شنبه 4 اسفند 1397
بازدید امروز : 4400 نفر

موضوع : پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه - سیر تطور مفهوم پوخه از آغاز تا ارسطو
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
تعداد صفحه :
14
قیمت :
2500 تومان

پیش گفتار
آنچه در این رساله به رشتۀ تحلیل در آمده ، حاصل دلبستگی به یافتن پاسخی برای یکی از سؤالات اساسی انسان ، یعنی معنای نفس (روح) ، و علاقمندی به مطالعۀ فلسفۀ یونان می باشد . امّا این پژوهش ، عنوان خود را مدیون جناب دکتر کلباسی است .
چه ، اگر راهنمایی ایشان نبود ، موضوع مذکور در چنین مسیری بررسی نمی شد . اینک این پژوهش ، بخاطر بررسی معنای پسوخه در یک دورۀ تاریخی ، می تواند فتح بابی برای مطالعات بیشتر و پی گیریپاسخ این سؤال تا به امروز باشد و مسلم است که تماشای تلاش انسان برای یافتن معنای روحش ، می تواند به زندگی معنای دیگری بخشد .
اما علی رغم اهمیت و جذابیت موضوع ، بخاطر کمبود منابع به فارسی - و بعضاً حتی به انگلیسی – حق مطلب آنگونه که باید ادا نشد .
دریغ است که دانشجویان این سرزمین بخاطر فراهم نبودن از رسیدن به هدفی متعالی و آگاه شدن از مطالعات و تحقیقات فلسفی دنیا باز بمانند . ضمن قدردانی و سپاس از محققین مترجمی که منابع ارزشمند فلسفی دنیا را به زبان فارسی ترجمه می کنند ، امیدوارم این رساله بتواند به سهم خویش ، مقدمۀ مفیدی برای پژوهشهای آتی محسوب شود .
مقدمه
اهمیت موضوع
تاریخ بشر نشان می دهد که علاقه به دانستن معنا و ماهیت پسوخه همیشه با انسان همراه بوده است . شاید دغدغۀ یافتن معنای پسوخه ، قدمتی به اندازۀ زندگی و مرگ داشته باشد ؛ چرا که حتّی در دورۀ تفکّر اسطوره ای هم بشر ، پسوخه را به نوعی با زندگی و مرگ مربوط می دانست و از انجا که چیزی مهم تر از مرگ و زندگی وجود ندارد ، سؤال از پسوخه نیز ، همواره جزء اساسی ترین سؤالات بشر به شمار رفته است ؛ و نسبت به تأثیری که آگاهی از معنا ، ماهیت و سرنوشت پسوخه می تواند در زندگی انسان داشته باشد . اهمیت موضوع دو چندان می شود .
چه بسا با تعریفی که از پسوخه ارائه می شود ، بتوان زندگی ملّتی را متحول کرد و به مفاهیم اخلاقی ، سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و بدبختی معنایی دیگر بخشید .
در این دوره از تاریخ – از آغاز تا ارسطو - که معنای پسوخه مورد جستجو قرار گرفته است ، کتاب یا رسالۀ جداگانه ای در مورد پسوخه وجود ندارد . در واقع معنای پسوخه از آغاز تا زمان نوشتن اولین کتاب مستقل در مورد آن - یعنی دربارۀ نفس ارسطو - مورد بررسی قرار گرفته است .
گفتنی است که ارسطو در کتاب خویش توضیحاتی در مورد معنای « پسوخه » نزد اسلاف خویش ، مطرح کرده است . امّا این اشاره ها مختصر و کوتاه است و در عین حال که منبع بسیار با ارزشی برای آگاهی از آرادفلاسفۀ پیش از وی محسوب می گردد ، مارا از بررسی و تفحص بیشتر این معنا نزد آنان بی نیاز نمی کند . باید افزود از پروفسور « برنت » نیز مقاله ای با عنوان « نظریۀ سقراطی روح » منتشر شده است که گویا در آن نیز به معنای روح نزد پیش سقراطیان ، اشاره هایی شده است . امّا متأسفانه تلاش برای یافتن نسخه ای از آن بی ثمر ماند و جز بواسطۀ آنچه در « پایدیای یگر » و « تاریخ فلسفۀ گاتری » آمده بود . استفادۀ دیگری از آن میسّر نگشت .
با این اوصاف ، لزوم انجام چنین پژوهشی آشکار می گردد . در این پژوهش ، سعی شده تا مطالب پراکندۀ مربوط به موضوع مورد بحث از میان منابع مورد بررسی استخراج شده ، به شیوه ای منطقی و منسجم ، به سامان آید تا خواننده بدون سردرگمی بتواند مسیر تطور معنای پسوخه را در یک دوره از تاریخ دنبال کند . تأکید عمده در این رساله توصیف و توضیح دیدگاه های مورد بررسی است نه تحلیل و به چالش کشاندن انها ، گرچه که در بعضی جاها ، به فراخور بحث از تحلیل مطالب هم غفلت نشده است .
از طرفی چون نوع نگاه هر متفکّر به پسوخه و تعریفی که از معنای آن ارائه می دهد ، می تواند تأثیر عمیقی بر نحوۀ زندگی و شخصیت وی داشته باشد ، سعی شده ، هرچند به اجمال ، نگاهی به شخصیت و زندگی اندیشمندان مورد بحث افکنده شود .
- روش تحقیق
پسوخه را معمولاً به « روح » ترجمه می کنند . مسألۀ عمدۀ این رساله – که به شیوۀ کتابخانه ای – مورد بررسی رقرار گرفته است ، این است که معلوم شود پسوخه برای رسیدن به این معنا چه فراز و نشیبی را طی کرده است . آیا از ابتدا منظور از پسوخه همین روح مجرد از ماده ای بود که افلاطون معرفی کرد ، یا اینکه وقتی فلاسفۀ پیش از او ، از پسوخه سخن می گفتند ، معنای دیگری در ذهن داشتند . نکتۀ دیگر روشن شدن این مسأله است که آیا در افلاطون یک دفعه به چنان معنایی – روح مجرد از ماده – می رسیم یا اینکه نحوۀ تفکّر فلاسفه پیشین در رسیدن به چنین نتیجه ای مؤثر بوده است .
از آنجا که تفکر در خلأ صورت نمی گیرد ، پژوهش با این فرض آغاز شد که معانی ارائه شده توسط فلاسفه پیش از افلاطون ، در رسیدن به معنایی که وی از آن یاد کرده ، مؤثر بوده است .
پیشینه مسأله
معناشناسی : کلمه پسوخه در انگلیسی به Soul و در فارسی به « روح » یا « نفس » ترجه شده است . ترجمه انگلیسی Soul را غالباً معقول و کافی می دانند . اما باید افزود که « پسوخه » داشتن را با « امپسوخوس » بودن برابر می دانند ، یعنی با « جاندار » یا « زنده » بودن . پس پسوخه عامل زنده بودن موجودات و به تعبیر ارسطو صرفاً چیزی است که به وسیله آن زنده ایم .
بنابراین می توان گفت اِمپسوخون ، یک چیز جاندار است و پسوخه اش به آن جان می دهد و به حرکت وا می دارد .
( Barnez , 1913 , p7 ) . در دایره المعارف فارسی نیز « روح » چنین تعریف شده است : آنچه منشأ حیات یا منشأ عقل و حیات است و آن را با نفس غالباً مترادف به کار می برند . ..................

