موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رشد اقتصادی - تحلیل و بررسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رشد اقتصادی - تحلیل و بررسی
تعداد صفحه :
43
قیمت :
4000 تومان

رشد اقتصادی
معنای لغوی کلمه رشد، بزرگ شدن است. بطور کلی رشد دارای مفهوم کمی است. به عبارتی دیگر،رشد تغییرات کمی در یک متغیر را بیان می کند.رشد اقتصادی نیز مفهومی کمی ست که عبارت از افزایش در تولید ناخالص ملی (GNP) یک کشور در یک دوره زمانی معین است. معمولا برای اندازه گیری رشد اقتصادی از دو شاخص مرتبط به هم : رشد تولید ناخالص ملی و رشد ملی واقعی سرانه استفاده می شود.
عواملی کمی موثر بر رشد اقتصادی
نیروی کار_ بطور کلی هنگامی که به نیروی کار فعال اضافه می شود و این نیروی کار جدید به تولید می پردازد، تولید واقعی جامعه افزایش می یابد. جامعه ای که از جمعیت بیشتری برخوردار است، بطور بالقوه نیوی کار بیشتری را نیز در اختیار دارد.
سرمایه_ افزایش در میزان سرمایه نیز می تواند باعث افزایش در تولید گردد،حتی اگر همراه با افزایش در نیروی کار نباشد، افزایش سرمایه می تواند باعث افزایش در بهره وری نیروی کار گردد.
سرمایه گذاری و پس انداز_ سرمایه گذاری بیشتر می تواند موجب تولید بیشتر و افزایش GNP شود و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین جامعه باید در زمان حال، میان تولید کالاهای مصرفی و تولید کالاهای سرمایه انتخاب کند. دسترسی به سرمایه بیشتر با هدف تولید بیشتر در آینده ، مستلزم چشم پوشی از مصرف برخی از کالا ها و خدمات تولید شده در زمان حال است. بدین ترتیب مقدار کالاها و خدمات که از آن صرف نظر می شود همان پس اندازهایی هستند که مخارج سمایه گذاری توسط بنگاهها ا تامین می کنند.
سرمایه های بالاسری جامعه_ سرمایه های بالاسری جامعه شامل سیستم های حمل و نقل، آب و فاضلاب، بخش های انرژی ارتباطات و آموزش هستند. این سرمایه ها به تنهایی متضمن رشد اقتصادی در جامعه نیستند اما نبودن این امکانات مسلما رشد اقتصادی را محدود می سازد. برای مثال فعالیت های بنگاههای تولیدی در صورت نبود شبکه های حمل و نقل و راهاهای ارتباطی، برق،مخابرات و شبکه آب رسانی با مشکل روبرو می شود.
اکتشاف منابع_ اکتشاف منابع جدید از دیگر عواملی است که می تواند در رشد اقتصادی جوامع نقش داشته باشد. بدون مواد خام بنگاهها قادر به تولید کالاهای مورد نیاز جامعه نیستند. البته اکتشاف منابع طبیعی مستلزم انتخاب میان کالاهای مصرفی زمان حال و کالاهای سرمایه ای است.
احیای زمین_ احیای زمین نیز عاملی است که در رشد اقتصادی موثر است. روشن است که تا چه اندازه پاکسازی جنگلها و یا احیای زمین های بایر سبب افزایش مساحت زمین های قابل کشت می شود و می تواند در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر باشد.
عوامل کیفی موثر بر رشد اقتصادی
تغییر تکنولوژی_تکنولوژی، دانش و فنون لازم برای تولید بهینه کالاها و خدمات را در اختیار بنگاهها قرار می دهد. تصور کنید که آلیاژی از آلومینیوم ساخته شود که از فولاد سبک تر و از آهن سخت تر باشد. با بکارگیری این آلیاژ می توان وسایل نقلیه ای ساخت که با مصرف سوخت کمتر و هزینه تولید کمتر ، سرعت بیشتری را دارا باشد. پیشرفت در سایه علوم نیز می تواند بهره وری را افزایش دهد.بنابراین تغییر تکنولوژی و پیشرفت در سایر علوم بازدهی نیروی کار و سرمایه و در نتیجه تولید را افزایش می دهد.
صرفه جویی های حاصل از مقیاس_ صرفه جویی های حاصل از مقیاس ، پس اندازهایی هستند که در اثر افزایش در اندازه صنعت بوجود می آید.برای مثال یک صنعت در حال گسترش ، ایجاد کارخانه های متعدد در مناطق مختلف می تواند باعث کاهس هزینه های حمل و نقل گردد.
سرمایه انسانی_ سرمایه انسانی از جمله عواملی است که در ارتباط با کیفیت نیروی کار مطرح می شود و بنابر تعریف عبارت از ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدی افراد است. آموزش نیروی کار که باعث افزایش توانایی افراد برای تولید کالاها و خدمات می گردد، سرمایه گذاری در نیروی انسانی محسوب می شود.

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تبدیل رقابتی بودن به منافع اقتصادی : آیا گردشگری رشد اقتصادی را در مقاصدگردشگری رقابتی تر بر می انگیزد 8
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی
11 صفحه - 11000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 5000 تومان
مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
27 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
15 صفحه - 30000 تومان
مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
27 صفحه - 3000 تومان
رشد اقتصادی - تحلیل و بررسی
43 صفحه - 4000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 15000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 36000 تومان
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
4 صفحه - 3000 تومان
تعارض کارکنان ( تحلیل و بررسی )
13 صفحه - 1500 تومان
روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباطی
44 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه تحلیل و بررسی کارخانه شیر پگاه
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه با عنوان تحلیل و بررسی ادبیات نمایشی در گیلان
96 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 3000 تومان
تنوع زیستی جانوران اهمیت و بررسی و تحلیل آن
33 صفحه - 3000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
16 صفحه - 16000 تومان
پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
49 صفحه - 12000 تومان
طرح نمودار خورشیدی کتاب زبان فارسی تحلیل و بررسی پاورپوینت
36 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007