پنج شنبه 24 آبان 1397
بازدید امروز : 910 نفر

موضوع : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه - سیر تطور مفهوم پوخه از آغاز تا ارسطو
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان

پیش گفتار
آنچه در این رساله به رشتۀ تحلیل در آمده ، حاصل دلبستگی به یافتن پاسخی برای یکی از سؤالات اساسی انسان ، یعنی معنای نفس (روح) ، و علاقمندی به مطالعۀ فلسفۀ یونان می باشد . امّا این پژوهش ، عنوان خود را مدیون جناب دکتر کلباسی است .
چه ، اگر راهنمایی ایشان نبود ، موضوع مذکور در چنین مسیری بررسی نمی شد . اینک این پژوهش ، بخاطر بررسی معنای پسوخه در یک دورۀ تاریخی ، می تواند فتح بابی برای مطالعات بیشتر و پی گیریپاسخ این سؤال تا به امروز باشد و مسلم است که تماشای تلاش انسان برای یافتن معنای روحش ، می تواند به زندگی معنای دیگری بخشد .
اما علی رغم اهمیت و جذابیت موضوع ، بخاطر کمبود منابع به فارسی - و بعضاً حتی به انگلیسی – حق مطلب آنگونه که باید ادا نشد .
دریغ است که دانشجویان این سرزمین بخاطر فراهم نبودن از رسیدن به هدفی متعالی و آگاه شدن از مطالعات و تحقیقات فلسفی دنیا باز بمانند . ضمن قدردانی و سپاس از محققین مترجمی که منابع ارزشمند فلسفی دنیا را به زبان فارسی ترجمه می کنند ، امیدوارم این رساله بتواند به سهم خویش ، مقدمۀ مفیدی برای پژوهشهای آتی محسوب شود .
مقدمه
اهمیت موضوع
تاریخ بشر نشان می دهد که علاقه به دانستن معنا و ماهیت پسوخه همیشه با انسان همراه بوده است . شاید دغدغۀ یافتن معنای پسوخه ، قدمتی به اندازۀ زندگی و مرگ داشته باشد ؛ چرا که حتّی در دورۀ تفکّر اسطوره ای هم بشر ، پسوخه را به نوعی با زندگی و مرگ مربوط می دانست و از انجا که چیزی مهم تر از مرگ و زندگی وجود ندارد ، سؤال از پسوخه نیز ، همواره جزء اساسی ترین سؤالات بشر به شمار رفته است ؛ و نسبت به تأثیری که آگاهی از معنا ، ماهیت و سرنوشت پسوخه می تواند در زندگی انسان داشته باشد . اهمیت موضوع دو چندان می شود .
چه بسا با تعریفی که از پسوخه ارائه می شود ، بتوان زندگی ملّتی را متحول کرد و به مفاهیم اخلاقی ، سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و بدبختی معنایی دیگر بخشید .
در این دوره از تاریخ – از آغاز تا ارسطو - که معنای پسوخه مورد جستجو قرار گرفته است ، کتاب یا رسالۀ جداگانه ای در مورد پسوخه وجود ندارد . در واقع معنای پسوخه از آغاز تا زمان نوشتن اولین کتاب مستقل در مورد آن - یعنی دربارۀ نفس ارسطو - مورد بررسی قرار گرفته است .
گفتنی است که ارسطو در کتاب خویش توضیحاتی در مورد معنای « پسوخه » نزد اسلاف خویش ، مطرح کرده است . امّا این اشاره ها مختصر و کوتاه است و در عین حال که منبع بسیار با ارزشی برای آگاهی از آرادفلاسفۀ پیش از وی محسوب می گردد ، مارا از بررسی و تفحص بیشتر این معنا نزد آنان بی نیاز نمی کند . باید افزود از پروفسور « برنت » نیز مقاله ای با عنوان « نظریۀ سقراطی روح » منتشر شده است که گویا در آن نیز به معنای روح نزد پیش سقراطیان ، اشاره هایی شده است . امّا متأسفانه تلاش برای یافتن نسخه ای از آن بی ثمر ماند و جز بواسطۀ آنچه در « پایدیای یگر » و « تاریخ فلسفۀ گاتری » آمده بود . استفادۀ دیگری از آن میسّر نگشت .
با این اوصاف ، لزوم انجام چنین پژوهشی آشکار می گردد . در این پژوهش ، سعی شده تا مطالب پراکندۀ مربوط به موضوع مورد بحث از میان منابع مورد بررسی استخراج شده ، به شیوه ای منطقی و منسجم ، به سامان آید تا خواننده بدون سردرگمی بتواند مسیر تطور معنای پسوخه را در یک دوره از تاریخ دنبال کند . تأکید عمده در این رساله توصیف و توضیح دیدگاه های مورد بررسی است نه تحلیل و به چالش کشاندن انها ، گرچه که در بعضی جاها ، به فراخور بحث از تحلیل مطالب هم غفلت نشده است .
از طرفی چون نوع نگاه هر متفکّر به پسوخه و تعریفی که از معنای آن ارائه می دهد ، می تواند تأثیر عمیقی بر نحوۀ زندگی و شخصیت وی داشته باشد ، سعی شده ، هرچند به اجمال ، نگاهی به شخصیت و زندگی اندیشمندان مورد بحث افکنده شود .
- روش تحقیق
پسوخه را معمولاً به « روح » ترجمه می کنند . مسألۀ عمدۀ این رساله – که به شیوۀ کتابخانه ای – مورد بررسی رقرار گرفته است ، این است که معلوم شود پسوخه برای رسیدن به این معنا چه فراز و نشیبی را طی کرده است . آیا از ابتدا منظور از پسوخه همین روح مجرد از ماده ای بود که افلاطون معرفی کرد ، یا اینکه وقتی فلاسفۀ پیش از او ، از پسوخه سخن می گفتند ، معنای دیگری در ذهن داشتند . نکتۀ دیگر روشن شدن این مسأله است که آیا در افلاطون یک دفعه به چنان معنایی – روح مجرد از ماده – می رسیم یا اینکه نحوۀ تفکّر فلاسفه پیشین در رسیدن به چنین نتیجه ای مؤثر بوده است .
از آنجا که تفکر در خلأ صورت نمی گیرد ، پژوهش با این فرض آغاز شد که معانی ارائه شده توسط فلاسفه پیش از افلاطون ، در رسیدن به معنایی که وی از آن یاد کرده ، مؤثر بوده است .
پیشینه مسأله
معناشناسی : کلمه پسوخه در انگلیسی به Soul و در فارسی به « روح » یا « نفس » ترجه شده است . ترجمه انگلیسی Soul را غالباً معقول و کافی می دانند . اما باید افزود که « پسوخه » داشتن را با « امپسوخوس » بودن برابر می دانند ، یعنی با « جاندار » یا « زنده » بودن . پس پسوخه عامل زنده بودن موجودات و به تعبیر ارسطو صرفاً چیزی است که به وسیله آن زنده ایم .
بنابراین می توان گفت اِمپسوخون ، یک چیز جاندار است و پسوخه اش به آن جان می دهد و به حرکت وا می دارد .
( Barnez , 1913 , p7 ) . در دایره المعارف فارسی نیز « روح » چنین تعریف شده است : آنچه منشأ حیات یا منشأ عقل و حیات است و آن را با نفس غالباً مترادف به کار می برند . ..................

