌. این‌ مقاله‌ کوششی‌ است‌ در این‌ راه‌، تا با شناختی‌ نسبی‌ ازجهانی‌ شدن‌، به‌ تحولاتی‌ که‌ در عرصه‌ بازار کار در کشورمان‌ و جهان‌ پدید می‌آورد، بپردازیم‌ و ازتجارب‌ سایر کشورها در این‌ راه‌ بهره‌مند شویم‌ تا خود را در مواجه‌ با تحولات‌ آن‌، تواناتر سازیم‌.
● تعاریف‌ مختلف‌ از جهانی‌ شدن‌
جهانی‌ شدن‌ از واژه‌هایی‌ است‌ که‌ ظاهراَ هر کس‌ آن‌ را به‌ معنای‌ خاصی‌ به‌ کار می‌برد. کروگمن‌ و ونه‌ بالز جهانی‌ شدن‌ را ادغام‌ بیشتر بازارهای‌ جهان‌ تعریف‌ کرده‌اند. کول‌ جهانی‌ شدن‌ را الگوی‌تکامل‌ یابنده‌ای‌ از فعالیتهای‌ بین‌مرزی‌ بنگاهها و شرکتها می‌داند که‌ شامل‌ سرمایه‌گذاریهای ‌بین‌المللی‌، تجارت‌ و همکاری‌ برای‌ ابداع‌ و نوآوری‌ و توسعه‌ فرآورده‌های‌ تازه‌ و نو، تولید، منبع‌شناسی‌ و بازاریابی‌ است‌.
از منظر مک‌ایوان‌ جهانی‌ شدن‌ گسترش‌ بین‌ المللی‌ مناسبات‌ تولیدی‌ ومبادله‌ای‌ سرمایه‌ سالارانه‌ است‌. ساتکلیف‌ و گلین‌، علاوه‌ بر گسترش‌ سرمایه‌داری‌، به‌ هم‌ پیوستگی‌بیشتر اقتصادها را مدنظر دارد. اما پانیتج‌ بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ به‌ معنای‌ نابودی‌ جنبه‌ای‌ ازساختار اجتماعی‌ قدیمی‌ و جایگزینی‌ ساختار اجتماعی‌ جدیدی‌ به‌ جای‌ آن‌. واترز به‌ جهانی‌ شدن‌به‌ مثابه‌ روندی‌ اجتماعی‌ می‌نگریست‌ که‌ در آن‌ تأثیر محدودیتهای‌ جغرافیایی‌ برقرار و مدارهای‌اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کمتر می‌شود و مردم‌ نیز به‌ طور روزافزونی‌ از این‌ کاهش‌ محدودیتها با خبرمی‌شوند. لئوارد بر این‌ نظر است‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ ظهور وضعیتی‌ است‌ که‌ رفاه‌ یک‌ شهروند دیگر فقطبه‌ عملکرد دولت‌شان‌ محدود نمی‌شود. (سیف‌، ۱۹۹۷) به‌ طور کلی‌ مشخصه‌ بسیار مهم‌ جهانی‌شدن‌، از بین‌ رفتن‌ مرزهای‌ اقتصادی‌ و تحرک‌ روزافزون‌ منابع‌ و به‌ طور مشخص‌ سرمایه‌ و کار است‌ که‌بدنبال‌ خود رقابت‌ها و در عین‌ حال‌ همکاری‌های‌ بنگاههای‌ بین‌المللی‌ را یدک‌ می‌کشد. اما بایدتوجه‌ داشت‌ که‌ جهانی‌ شدن‌ در دوره‌ کنونی‌ بسیار فراتر از تحرک‌ صرف‌ منابع‌ است‌. در این‌ میان‌سیموز تعریف‌ جامع‌تری‌ ارائه‌ می‌کند. از دید او جهانی‌ شدن‌ دارای‌ خصایص‌ مختلفی‌ است‌ که‌ به‌قرار ذیل‌اند:
۱ ) برداشته‌ شدن‌ مرزهای‌ ملی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها.
۲ ) تخصصی‌ شدن‌ کارخانه‌های ‌بین مرزی‌ که‌ به‌ شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چندملیتی‌ منجر می‌شود.
۳ ) قدرتهای‌ چندپایه ‌تکنولوژیک‌ که‌ به‌ همکاریهای‌ استراتژیک‌ بین‌ بنگاههای‌ چندملیتی‌ منجر می‌شود.
۴ ) شبکه‌های ‌اطلاعاتی‌ جهانی‌ که‌ تمامی‌ نقاط جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط می‌سازد.