تحقیقهای مشابه
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 2500 تومان
ورزش و نقش آن در سلامت روان دانشجو
7 صفحه - 1500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
18 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 3000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 1000 تومان
نقش و تاثیر آموزش برای ارتقا سلامت اداری
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 12000 تومان
عوامل تاثیر گذار بر ازدواج های ناموفق
17 صفحه - 2000 تومان
عوامل تاثیر گذار در هسته اولیه شهرها
14 صفحه - 2500 تومان
عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام
3 صفحه - 1000 تومان
مهرورزی و تاثیر آن بر خانواده
7 صفحه - 1000 تومان
بهداشت و تاثیر آن بر روح و جسم انسان
6 صفحه - 1500 تومان
ورزش و تاثیر آن بر بدن انسان
28 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
طلاق و تاثیر آن بر روحیه کودکان
10 صفحه - 1500 تومان
قاچاق کالا و تاثیر آن بر اشتغال و تولید
30 صفحه - 3500 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
فناوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر فرهنگ
14 صفحه - 2000 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 3000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کره زمین
18 صفحه - 2500 تومان
چرا محور زمین کج است و تاثیر آن بر روز و شب و فصل
3 صفحه - 1000 تومان
کج بودن محور زمین و تاثیر آن بر روز و شب و فصل ها
3 صفحه - 1500 تومان
گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه
10 صفحه - 2000 تومان
سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
6 صفحه - 1000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
نفت و تاثیر آن به تغییر ساختار حکومت در خاورمیانه
22 صفحه - 2500 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 4000 تومان
نقش قران و تاثیر آن در جلوگیری از جنگ نرم دشمن
42 صفحه - 6000 تومان
آب درمانی و تاثیر آن بر کمر درد
16 صفحه - 2500 تومان
قیمت نفت و تاثیر آن بر واردات اوپک - روش تحقیق
51 صفحه - 10000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
ایمان از دیدگاه روانشناسی دانشمندان قدیم و تاثیر آن بر روی روح و روان
9 صفحه - 2000 تومان
بودجه عملیاتی و تاثیر آن در ایران
10 صفحه - 2500 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
طلاق و تاثیر آن بر ناهنجاریهای کودکان
30 صفحه - 5000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
36 صفحه - 6000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری فایل بصورت پاورپوینت
36 صفحه - 5000 تومان
ورزش و تاثیر آن بر صنعت گردشگری
15 صفحه - 2500 تومان
اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد فایل بصورت پاورپوینت
43 صفحه - 5000 تومان
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زندگی و کشاورزی و اقتصاد
26 صفحه - 3000 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان
مهریه و تاثیر آن در نکاح کار تحقیقی حقوق
34 صفحه - 5000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها
62 صفحه - 8000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007