تحقیقهای مشابه
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 2500 تومان
ورزش و نقش آن در سلامت روان دانشجو
7 صفحه - 1500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
18 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 3000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 1000 تومان
نقش و تاثیر آموزش برای ارتقا سلامت اداری
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 12000 تومان
عوامل تاثیر گذار بر ازدواج های ناموفق
17 صفحه - 2000 تومان
عوامل تاثیر گذار در هسته اولیه شهرها
14 صفحه - 2500 تومان
مهرورزی و تاثیر آن بر خانواده
7 صفحه - 1000 تومان
بهداشت و تاثیر آن بر روح و جسم انسان
6 صفحه - 1500 تومان
ورزش و تاثیر آن بر بدن انسان
28 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
طلاق و تاثیر آن بر روحیه کودکان
10 صفحه - 1500 تومان
قاچاق کالا و تاثیر آن بر اشتغال و تولید
30 صفحه - 3500 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
فناوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر فرهنگ
14 صفحه - 2000 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 3000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کره زمین
18 صفحه - 2500 تومان
چرا محور زمین کج است و تاثیر آن بر روز و شب و فصل
3 صفحه - 1000 تومان
کج بودن محور زمین و تاثیر آن بر روز و شب و فصل ها
3 صفحه - 1500 تومان
گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه
10 صفحه - 2000 تومان
سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
6 صفحه - 1000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
نفت و تاثیر آن به تغییر ساختار حکومت در خاورمیانه
22 صفحه - 2500 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 4000 تومان
نقش قران و تاثیر آن در جلوگیری از جنگ نرم دشمن
42 صفحه - 6000 تومان
آب درمانی و تاثیر آن بر کمر درد
16 صفحه - 2500 تومان
قیمت نفت و تاثیر آن بر واردات اوپک - روش تحقیق
51 صفحه - 10000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
ایمان از دیدگاه روانشناسی دانشمندان قدیم و تاثیر آن بر روی روح و روان
9 صفحه - 2000 تومان
بودجه عملیاتی و تاثیر آن در ایران
10 صفحه - 2500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
طلاق و تاثیر آن بر ناهنجاریهای کودکان
30 صفحه - 5000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
36 صفحه - 6000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 5000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
15 صفحه - 2500 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 5000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 3000 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007