موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
تعداد صفحه :
19
قیمت :
9000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه : شرح مختصری از منطقه تحت فعالیت
کارهای انجام شده در قسمت انگل شناسی :
اسامی انگل های اردک ماهی در ایران :
درقسمت تعیین سن ماهی : بخش ارزیابی ذخایر
اهداف پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران :
وظایف مؤسسه تحقیقات شیلات ایران :
وظایف واحدها :
بخش بوم شناسی : وظایف این بخش
بخش مدیریت ذخایر : وظایف این بخش
بخش آبزی پروری : وظایف این بخش
بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان : وظایف این بخش
دستاوردهای شاخص تحقیقاتی :
  مقدمه : شرح مختصری از منطقه تحت فعالیت
استان گیلان هم به لحاظ سابقه فعالیت و هم به جهت اهمیت اقتصادی و هم به لحاظ تنوع حوزه های فعالیت بی تردید شیلاتی ترین کشور محسوب می شود. در این استان بوده که تکنولوژی های جدید صیادی و عمل آوری آبزیان برای نخستین با بکار گرفته شده است. پرورش ماهی در کشور به صورت اقتصادی نخستین بار در همین استان گیلان پا گرفته است و نخستین فعالیت های تحقیقاتی شیلاتی کشور نیز در همین استان پایه گذاری شده است. علاوه بر این قدیمی ترین و کاملترین کتابخانه شیلاتی کشور و حضور قدیمی ترین کارشناسان شیلاتی کشور نیز از دیگر مزیت هاغی نسبی شیلاتی استان نسبت به سایر استانها محسوب می گردد و بالاخره اینکه در سالهای اخیر معرفی روش ها و گونه های جدید پرورش آبزیان نظیر شاه میگوی آب شیرین سیستم پرورش ماهی کشور نیز در همین استان به انجام رسیده است.
کارهای انجام شده در قسمت انگل شناسی :
بررسی انگل های موجود در اردک ماهیان ایران و ارتباط این انگل ها با قطر چشم و اندازة دور حلقة چشم اردک ماهی و خون آن ها :
مراحل انجام شده برای انگل شناسی اردک ماهی :
در ابتدا با پودر گل میخک یا با ضربه ای به پشت سر اردک ماهی یعنی قسمت پس سری ماهی را بیهوش یعنی در واقع بی حرکت می کنیم، سپس به اندازه 2CC ظرف ویال سی بی سی از اردک ماهی خون می گیریم.
بعد از آن لام مرطوب می گیریم (اول یک قطره آب می ریزیم روی لام بعد نمونه را گرفته روی لام می گذاریم، بعد زیر میکروسکوپ مشاهده می کنیم). لام مرطوب برای روی فلش است و بعد باله ها را بریده و جدا می کینم و بین شعاع ها را بررسی می کنیم.
باید در این مرحله پوست و باله ها و آبشش ها را بررسی کرد.
بعد صفحات آبششی را، از ته و ابتدا جدا کرده در پیلت که در آن آب است قرار می دهیم و زیر لوپ نگاه می کنیم. بین زوائد آبششی را توسط سوزن نگاه می کنیم سپس اندازه دور چشم و اندازه دور چشم و اندازه قطر چشم را می گیریم. (لازم به ذکر است گفته شود بعد از بی هوشی لازم است اندازه شکم پر ماهی را اندازه گیری کرد.)
چشم را در آورده، عدسی چشم را در آورده، عدسی چشم یک قسمت نرم و یک قسمت سفت دارد، قسمت سفت را می ریزیم دور، و قسمت نرم را روی لام پخش کرده و زیر میکروسکوپ نگاه می کنیم و بررسی می کنیم انگل دارد یا نه.
بعد از این مرحله شکم ماهی را بریده و محوطه شکمی را بررسی می کنیم، محتویات را خالی کرده و ماهی خالی را وزن می کنیم، روده را از وسط می بریم تمام محتویات داخل روده را می تراشیم و در چند پلیت آبدار می ریزیم و روده را قطعه قطعه کرده داخل چند پلیت آبدار می ریزیم و زیر لوپ نگاه می کنیم و بررسی می کنیم که آیا انگلی دارد یا نه.
اسامی انگل های اردک ماهی در ایران :
1- chilodnellasp_∘ ، اندام آلوده سطح بدن، محل صید : گیلان.
2- Trichdina sp_∘، اندام آلوده سطح بدن، محل صید : گیلان.
3- Trichdina sp_∘ ، اندام آلوده آبشش، محل صید : گیلان.
