سه شنبه 27 آذر 1397
بازدید امروز : 5140 نفر

موضوع : مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
تعداد صفحه :
10
قیمت :
2000 تومان

مقدمه:
جهان سوم ،کشورهای در حال توسعه ،جوامع رو به رشد ، و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها ،که دارای تشابهات اقتصادی ،سیاسی ،اداری ،اجتماعی ،فرهنگی ،فنی و فناورانه اند ،بکار رفته است.این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با هم دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوانیم آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار دهیم.یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم،خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به نحوی مشابهند که این کشورها را به صورتی بارز از دیگر کشورها متمایز می سازند. در این بخش سعی بر آن است که ویژگیهای نظام اداری جهان سوم و عوارض تنگناهای ناشی از آنها توصیف شوند ،شاید بیان مشکلات مقدمه ای برای حل آنها باشد.کشورهای جهان سوم ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوان آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار داد.کشورهایی که در اینجا بطور نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از : مصر ، هند ، نیجریه ، برمه ، اندونزی میباشند که اساس نقاط تشابهی که از مطالعه بین نظامهای اداری کشورهای مذکور حاصل شد خصوصیات 9 گانه ای به عنوان ویژگیهای نظام اداری جهان سوم بدست آمده است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طرح مسئله
انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند و از طریق ارائه کالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل گرفرآیند رشد و شکوفایی جامعه شوند.
عوامل موثر بر ایجادمشکلات در نظام اداری
الف) عوامل سازمانی ب) عوامل فرهنگی و اجتماعی ج)عوامل سیاسی د) عوامل اقتصادی
عوامل سازمانی
1. عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام ادری
2. عدم ثبات در مدیریت ها
3. عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان
4. عدم وجد نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها
5. ناکارآمدی و ضعف نظام اداری
6. باند بازی
7. انحصار در فعالیتهای اداری
8. ضعف دانش و تخصص مدیران ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007