شنبه 30 تیر 1397
بازدید امروز : 3006 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : دعوای متقابل در حقوق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
دعوای متقابل در حقوق
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1_ سابقه ی تاریخی و تعریف _
2_ شرائط دعوای متقابل _
3_ طرح دعوای متقابل در داوری _
4_ اقامه دعوای متقابل در دادگاه کیفری_
5_ فوائد دعوای متقابل_
6 _ ضررهای دعوای متقابل _
7_ حدود پیوند دعوای اصلی با دعوای متقابل _
نتیجه گیری
پاورقی:
منابع:
چکیده
در عواي مدني خوانده از شيوه هاي دفاعي گوناگوني استفاده مي كند.دعواي متقابل يكي از اين شيوه ها است كه مزاياي مهمي دارد.انتخاب اين شيوه موجب مي گردد كه كليه دعاوي طرفين در يك دادرسي رسيدگي شده و يكجا خاتمه يابد و به اين ترتيب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود اين دعواي متقابل جز طواري دادرسي است و رسيدگي دادگاه را با تاخير و پيچيدگي مواجه مي سازد.تقابل مزايا و معايب اين شيوه دفاعي باعث گرديده است كه مفهوم و شرايط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.
کلید واژه
دفاع، دعوای مدنی، طواری دادرسی، دعوای متقابل، وحدت منشاء، ارتباط کامل، دعوای اصلی
مقدمه
دعوای متقابل دعوایی فرعی است كه در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یكی از انواع دعاوی طاری[1] است. شرط لازم دعوای متقابل این است كه با دعوای اصلی از یك منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط كامل داشته باشد. پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید كه دین یا تعهد او به یكی از طرق قانونی مانند تهاتر[2] یا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این¬كه احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌كند.چون دعوای متقابل بیش از دعاوی طاری دیگر در دادگستری مطرح میشود, و همه ریزه کاریهای آن, برای همه کسانیکه با پرونده و دعوی سرو کار دارند ممکن است روشن نباشد, بحث درباره آن بی مناسبت به نظر نمیرسد بخصوص که, در این بحث, مسائل مربوط به دعاوی طاری دیگر نیز, تا حدودی, مطرح میشود:
1_ سابقه ی تاریخی و تعریف _
قانونگذار ایران, در سال 1318 هجری شمسی, مقررات جامع مربوط به دعاوی طاری, از جمله دعوای متقابل, را از قانون فرانسه ( به مواد 37 , 39 , 64 , 70 قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه شود) و بعضی قوانین دیگر, از جمله قانون لبنان, اقتباس کرده است) دکتر احمد متین دفتری, آئین دادرسی مدنی و بازرگانی, جلد اول, چاپ چهارم, شماره های 85 تا 87).
با توجه به مواد 28 و بعد و 284 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی , دعوای متقابل را میتوان چنین تعریف کرد: دعوائی که مدعی علیه در مقابل دعوای خواهان اقامه میکند به منظور پاسخگوئی به آن و یا, علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری(1).
با توجه به تعریف فوق, در دعوای متقابل, مدعی گاهی هدفش صرفاً پاسخگوئی به دعوای اصلی است, یعنی جز این طریق, راهی برای پاسخگوئی بهدعوای اصلی را ندارد, مثل موردی که خواسته ی دعوای اصلی الزام خوانده به تمکین است, و ادعای خوانده, در دعوای متقابل, اعلام بطلان نکاح نامه.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007