موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان

مقدمه:
جهان سوم ،کشورهای در حال توسعه ،جوامع رو به رشد ، و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها ،که دارای تشابهات اقتصادی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و فناورانه اند ،بکار رفته است.این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با هم دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوانیم آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار دهیم.یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم،خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به نحوی مشابهند که این کشورها را به صورتی بارز از دیگر کشورها متمایز می سازند. در این بخش سعی بر آن است که ویژگیهای نظام اداری جهان سوم و عوارض تنگناهای ناشی از آنها توصیف شوند ،شاید بیان مشکلات مقدمه ای برای حل آنها باشد.کشورهای جهان سوم ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوان آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار داد.کشورهایی که در اینجا بطور نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از : مصر ، هند ، نیجریه ، برمه ، اندونزی میباشند که اساس نقاط تشابهی که از مطالعه بین نظامهای اداری کشورهای مذکور حاصل شد خصوصیات 9 گانه ای به عنوان ویژگیهای نظام اداری جهان سوم بدست آمده است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طرح مسئله
انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند و از طریق ارائه کالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل گرفرآیند رشد و شکوفایی جامعه شوند.
عوامل موثر بر ایجادمشکلات در نظام اداری
الف) عوامل سازمانی ب) عوامل فرهنگی و اجتماعی ج)عوامل سیاسی د) عوامل اقتصادی
عوامل سازمانی
1. عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام ادری
2. عدم ثبات در مدیریت ها
3. عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان
4. عدم وجد نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها
5. ناکارآمدی و ضعف نظام اداری
6. باند بازی
7. انحصار در فعالیتهای اداری
8. ضعف دانش و تخصص مدیران ..................

تحقیقهای مشابه
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
10 صفحه - 6000 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
21 صفحه - 10500 تومان
نظام اداری کشورهای جهان سوم
20 صفحه - 7500 تومان
چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
12 صفحه - 6000 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 4500 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 9000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 4500 تومان
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
14 صفحه - 12000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
6 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 21000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 18000 تومان
بهداشت در کشورهای جهان سوم
21 صفحه - 6000 تومان
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
22 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - - شهرهای جهان سوم 15
24 صفحه - 93600 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007