۵ ) همبستگی‌ و رقابت‌ هر چه‌فشرده‌تر مراکز مالی‌ جهانی‌. (همانجا)
با گذری‌ اجمالی‌ بر نظریات‌ مختلف‌ در خصوص‌ جهانی‌ شدن‌ می‌توان‌ آن‌ را این‌ گونه‌ جمع‌بندی‌نمود:
۱) تجارت‌ و گسترش‌ حجمی‌ آن‌ و همچنین‌ تنوع‌ معاملاتی‌ که‌ هم‌ از نظر کالا و هم‌ خدمات‌ درنقاط مرزی‌ انجام‌ می‌گیرند.
۲) میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ و افزایش‌ جریان‌ سرمایه‌بین‌المللی‌.
۳) انتقال‌ سریع‌ و رو به‌ گسترش‌ تکنولوژی‌ و مهاجرت‌ نیروی‌ کار بین‌المللی‌.
۴) گسترش‌ارتباطات‌ و فرآیندهای‌ اطلاعات‌ در اقصاء نقاط جهان‌ و پدید آمدن‌ دنیای‌ مجازی‌ ارتباطات‌ و اطلاعات.
● امواج‌ ادوار مختلف‌ جهانی‌ شدن‌
تاکنون‌ جهان‌ چندین‌ موج‌ از فرآیند جهانی‌ شدن‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌ که‌ نخستین‌ آنها به‌ قرن‌سیزدهم‌ میلادی‌ و دوران‌ مارکوپولو برمی‌گردد. تمامی‌ این‌ مراحل‌، وجوه‌ مشترک‌ فراوانی‌ با دوران‌ ما دارند:
▪ توسعه‌ تجارت‌،
▪ گسترش‌ تکنولوژی‌،
▪ مهاجرت‌ وسیع‌
▪ اختلاط فرهنگ‌ها. ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 10500 تومان
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
90 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 42000 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از استراتژی های متنوع ارزیابی رسمی و غیررسمی استفاده می کنند که توسعه و تحول مداوم یادگیرنده را حمایت می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
مدیریت تشکلهای غیر رسمی در سازمان
7 صفحه - 4500 تومان
اپک - بررسی تحولات قیمت نفت
19 صفحه - 7500 تومان
اپک - بررسی تحولات قیمت نفت
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 45000 تومان
تحلیل و بررسی بازار پوشاک ایران
42 صفحه - 18000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 19500 تومان
مطالعه و بررسی قضیه کار و انرژی
24 صفحه - 7500 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 9000 تومان
محدوده کسب و کار و بررسی اصناف
15 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
15 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 54000 تومان
محدوده کسب و کار و بررسی اصناف
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
آشنایی با اصول پدافند غیر عامل بررسی ویژگیهای مدارس امن
22 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از اقلاب
88 صفحه - 60000 تومان
بررسی سیر تحولات جهانی در آستانه قرن شانزدهم میلادی تا کنون
21 صفحه - 7500 تومان
نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازار های بین المللی
15 صفحه - 9000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 7500 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 6000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 4500 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 24000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 9000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
4 صفحه - 9000 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 4500 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 15000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 9000 تومان
حسابداری سازمان تجارت جهانی در اقتصاد ایران
16 صفحه - 4500 تومان
روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
11 صفحه - 4500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد فرضیه بازار کسری برای تحلیل دنباله زمانی اقتصاد عظیم 67
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
26 صفحه - 78000 تومان
راه کار رقابت پذیری فرش دستباف و افزایش سهم آن در بازار فروش فرش
5 صفحه - 3000 تومان
انجمن رسمی ایران
76 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
33 صفحه - 51000 تومان
اعتبار اسناد عادی و رسمی در دعاوی مدنی
29 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دستیابی به منابع، سازمان دهی رسمی و گرایشات کارآفرینی فعالیت های اقتصادی جدید20
33 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 33000 تومان
تعطیلات رسمی ایران
22 صفحه - 7500 تومان
تعطیلات رسمی در ایران و سایر کشورها
22 صفحه - 9000 تومان
اموزشهای رسمی وغیر رسمی وتفاوتهای آن.docx
12 صفحه - 7500 تومان
ضرورت تنظیم بیع نامه در دفاتر اسناد رسمی تحقیق حقوقی
54 صفحه - 18000 تومان
قانون مجازات جدید در روزنامه رسمی تحقیق حقوقی
30 صفحه - 7500 تومان
تنظیم و ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول با شرط تأجیل در انتقال
9 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007