4- Henneguyasp_∘ ، اندام آلوده باله های سینه ای و شکمی، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
5- Dactylogyrus sp_∘ ، اندام آلوده آبشش، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
6- Gyrodactylus elegans ، اندام آلوده پوست- آبشش، محل صید گیلان
7-Tetraonchus menonteron ، اندام آلوده آبشش، محل صید : گیلان
8- Triaenophorus crassus ، اندام آلوده لوله گوارش، محل صید : مازندران
9- Triaenophorus crassus ، اندام آلوده روده، محل صید : گیلان
10- Camallanus lacustris ، اندام آلوده دستگاه گوارش، محل صید : گیلان
11- contracaecum osculatum ، اندام آلوده محوطه بطنی، محل صید : مازندران
12- Eustrongilides excisus ، اندام آلوده: عضلات تخمدان، حفره، کبد، بیضه، صفاق، دستگاه گوارش، محل صید : گیلان
13- Raphidascaris acus ، اندام آلوده روده، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
14- Raphidascaris acus ، اندام آلوده لوله گوارش، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
15- Raphidascaris acus ، اندام آلوده لوله گوارش، محل صید : مازندران
16- Raphidascaris sp_∘ ، اندام آلوده روده، محل صید : گیلان
17- Rhabdochona hellichi، اندام آلوده روده، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
18- sp_∘ piscicola ، اندام آلوده پوست، محل صید : گیلان
19- Argulus foliaceus ، اندام آلوده سطح بدن، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
20- Lernaea sp_∘ ، اندام آلوده آبشش، سطح بدن، محل صید : گیلان- تالاب انزلی
21- Lernaea sp_∘ ، اندام آلوده پوست- آبشش- باله، محل صید : گیلان- تالاب امیرکلایه.
بیشترین انگل هایی که ما مشاهده کردیم در روی پوست، آبشش، عدسی چشم و محوطه شکمی بود.
درقسمت تعیین سن ماهی : بخش ارزیابی ذخایر
چهار روش برای تعیین سن ماهی وجود دارد :
1)باله : در ماهی خاویاری
2) اپرکُل
3) اتولیت
4) فلس : در ماهیان زینتی
اتولیت را گلیسرین زده و در زیر لوپ نگاه می کنیم، هر یک خط روشن و تیره می شود یک سال سنی. تخم ریزی در ماهی ماده خط پارازیت ایجاد می کند. اتولیت حساس است به نور و در زمان طولانی نمی شود نگهداری کرد و از بین می رود. در اتولیت خط آخر حساب نمی شود چون اتولیت مثل نگاتیو فیلم، آخرین مرحله زندگی ماهی را هم نشان می دهد. ولی در فلس، خط آخر را حساب می کنیم چون فرمان مغز به فلس 2-3 ماه عقب است.
اهداف پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران :
1- توسعه و توجه به تحقیقات کاربردی آبزیان به منظور افزایش کمی و بهبود کیفی تولید و صید آبزیان.
2- توسعه علوم شیلاتی و آموزش آنها به منظور ارتقای سطح دانش کارشناسان.
3- فراهم کردن زمینه های محملی بهره برداری بیشتر از آبزیان با رعایت اصول علمی که به محرومیت زدایی از مناطق محروم و قشر صیاد می انجامد.
4- ایجاد زمینه های لازم به منظور ارتقای کمی و کیفی صنعت تکثیر و پرورش آبزیان در دریا و آبهای داخلی به منظور کاهش فشار بر ذخایر.
5- ایجاد مبانی علمی مربوط به دانش فرآوری آبزیان به منظور دستیابی به ارزش افزوده بیشتر.
6- استفاده از پتانسیلهای علمی کشور در تأمین نیازهای تحقیقاتی زیربخش شیلات.
7- تحقیق پیرامون عوامل آلودگی آبها با عوامل بیماریزا و بررسی اثرات آنها بر محیط زیست آبزیان.
8- ایجاد زمینه های اصلاح نژاد آبزیان و بهره گیری از نوآوریهای علمی بیوتکنولوژی.
9- تحقیق پیرامون حفاظت از منابع آبزی.
10- تحقیق پیرامون تطبیق پذیری آبزیان مرغوب در محل های جدید و امکان معرفی گونه های جدید در دریا و آبهای داخلی.
پژوهشکده آبزی پروری کشور با بهره مندی از محققان با سابقه و امکانات فنی تمام انرژی و توان خود را برای سامان دهی فعالیت های آبزی پروری و حل مشکلات عمده آبزی پروران بکار بسته است.
وظایف مؤسسه تحقیقات شیلات ایران : ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته شیلات و ماهیان و آبزیان مربوط به پرورش ماهیان گرمابی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 21000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
126 صفحه - 42000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 24000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی پروژه شیلات و آبزیان
76 صفحه - 36000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 21000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
17 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2
3 صفحه - 3000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه مربوط به منطقه تجاری انزلی و اقتصاد
2 صفحه - 9000 تومان
درایو های Ac مربوط به رشته برق
33 صفحه - 9000 تومان
پروژه مربوط به رشته صنایع غذایی با عنوان صنایع گوشت و فراورده های دریایی
86 صفحه - 39000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
59 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارتوگرافی مربوط به رشته زبان
40 صفحه - 24000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
8 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
11 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 21000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
92 صفحه - 45000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 7500 تومان
حقوق بشر و حمایت از پناهندگان- مربوط به رشته حقوق
46 صفحه - 18000 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 30000 تومان
تصمیمات مربوط به سفارشات خاص مربوط به رشته حسابداری
17 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته شیلات و آبزیان - ماهی سفید جواهر دریای خزر
84 صفحه - 51000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 7500 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 45000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 24000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 30000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 6000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 12000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007